Kategorier

Bloggere

Det vrimler med små ørreder

Bestandsanalyse i Vivede Mølleå

Da Søren Jensen fra PIV (Pionererne I Vandpleje) på Sydsjælland ringede til mig og spurgte, om jeg ikke lige kom med elektrofiske-udstyret og kiggede på et vandløb, de havde restaureret for år tilbage, var jeg ikke sen til at finde tid til det. Det drejede sig om et restaureringsprojekt i det lille produktive vandløb, Vivede Mølleå ved Fakse.

Piv havde for år tilbage udlagt mange kubikmeter gydesubstrat, og det var i forbindelse med denne restaurering, Søren og Co. ville se, om tæthederne i vandløbet kunne stå mål med indsatsen. Det skal jeg lige love for, det kunne!!!!!

Vi elektrofiskede to stationer og kunne konstatere ved bestandsanalysen, at der var en formidabel tæthed af ørreder i det lille vandløb.

På første station, hvor vandløbskvaliteten var en anelse bedre end station 2, elektrofiskede vi en forholdsvis kort strækning på blot 12½ meter, idet det vrimlede med små ørreder i det elektriske felt. Vi fangede 85 små ørreder på de to befiskninger på denne station, hvilket gav en tæthed på 340 stk. ørreder pr. 100 m2 vandløbsbund, idet vandløbet blev målt til 2 meter bredt i snit. Et fantastisk resultat, og i den grad opløftende for de gæve PIV-folk, der kerer om deres små vandløb, og gør en stor indsats for at bevare og restaurere de små bække i området.

På den næste station, -station 2, var der knapt så gode forhold for ørrederne, idet bredvegetationen, vandplanterne og grusbunden, var knapt så udtalt. På den første station, vurderede jeg biotopklassen var 5 for ½-årsfisk (skala fra 1-5).

Station 2 vurderede jeg til biotopklasse 4 for samme aldersgruppe. Den var ligeså en anelse dybere generelt, hvilket de små ørreder ikke er helt så glade for. På denne station fandt vi tætheder på 171 stk. ørreder pr. 100 m2 vandløbsbund.

Det anses også som værende fuldt tilfredsstillende i forhold til DTU Aqua’s definitioner på en tilfredsstillende bestandstæthed for ½-årsfisk, der i sensommeren skal ligge på mellem 50-150 ørreder pr. 100 m2 vandløbsbund afhængig af biotopens egnethed.

Biotopens egnethed, tager netop udgangspunkt i bedømmelsen af, om det er yngel, ½-årsfisk, 1-årsfisk eller ældre, der vurderes at skulle leve på den pågældende station, -vandløbsstrækning.

Inden det bliver alt for ”langhåret”, kan jeg skrive under på, at det var med højt hævede arme, PIV-folkene fik klarhed over, om deres restaureringsprojekt havde båret frugt, og om tæthederne var tilfredsstillende. Det var mere end tilfredsstillende!

Glade smil på læben var der iblandt de to håndfulde PIV-folk, der var mødt op for at følge med i bestandsanalysen af Vivede Mølleå denne søndag morgen, -tidligt.

Da vi skiltes, begyndte Søren at tilberede frokosten for de andre PIV’ere, der kørte videre til en anden vandløbsstrækning, hvor de skulle udlægge mere gydesubstrat og flere skjulesten: Vel vidende, at det nytter noget at restaurere vandløbene, -ikke mindst de helt små bække. Det er jo netop her, den spæde ørredyngel ser dagens lys, og lever de første måneder.

 

Bandeleder,

Rune Hylby