Kategorier

Bloggere

Ventilation i Regstrup Å

Spulepumpen i brug sidste år i Gærde Å, hvor vi fik ventileret en flok gydebanker.

Forud for det projekt, Tuse Å’s Ørredsammenslutning og Den sjællandske Grusbande skal udføre næste søndag i Regstrup Å i Holbæk Kommune, er der holdt adskillige møder og skrevet både frem, og skrevet tilbage igen. Kommunikation er vigtig, og den tager faktisk sin begyndelse for adskillige år siden, da Bent og jeg mødtes tilfældigt. Bent kender jeg fra vores barndom i Svinninge.

Bent er nu lodsejer i Tuse Å-systemet – på en strækning umiddelbart opstrøms Regstrup rensningsanlæg – og havde allerede, da vi mødtes tilfældigt, lidt problemer med at få vandet fra marken ledt væk. Det er jo nogle gange sådan, det er, men Bent vil også gerne gøre det godt for naturen, og i den forbindelse, var det nærliggende, at Bent og jeg tog en snak.

Det gjorde vi ad flere omgange, og der blev indkaldt til møde i Holbæk Kommune, langs åen og med både konsulenter og kommune repræsenteret. Mere snak, mere kommunikation.

Men nu, efter flere års tilløb, er vi nået til enighed om, hvordan vi griber netop den strækning, hvor Bent er lodsejer an. Strækningen er god, -har et godt fald, mange gydebanker og er tæt på at leve op til ”god økologisk tilstand”. Specielt en enkelt, af de mange gydebanker, bliver brugt hvert eneste år. Havørrederne bruger den flittigt, og gydebanken er efterhånden bunket kraftigt op. Derfor er der særligt i de seneste år, kun blevet gydt på ganske få af gydebankerne, og strækningen er som sådan blevet en anelse ringere end tidligere.

Gydegruset efter ventilering ser indbydende ud, -uden sand og slam imellem stenene, er der mulighed for, at ørredæggene får tilstrækkelig ilt til at klækkes og siden leve den første tid på gydebankerne.

Denne opstuvede gydebanke gør, at både vandafledning og gydeforhold ikke fungerer optimalt, så hverken lodsejere, vandløbsmyndighed eller sportsfiskere er glade. Problemstillingen kan dog ikke umiddelbart løses, idet der klart er beskrevet i regulativet, at grus og sten ikke må oprenses. Det giver god mening og sikrer, at gydegruset forbliver, hvor det hører hjemme, -i vandløbet.

Alle parter, inklusiv os fra TØS, har de bedste intentioner, men er havnet i denne gotiske knude. Det er denne drøftelse, der har taget lidt tid, “so to speak”.

Vi løser den pragmatisk, idet vi på søndag i næste weekend, vil ventilere gydebankerne således, at der ikke ligger en masse sand iblandt det fine gydegrus. Det vil dels sikre, at gydebankerne bliver optimeret og igen vil kunne lade vandet risle hen over stenene og ikke mindst imellem stenene således, at havørredernes æg hele tiden bliver iltet, og dels vil denne ventilering også have som effekt, at vandet ikke stuver ovenpå gydebanken.

I den forbindelse er det vigtigt at pointere, at vi ikke fjerner gydegrus fra vandløbet. Det løser dog ikke udfordringen med den opstuvede gydebanke, der faktisk tager faldet af vandløbet og gør, at de øvrige gydebanker, ikke bliver brugt. Løsningen på dette er, at vi tager toppen af et par af gydebankerne, og jævner dem lidt, til glæde for både fisk og lodsejer. Således vil hele strækningen igen få det fald, der giver de øvrige gydebanker værdi: Et kompromis, en enkeltstående pragmatisk løsning.

Bent har, som tidligere nævnt, også en aktie i naturen, og derfor har vi talt om, at der såmænd godt kan lægges lidt skjulesten i vandløbet, -netop fordi faldet faktisk er til stede. Skjulestenene lægger vi dog ikke ud nu, det gør vi om et år eller to, når vi har en mere klar fornemmelse af vandløbets udvikling og den effekt, ventileringen har haft. Vi skal derfor i første omgang i gang med spulepumpen. Det bliver helt vildt spændende!

Skulle du have lyst til at deltage og blive lidt klogere på, hvad det vil sige at spule et vandløb, spule gydebanker, så kan du melde dig til projektet på næste søndag, den 22. september kl. 10.10.

Vi mødes ved Regstrup rensningsanlæg, Løvenborgvej 1C, 4420 Regstrup.

Vil du gerne deltage, kan du sende en sms eller en mail til bandeleder, Rune Hylby på runehylby@gmail.comeller på telefon 2536 4280.

Du kan også melde dig til via Den sjællandske Grusbandes facebook-side, når projektet bliver offentliggjort.

 

Bandeleder, Rune Hylby.