Kategorier

Bloggere

Nordea-fonden kick off-møde

Børne- og ungekoordinator Henrik Larsen, får sammen med specialkonsulent Gordon P. Henriksen overrakt checken af Nordea-fondens direktør Henrik Lehmann Andersen.

I starten af november kunne vi berette, om den flotte økonomiske håndsrækning, som vi har fået fra Nordea-fonden. Vi blev nemlig tildelt 157.000 kr. fra “kystpuljen”, der støtter projekter, som skaber aktivitet og styrker fællesskabet langs landets kyster. Således står vi nu med muligheden for at tilbyde natur- og fiskeoplevelser til endnu flere børn og unge, end vi ellers har mulighed for. 

Danmarks Sportsfiskerforbund og Fishings Zealands initiativ “Fang din første fisk”, er dog ikke det eneste projekt, der nu bliver støttet af fonden. Faktisk bliver der uddelt hele 54,5 mio ialt, fordelt på 115 kystprojekter i hele landet. I sidste uge var repræsentanter fra de forskellige projekter derfor samlet til et kick off-møde. Samlingsstedet for de mange engagerede projektgrupper var Vikingeskibsmusset i Roskilde, hvor udstillingshallerne ganske naturligt, dannede kulisserne for de mange nye initiativer rundt omkring på de danske kyster. Mødet havde til formål at inspirere deltagerne med inputs til det forestående arbejde og ligeledes var der tilrettelagt et par workshops, hvor projekter med sammenfaldende interesser og målgruppe kunne stille skarpt på fælles mål og udfordringer.

I det videre arbejde, står vi helt konkret med et arbejdspapir, der bl.a. skal sikre at så mange unge mennesker kommer ud og fanger deres første fisk. I den forbindelse vil vi søge kontakt til relevante samarbejdspartnere i medlemskommunerne. Endvidere skal der skabes logistiske sammenhænge, i forhold til indkøb af nyt fiskeudstyr, der skal forankres i en række lokale eller regionale grejbanker. Endeligt vil vi arbejde videre mere informationsskiltning i en række havne, så kendskabet til faciliteter og fiskemuligheder udbygges – både til glæde for unge og mere erfarne lystfiskere.

Du kan følge arbejdet med både “Fang din første fisk” og alle de andre kystprojekter – Nordea-fonden benytter nemlig hashtagget #kystenerklar, når de kommunikerer på sociale medier om kystprojekterne.

 

Kysten er klar – og vi glæder os til det praktiske arbejde med at sikre endnu flere gode oplevelser til børn og unge, når de skal ud og opleve naturen med en fiskestang i hånden