Kategorier

Bloggere

Vild begejstring for projekt og bredt samarbejde i Ellebækken i Næstved.

Eleverne fra Ellebækskolen, afd. Kalbyris var meget ivrige under bestandsanalysen ugen forinden projektet. Aldrig har få ørreder været igennem så mange hænder inden de selvfølgelig blev sat tilbage i vandløbet efter optælling og måling. Men hyggeligt og meget pertentligt foregik det, da Sofie, Mathilde H. Kristian, Patrick, Rosa, Amir og Oliver indsamlede datamaterialet.

Forud for dette projekt i Næstved Kommune lå mange timers forberedelse, dels selve indholdet i projektet, dels det samarbejde og koordinering af indsatsen, der lå under selve udførelsen.

Men da både Sportsfiskerforeningen Fladså, Næstved Kommune, Åmænd, forpagter og en spræl-levende 7. klasse fra Ellebækskolen afdeling Kalbyris knoklede løs for at forbedre forholdene for ørrederne i Ellebækken, var min indsats krediteret i flerfold. Det spillede bare!

Ugen forinden havde jeg taget eleverne fra 7.e fra Ellebækskolen afd. Kalbyris, med til en undersøgelse af bestanden ved hjælp af elektrofiskeri, hvor eleverne aktivt var med til at monitere bestanden af ørreder. Her var der fuld fokus fra langt de fleste elever, ikke mindst under selve optællingen af ørreder på de stationer, vi nåede med eleverne.

To stationer, -den ene uden ørreder og den anden med en god håndfuld ørreder, der er klækket i Ellebækken i foråret. Aldrig har jeg set en fisk i så mange hænder, igennem ”dataindsamlingen”, som de ørreder, vi fangede med strøm ugen før projektet.

Eleverne var sublime til at måle, tælle, og få nedskrevet resultatet af denne bestandsanalyse, som nu vil indgå i det materiale, vi i fremtiden vurderer effekten af projektet på.

Denne bestandsanalyse ved hjælp af elektrofiskeri er vigtig for vurderingen af, om vi har succes med vores restaureringsprojekter og blev netop udført ugen inden projektet for at sikre data fra ”år nul”. Bækken fik efterfølgende fred hen over weekenden.

Men i tirsdags fik vi så leveret gydegrus, finansieret af Gruspuljen, -blandet og det meste lagt i åen med det samme, så vi ikke skulle knokle mere end højest nødvendigt.

Rosa viser én af de ørreder, jeg fangede på station 2 og som eleverne efterfølgende målte og derefter registrerede. Den slags datamateriale er vigtig for at vurdere, om vi har opnået ”god økologisk tilstand”

Onsdag leverede Næstved Kommune henved 10 kubikmeter skjulesten, der blev lagt langs vandløbet og var derfor lige til at lægge i bækken om torsdagen. Vi var derfor klar til det store projekt, der skulle forbedre forholdene for både ørreder, insekter og alt det andet kravl, der er i et varieret og velfungerende vandløb med god økologisk tilstand.

Mødetid for både de frivillige fra Sportsfiskerforeningen Fladså, 7.e fra Ellebækskolen og alle andre deltagere var klokken 12.12.

TVØst havde meldt deres ankomst, og også forpagteren, Erik havde jeg sat i stævne. Erik, der dyrker jorden langs Ellebækken er barnefødt ved vandløbet og har ikke lagt skjul på, at området betyder alt for ham. Det var derfor også helt naturligt, da han og jeg mødtes inden eleverne dukkede op, at vi lige fik os en god snak inden selve udførelsen af projektet.

”Jeg har ikke lukket et øje i nat, Rune”, fortalte han og fortsatte, ”jeg har været så bange for oversvømmelser”.

Erik fik derfor lov til at udpege den nøjagtige placering af gydebankerne, så han kunne føle sig tryk ved projektet. Det gode samarbejde og den fælles tillid betyder alt for den slags projekter, for vi kan godt både blæse og have mel i munden, -forstået på den måde, at vi kan forbedre forholdene i åen, uden at det går ud over vandafledningen. Erik og jeg aftalte derfor, at han hjalp med at køre den bunke af gydegrus til åen, som vi ikke fik lagt i vandløbet i tirsdags, da vognmanden var med de 14 kubikmeter grus til Ellebækken.

Klokken 12.12 dukkede eleverne op med deres lærer, Tove Møller Nielsen. Hun havde både værnemidler, arbejdshandsker og sin mand med, -for alle tilfælde skyld. 23 elever, der var meget nysgerrige, da også Peter fra TVØst dukkede op. Nu skulle der nettes lidt inden vi i fællesskab kunne byde velkommen og god arbejdslyst.

Gydebankerne blev lagt flot til rette af både de frivillige fra Sportsfiskerforeningen Fladså, Amir, Karoline og Sara P. fra Ellebækskolen afd. Kalbyris, Åmænd og alle øvrige deltagere. Det blev til 8 flotte gydebanker og henved 10 kubikmeter skjulesten på den 700 meter lange projektstrækning.

