Kategorier

Bloggere

En halv kilometer gydegrus i Døllefjelde Å

Martin, Jens og Søren på det første ”møde”, hvor vi med egne øjne kunne se potentialet til et fantastisk projekt. Ikke mindst Martin, der igennem mange år, har fulgt ørredbestanden og vandløbet på nært hold.

Ét af de absolut bedste gyde- og opvækstvandløb for laksefisk på Lolland, ligger i Guldborgsund Kommune. Døllefjelde Å, der er et tilløb til Sakskøbing Å. Der er gydegrus i vandløbet, og der er observeret gydeaktivitet af havørreder i Døllefjelde Å i en lang årrække. Men registreringen har dog vist, at gydebestanden er for nedadgående. Derfor mødtes jeg med Martin Friis Mortensen og Jens Tudvad fra Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn, samt Søren Kock Lauersen fra Guldborgsund Kommune i det tidlige forår for at kigge på potentialet i det lille vandløb. 

Det stod hurtigt klart, at den ærgerlige udvikling kunne, -og skulle vendes. Det fine lille ørredvandløb kunne gøres endnu bedre end tidligere.

Døllefjelde Å har en god hældning på projektstrækningen, idet faldet er på gennemsnitligt 4-5 promille.

Det sker i næste uge, i begyndelsen af september, hvor Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn (LNF1920) og Den sjællandske Grusbande, restaurerer en strækning af åen. En lang strækning.

En halv kilometer af åen skal restaureres, og der skal udlægges omkring 50-55 tons gydegrus til etablering af 30 nye gydebanker, samt en stor mængde skjulesten og sten til brinksikring.

Det ambitiøse projekt bliver realiseret ved hjælp af finansiering fra DMI-fonden, Døllefjelde Musse Indsamlingen, der har bevilget 20.000.- kr til brug for miljøforbedrende tiltag og har overdraget de mange penge til Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn. Det er jeg naturligvis dybt taknemmelige for, og jeg glæder mig umådeligt over, at de lokalt indsamlede penge, kan bruges præcis lige så lokalt, -nemlig i ”baghaven” af Døllefjelde by.

Og samarbejdet omkring projektet slutter ikke dér, for gennem hele planlægningen af projektet, har ikke mindst Guldborgsund Kommune været en fantastisk sparringspartner for os og har støttet op om projektet, som også har lodsejernes fulde opbakning. Restaureringen af Døllefjelde Å er dermed støttet af en kvintet af samarbejdspartnere, som tilsammen bidrager med hver sin del af projektet. 

Jeg er meget beæret over at være en del af dette samarbejde, der tager sin begyndelse den 6. september, når gydegruset bliver lagt i åen. Det sker fra tidlig morgen, og i den forbindelse har jeg inviteret den lokale Ålaugs-repræsentant til at komme og kigge på. Det vil han meget gerne, og jeg vil bl.a. vise ham ”stokkemetoden”, så der er fuld tillid fra Ålaugets side til udlægningen af de mange tons grus.

Når de mange kubikmeter gydegrus er lagt i åen, skal det rettes til, så vi får størst muligt glæde af det. Men vi har brug for din hjælp!

Meld dig til projektet, for her kan du virkelig gøre en forskel ved at bidrage med din man-or-girl-power. 

Det er gudskelov en mindre krævende opgave, og jeg forventer, vi kan gøre det på nogle få timer. 

Projektstrækningen begynder ved St. 5110 og slutter ved St. 5616. En strækning på 500 meter, hvor der skal etableres 30 nye gydebanker.

Vi mødes på Åvej i Døllefjelde, 4990 Sakskøbing, søndag den 9. september klokken 10.10, hvor Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn, samt Den sjællandske Grusbande skal rette gydegruset til og lægge skjulesten i vandløbet. Det bliver fantastisk at se det lille vandløb derefter.

Tænk engang, -en halv kilometer gydegrus til ørrederne, når de skal på gydevandring til vinter!!!

Jeg håber, du vil være med til, for alvor, at sætte Lolland på ørredlandkortet, -det lå ikke umiddelbart lige til højrebenet før samarbejdet tog form.  

Du kan melde dig til ved at skrive en sms til bandeleder, Rune Hylby på nummer: 2536 4280, eller ved at sende en mail til hylby@mail.dk. 

Du kan også tilmelde dig ved at skrive i ”kommertar-feltet” på Facebooksiden: Den sjællandske Grusbande, når projektet offentliggøres på denne side.

Du skal medbringe rive, skovl og eventuelt stengreb, og meget gerne en trillebør, til at køre skjulesten ned i åen. Gummistøvler eller waders er også en god idé. Så medbringer jeg drikkevarer og basser, -same procedure as usual.

Bandeleder, Rune Hylby.