Kategorier

Bloggere

Hjælp, Hjælp til to projekter i Helsingeforeningen

Højbro Å skal have fem flotte gydebanker, samt et lignende antal kubikmeter skjulesten. De store sten skal bruges til både strømkoncentratorer og til brinksikring. Her er det John Christensen fra Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening, der viser strækningen frem.

Engang imellem går det stærkt, -meget stærkt. Det er de to projekter i Gribskov Kommune, som Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening, med hjælp fra Den sjællandske Grusbande i fællesskab har planlagt at skulle udføre i dette efterår.

Vi skulle nemlig ramme et meget begrænset ”vindue”, hvor ikke blot én, men to lodsejere, har høstet markerne, inden de skulle sås til igen.

-Og ikke blot ét vandløb, men to vandløb.

Det drejer sig nemlig om udlægning af gydegrus i både Højbro Å og i Saltruprenden.

Højbro Å just nedstrøms for broen åen på Åmosevejen. Her er der flere gydebanker, der skal kigges på.

Udlægningen sker allerede onsdag og torsdag i næste uge, og derfor har vi brug for en halv snes hænder både onsdag og torsdag til at hjælpe med at få rettet gydegruset til i de to vandløb.

I alt har vi brug for 5 bandemedlemmer onsdag og ligeså 5 medlemmer torsdag.

Onsdag den 29. august, mødes vi kl. 10.10 ved Højbro Å på adressen, Åmosevejen, 3210 Vejby, hvor John Christensen fra Helsinge-foreningen vil tage imod dig med åbne arme.

John er én af de fantastiske ildsjæle i lokalområdet, og har i mange år gjort en kæmpe indsats for ørredbestandene i Nordsjælland. Blandt andet i Højbro Å, der er et fantastisk fint vandløb. Netop på den pågældende strækning, ligger der et antal gydebanker, som bliver brugt hvert år af gydende havørreder. Men der er brug for yderligere gydegrus, og derfor har foreningen i samarbejde med Grusbanden købt fem kubikmeter gydegrus via Gruspuljen og dermed Fisketegnsmidlerne. Gydegruset skal rettes til i vandløbet, idet det bliver kørt til åen og udlagt, imens vi arbejder. Ligeså skal der lægges en håndfuld kubikmeter skjulesten for at sikre yderligere gode miljøforhold og ”frisk strøm” over bankerne. Projektet i Højbro Å vil få stor betydning for ørrederne i det lille vandløb, og med et par timers arbejde, kan du være med til at gøre en kæmpe forskel.

Torsdag den 30. august er det så et projekt i Saltruprenden. Her skal der også udlægges fem kubikmeter gydegrus, og også her skal vi blot rette det til nede i vandløbet, når det bliver leveret.

Der er med andre ord tale om et lille, men uhyre vigtigt projekt for den fine ørredbestand i dette lille vandløb. Tidligere var denne strækning privat, men er nu blevet ”kommune-vandløb”. Derfor har Gribskov Kommune, som tilsynsmyndighed og sagsbehandler, godkendt projektet ud fra en forventning om, at netop gydegruset vil kunne give en bedre økologisk tilstand.

Men også dette projekt er blevet til i et samarbejde mellem Helsingeforeningen og Grusbanden.

Torsdag mødes vi ved Saltruprenden på adressen, Langørevej, Saltrup, 3230 Græsted. Vi mødes kl. 10.10, hvor både John Christensen og jeg vil tage imod dig med smil og godt humør.

Jeg glæder mig i hvert fald uendeligt meget til de to projekter, som lodsejerne allerede fra begyndelsen har været meget positive overfor, og jeg håber, selvom det er med kort varsel, at du har lyst til og mulighed for at deltage. Det bliver kæmpe hyggeligt og vi vil allerede hurtigt kunne se effekterne af de nye gydebanker, når vandet risler henover bankerne til glæde for både insekter og små ørreder.

Saltruprenden er et fantastisk flot lille vandløb, hvor en håndfuld gydebanker vil give vandløbet yderligere potentiale for en god produktion af ørreder.

De to projekter vil ikke blot få betydning for ørredbestanden i de to vandløb, -det vil i høj grad også få betydning for fiskeriet efter ørreder på Nordkysten, hvorfor det giver god mening, at rive et par timer ud af kalenderen og ja, -netop rive et par gydebanker til i Højbro Å og Saltruprenden.

Det er hjælp til selv-hjælp, for det vil give flere ørreder på Nordkysten, og (om muligt) forøge dine fangster.

Du skal medbringe rive, skovl eller stengreb, og et par gummistøvler/waders.

Du kan melde dig til ved at skrive en sms til Rune Hylby på nummer: 2536 4280, eller ved at sende en mail til hylby@mail.dk.

Du kan også tilmelde dig ved at skrive i ”kommertar-feltet” på Facebooksiden: Den sjællandske Grusbande, når projektet offentliggøres på denne side.

John Christensen og jeg glæder os til at se dig.

Bandeleder, Rune Hylby