Kategorier

Bloggere

Fuld tilfredshed, og pengene retur i Tunderupløbet

Meget engageret, blev alle ørrederne omhyggeligt målt og noteret, da vi undersøgte bestanden af ørreder på den strækning, vi restaurerede sidste år i Tunderupløbet.
Gydegruset var efter aftale blevet lagt nede i vandløbet af leverandøren, og vores indsats dermed lettet for lange arme og trætte rygstykker.

Natten til søndag lagde den første rimfrost sig over det ganske land, og da jeg kørte sydpå mod Tunderupløbet på Falster for at lave både en bestandsanalyse og dernæst udlægge 17 tons gydegrus, viste mit thermometer i bilen, -minus 2 grader. Det gjorde nu ikke spor, for i denne sommer har vi fået rigeligt sol og sommer, så en lidt kølig morgen, var kun et gode.

Naturen var ved at ligne sig selv. Smukke efterårsfarver mødte mig på turen sydpå, og end ikke en godt gemt fotofælde på Farø-broen kunne dæmpe mit gode humør.

Ved Tunderup Strandvej mødtes folk fra Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn, samt en flok fra Den sjællandske Grusbande.

En enkelt lodsejer var også dukket op klokken præcis 10.10.

I alt var vi 12-13 ivrige par hænder, der glædede sig til at komme i gang.

Vi ville først lave en bestandsanalyse på den strækning, vi restaurerede sidste år, opstrøms Tunderup Strandvej. Her lagde vi omkring 25 tons gydegrus ud på en 400 meter lang strækning, og det skulle blive interessant, om der var ørreder i vandløbet.

Også Tunderupløbet har været noget belastet af høje temperaturer henover sommeren.

Lodsejeren mente ikke, der var noget af betydning i åen, men vi var nu alligevel positive.

40 meters elektrofiskeri på en delstrækning, der repræsentativt, både indeholdt en mindre gydebanke, et par dybe høller, et par sten og et enkeltstående træ langs brinken.

Præcis som på resten af den restaurerede strækning, burde der være en god økologisk tilstand og målsopfyldelse på fiske-indekset, -mellem 50-150 stk. halvårsfisk for hver 100 kvadratmeter vandløbsbund.

Efter kort tid, lignede gydebankerne en delikat opredning af brudesengen til vinterens gydende havørreder.

Vi fangede 25 stk. halvårsfisk og 5 stk. 1½-årsfisk på 40 meter!!!!

Dermed kunne vi estimere bestanden for 100 kvadratmeter vandløbsbund til i alt 63 stk. halvårsfisk og 13 stk. 1½-årsfisk:

Det var faktisk tilfredsstillende, -specielt med tanke på sommerens tørke og varme.

Efter denne positive oplevelse, gik vi i krig med river og skovle nede i vandløbet, nedstrøms for Tunderup Strandvej.

Gruset var blevet lagt ud i forvejen, -det havde jeg aftalt med Flemming Larsen, der er lodsejer og vognmanden, Preben Andersen, således at vores indsats ikke druknede i lange arme og trætte rygge.

Fem flotte bunker sten lå i vandløbet og ventede blot på at blive rettet til efter alle kunstens regler.

To-tre mand om hver bunke sten, og hurtigt lignede projektstrækningen en million.

Flotte gydebanker klar til vinterens ankomst af gydevandrende modne havørreder.

Gruppe-billedet var en kende vanskeligt, for trods cola i præmie, var Frida genert og gemte sig bag sin faders bukseben. Hun var såmænd ivrig nok, da der skulle kastes sten i vandet.

Lidt skjulesten fandt vi også plads til, og efter halvanden times hygge-bidrag, kunne vi klappe hinanden på skuldrene altimens snakken gik livligt, skyllet ned med en cola og den mere eller mindre obligatoriske Dagmar-tærte, der uundgåeligt giver fedtede fingre, -også under disse sydlige himmelstrøg på Falsters Østkyst.

Endnu et fantastisk projekt, i samarbejde med lodsejer, Guldborgsund Kommune, Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn, og Den sjællandske Grusbande, var vel overstået.

Projektet var finansieret af Gruspuljen, og vi kunne alle nikke ærbødigt til hinanden og glæde os over, at vi da i hvert fald fik noget for pengene gennem det obligatoriske Fisketegn.

En miljømæssig retur-billet, og med ønsket om en tilsvarende cost-benefit af gydende havørreder på de nye gydebanker, sagde vi farvel til hinanden med et smil på læben.

 

Bandeleder, Rune Hylby