Kategorier

Bloggere

Femten tons grus og sten til Dammevandløbet

Dammevandløbet, som det så ud sidste efterår og dengang, desværre uden små ørreder. Det vil vi lave om på, og du kan hjælpe med.

Sidste efterår kiggede Christian Skotte fra Møn Sportsfiskerforening og jeg på Dammevandløbet på Møn for at se, om det ville give mening at restaurere en strækning af dette lille fine vandløb.

Jeg havde taget elektrofiske-udstyret med, og lavede et par bestandsanalyser i bækken. Det gav desværre ikke fangst af ørreder.

Den tørre, varme sommer havde jo nok gjort sit til, at eventuelle små ørreder, havde haft det svært henover sommeren 2018. Der var nemlig spor af gydeaktivitet, idet der tilsyneladende lå en gydebanke, der var blevet brugt den foregående vinter, hvilket Kim Keldborg kunne bekræfte. Det var nemlig Kim, der havde været ude for at registrere gydegravninger netop i Dammevandløbet. Men afkom var der altså ikke kommet ud af anstrengelserne. Det vil vi gerne ændre på!

Derfor aftalte vi, at jeg lavede en projektbeskrivelse, der både indeholdt udlægning af gydegrus og skjulesten. Christian ville derefter tale med lodsejerne, og sammen skulle vi så udføre projektet i dette efterår! Det krævede jo, at Vordingborg Kommune var med på idéen, og at finansieringen var på plads.

Sten og gydegrus skal sikre, at ørrederne både kan gyde, og samtidig finde et levested, en lille ørred-habitat, hvor deres afkom kan vokse sig store og stærke.

Projektet kom til at indeholde anlæg af 6 gydebanker med hver en kubikmeter gydegrus, samt 3 kubikmeter sten til brinksikring og skjul for ørrederne, så de i fremtiden, tillige kan finde deres lille habitat i vandløbet.

Christian fik hurtigt accept af lodsejere, og Vordingborg Kommunes vandløbsafdeling var hurtige med sagsbehandlingen og finansieringen blev løst via Fisketegnsmidlernes ”Gruspulje”, som alle danske lystfiskere bidrager til..

Projektet er nu godkendt, og vi kan nu gå i gang med at restaurere Dammevandløbet, der har sit udløb lidt nord for dæmningen mellem Bogø og Møn. Ørrederne i området omkring Grønsund, der også omfatter Hårbølle Bæk, vil med dette projekt, have mulighed for at benytte endnu et fint lille vandløb, når de skal videreføre næste ørredgeneration. Det er til at blive helt glad over.

-Og du kan være med til at sikre ikke blot ørredbestanden i åen, men også sikre et bedre fiskeri i området omkring Møn. Det er jo ikke så tosset, vel?

Gruset bliver lagt direkte i åen, og vores opgave bliver derefter at rette det til, samt sikre, at skjulesten og sten til brinksikring bliver lagt så optimalt som muligt. Det bliver med andre ord en overkommelig opgave.

Projektet løber af stablen den 15. september kl. 10.10, og du må meget gerne melde dig til at hjælpe.

Du skal medbringe dit gode humør, så sørger Grusbanden for, at der er skovle, grebe og ikke mindst river til hver, idet vi jo har fået en halv snes møghakker fra HedeDanmark i gave, som skal bruges……-ja, til de er slidt op.

Drikkevarer sørger jeg for, og dermed skulle vi kunne gøre det til en hyggelig dag på Møn, som det i øvrigt plejer at være, når Grusbanden og en lokal forening mødes til fællesskab og samarbejde.

Til glæde for ørredbestande, på Sjælland, Lolland, Falster og på Møn.

Vil du gerne deltage, kan du sende en mail eller sms til bandeleder, Rune Hylby på runehylby@gmail.comeller på telefon 2536 4280.

Du kan også melde dig til via Den sjællandske Grusbandes facebook-side, når projektet bliver offentliggjort her (https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/).

 

Bandeleder, Rune Hylby.