Kategorier

Bloggere

Græse Å skal restaureres og du kan deltage

graese-aa

Også i Nordsjælland, er der brug for Grusbanden i den kommende tid, og det glæder mig usigeligt, at der også er aktiviteter for medlemmer af vores ”bande” i den øvre del af Sjælland.

Det er Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforenings vandplejegruppe, der skal restaurere en strækning af Græse Å, der er kendt for sin fine ørredbestand.

Projektet, som Kaj Larsen og Jens Peter Baltersen står for, omfatter 3 delstrækninger, der alle ligger bag speedway-banen vest for Slangerup.

Strækningerne har et godt fald og fast bund, men der mangler skjul og gydesubstrat, fortæller Kaj Larsen.

Den smule, der findes på den ene strækning -tre gydebanker i alt- bliver hvert år brugt flittigt.

Nu har Frederikssund Kommune plantet rødel på strækningen, da brinkerne har været dækket af rød hestehov.

Dette problem er nu aftaget, i takt med at rødellen er vokset til, men det mindsker også væksten af vandplanter, der kunne fungere som skjul for de små ørreder.

I alt skal der etableres 8 store gydebanker på hver 7-10 meters længde med en samlet mængde gydegrus på 16 m3.

Desuden skal der udlægges 8 m3 skjulesten med en diameter på 20 cm, -omkring håndboldstørrelse. Disse skjulesten skal fordeles naturligt i Græse Å på de tre delstrækninger, således at der også er varige skjul til ørrederne efterhånden som rødellen vokser og beskygningen øges.

Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening, og i særdeleshed Kaj Larsen og Jens Peter Baltersen har i år været aldeles frustrerede over, ikke at kunne gøre noget ved Havelse Å, som også hører under foreningen.

Havelse Å skal igennem et større projekt i 2018, der indbefatter udvidelse af vandløbet på grund af det store nyetablerede centralrenseanlæg i Hillerød.

Kaj og Jens Peter har derfor rette fokus på Græse Å, hvor deres store indsats nu fører til miljøforbedringer i dette lille vandløb, der løber til Roskilde Fjord i det nordøstlige hjørne.

Du kan være med til at sikre endnu bedre vilkår for ørrederne ved at melde dig til dette restaureringsprojekt, der skal udføres søndag den 17. september.

Hvis du har lyst til og mulighed for at hjælpe, skal du ringe til Jens Peter Baltersen på telefon 3094 6971, -så aftaler du sammen med Jens Peter, hvor I mødes og hvad tid.

Du kan også melde dig til via Den sjællandske Grusbandes facebook-side, når projektet bliver offentliggjort her (https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/).

 

Bandeleder, Rune Hylby.