Alle ”voksne” skulle bære værnemidler for at sikre bedst mulig beskyttelse i denne Corona-tid. Vi skulle etablere 8 gydebanker på den 700 meter lange strækning af Ellebækken, og straks vi var i gang, begyndte bækken at få sin stemme igen, da vandet begyndte at klukke hen over de mange gydebanker.

Eleverne var fabelagtige, og med hjælp fra de frivillige fra Fladså-foreningen, Åmænd og øvrige deltagere, gik det forholdsvis smertefrit at rette gydegruset til og for andres vedkommende, at lægge det i bækken sammen med forpagter-Erik, der kørte i pendulfart med sin traktor med bag-skovl.

Fem hold med i alt 36 ivrige, skovl-og-rive-svingende, elever, frivillige og andre, fik hurtigt taget vare på grus og sten til glæde for den økologiske tilstand i vandløbet. Imens var Peter fra TVØst i fuld gang med at sikre indslaget til nyhederne, og med både drone, og det håndholdte kamera, blev flere interview’et med stor entusiasme.

Du kan se indslaget her: https://www.tv2east.dk/nyheder/28-09-2020/1930/born-hjaelper-orreder-i-ellebaekken?autoplay=1#player.

Der sker gode ting, når flere generationer er fælles om en opgave. Her er det bl.a. Jacob Hald fra Næstved Kommune med mundbind og Emil fra Ellebækskolen, der retter gydegrus til sammen med eleverne fra Ellebækskolen.

En særlig stor skjulesten, der skulle lægges i vandløbet med stor præcision, fik Mathilde ansvaret for. Hun udpegede selv den nøjagtige placering, hun mente ville gøre bedst gavn for ørrederne, og den opgave eksekverede Oliver på Mathildes anvisning.

Ingen kunne have gjort det bedre, og dette fællesskab, -dette samarbejde om hele projektet, også i felten, var ikke mindst Tove både glad og stolt over.

Der sker altså noget, når vi laver ting sammen som dette projekt, der ikke var blevet til noget, hvis ikke Sportsfiskerforeningen Fladså, -og Den sjællandske Grusbande i samarbejde med Næstved Kommune, havde slået pjalterne sammen om dette. Ikke mindst indsatsen, -deltagelsen fra Næstved Kommune er værd at rose til skyerne.

Åmænd, og en-to-tre medarbejdere stillede op og ikke nok med det, -da vi var midtvejs igennem udførelsen af projektet, var der både Corona-sikrede muffins og varm cacao med flødeskum til deltagerne. Det var godt, -og elever, såvel som frivillige, følte sig i den grad værdsat og med god grund.

I pausen blev der serveret varm cacao og coronasikre muffins til alle deltagerne. Det er Jacob og Rikke fra Næstved Kommune, der sørger for det hyggelige indslag, og Kristian og Caitlin fra Ellebækskolen, der tager imod.

Den sidste time måtte de knokle en vis legemsdel ud af bukserne og fik i øvrigt først fri en halv time senere, end de plejer om torsdagen. Både Toves mand, -Jens og jeg, fik i den forbindelse lovet eleverne, at de nok skulle få en time før fri en anden dag -uden beregning, vel at mærke. En fantastisk indsats!

Jeg talte med en af eleverne om projektet og han syntes, det var super fedt at komme uden for skolen og lave noget praktisk. -Det synes jeg også! Særligt, når resultatet giver flere ørreder i det vandløb, som eleverne nu kan, og vil betragte, som deres eget lille vandløb i baghaven af Ellebækskolen, afd. Kalbyris.

Da eleverne havde fået deres frihed, fortsatte vi andre et par timer mere for at lægge det sidste grus og de sidste sten til rette i vandløbet.

Erik fortsatte hele eftermiddagen i sin traktor, og vi andre fik længere og længere arme. Men, -hvor var det pragtfuldt.

Klokken 16.30 blev det sidste læs grus lagt i bækken, og vi kunne alle med både god samvittighed og med store smil om munden, takke hinanden for en fabelagtig indsats.

Det er yderst vigtigt at instruere eleverne således, at de kan udføre den opgave, de gerne vil hjælpe med til at løse. Det er historien om at lykkes, der er vigtig og dermed også, hvad der bliver forventet. Her er det Rosa, Victoria (siddende), Sara B, Mathilde G. Caitlin, Sofie og Karoline fra 7.e.

Nu er Ellebækken, der løber til Susåen inde midt i Næstved, gjort klar til ikke blot vinterens gydning, -Ellebækken er også sikret overlevelse af det afkom, der kommer ud af denne gydning, når de små ørreder i foråret klækker i netop de gydebanker, som elever, frivillige mm. har lagt ud i bækken.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

 

Den lokale forpagter, Erik brugte en hel eftermiddag i sin traktor sammen med elever, frivillige og Næstved Kommune således, at vi fik lagt gydegruset i fællesskab og i forståelse for både værdien af gydegruset nede i vandløbet og værdien af tørre marker langs Ellebækken.
Da vi var færdige med projektet, havde Ellebækken fået sin stemme tilbage og klukkede lystigt hen over de nyanlagte gydebanker. En pragtfuld dag sammen med Fladså-foreningen, elever fra 7.e og Næstved Kommune.