Kategorier

Bloggere

PIV, Morten, Humbæk med flere, -det bliver en god dag

I et lille vandløb i Lejre Kommune blev der etableret en fin strømrende ved hjælp af Humbæk-metoden.

Pionererne I Vandløbspleje (PIV) på Sydsjælland har taget initiativ til et super spændende arrangement.

Formanden, Søren Jensen og Co. har inviteret Morten Ringive fra Als til at komme til Sydsjælland for at fortælle om Humbæk-metoden, der nu er afprøvet flere steder i landet, og med gode resultater.

Humbæk-metoden, er en særlig form for vandløbsvedligeholdelse, hvor man fjerner grødevæksten i vandløbet, i stedet for blot at skære den: En tidskrævende metode, men til gengæld mere langsigtet og miljøvenlig løsning.

På sigt vil vandløbsstrækningen ændre karaktér, hvor bundsedimentet skifter fra sand og slam til grus og sten.

Humbæk-metoden arbejder nemlig sammen med vandløbet og udnytter så at sige vandløbets store energi til at skabe variation og naturlige miljøforhold. Det endda, uden det går ud over vandafledningsevnen. Tværtimod!

Efterhånden som vandløbet udvikler sig, kan der plantes rød-el, udlægges sten og gydegrus.

Humbæk-metoden kan ses via følgende link: https://www.youtube.com/watch?v=KeLQqD7dgDc.

Det var Morten Ringive, der gjorde de første forsøg i Sydjylland, hvor metoden nu har været brugt en halv snes år.

På Sjælland var det først Odsherred Sportsfiskerforening og siden Den sjællandske Grusbande, der tog hånd om et par vandløb efter Humbæk-metoden og vi har også gode erfaringer med denne form for vedligeholdelse.

Den sjællandske Grusbande, TØS og Roskilde Tekniske Skole har netop i efteråret vedligeholdt en kilometer-lang strækning via Humbæk-metoden i Lejre Kommune (https://fishingzealand.dk/nyheder/brudesengen-er-redt-ellerenden/).

Nu tager PIV fat, og de gæve folk i foreningen inviterer alle, -også dig til at deltage i denne temadag i det sydsjællandske.

Det foregår lørdag den 14. april fra klokken 9.00 til 19.30, idet der som afslutning er indlagt fælles spisning og debat efter en god dags indsats.

Humbæk-metoden i praksis i et lille vandløb fyldt med pindsvineknop.

Vi mødes klokken 9.00 ved Rønnedehallen, hvor arrangementet afholdes. Adressen er Eskilstrupvej 7, Kongsted, 4683 Rønnede.

Derfor er det vigtigt, du melder dig til arrangementet, for Søren skal kunne planlægge antallet af deltagere.

Sidste tilmelding er 10. april.

Formiddagen handler netop om Humbæk-metoden og vandløbsrestaurering i mindre vandløb.

Udover Morten Ringive og Humbæk-metoden, kommer også Anne Planeta Etzerodt fra Faxe Kommune for at fortælle om projekter, projekt-start mm.

Hun er super dygtig og er en meget fin sparringspartner til PIV-foreningens store engagement i det Sydsjællandske. Derudover kommer også Flemming Sønderup fra Hede Danmark.

Flemming har fingeren på joystikket til mejekurven, når der skal vedligeholdes vandløb. Efter sigende kan Flemming klippe og frisere dit hår med den tre meter lange ”kurv”, så præcis er han med den store skovl!!!

Programmet er dermed fyldt med gode folk.

Som rosinen i pølse-enden får jeg lov til at fortælle lidt om, hvad vi kan i Den sjællandske Grusbande. Men ak og ve, -Søren har kun sat en halv time af til mig (på trods af, eller måske netop fordi, -han kender mig)…..!!! Men vi skal da også ud i naturen, idet vi skal til Egedebækken for at lægge lidt skjulesten i vandløbet, samt naturligvis tale om Humbæk-metoden i praksis.

Egedebækken rummer tillige en række gydebanker, som vi også skal kigge på.

Medbring derfor udetøj, gummistøvler og højt humør, således at du også kan være med til at gøre en forskel, -derude. Kort sagt, bliver det en fantastisk god dag, og du skal naturligvis melde dig til. Det gør du hos Søren Jensen på telefon 2012 5590 eller via mail: duevej6@mail.dk.

Jeg skylder måske lige at nævne for dig, at arrangementet eller kursus om man vil, er ganske gratis og alle er velkomne.

 

Bandeleder,

Rune Hylby.