Kategorier

Bloggere

Undersøgelserne i Roskilde Fjord fortsætter og udvides

I klækkeriet afventer 50 havørreder operation.

Fishing Zealand var sammen med fjordens kommuner med til løbe den store  undersøgelse af havørredernes vandringer i Roskilde Fjord i 2018 i gang. Bl.a. ved at yde et tilskud til finansieringenEt stort antal frivillige lyst- og fritidsfiskere fra bl.a. “Foreningen med det lange navn”, ROLK og Danmarks Amatørfiskerforbunds kreds 2 ydede en uvurderlig hjælp til feltarbejdet. Det er med stor tilfredshed for os alle, at undersøgelsen fortsættes i 2019 og tilmed udvides med undersøgelser af smoltens vandringer og overlevelse.

Den første undersøgelse er nu ved at være til ende alene af den grund, at batteriet i de indopererede transmittere kun har en levetid på ca. 1 år. Enorme mængder af data er lige nu ved at blive analyseret, men det kan allerede nu siges, at der er mange særdeles spændende resultater. Bl.a. af vandreadfærd og tolerance over for vandtemperatur, som beskrevet i flere tidligere opdateringer.

Jonn med havørred nr. 2040, som også var en tur i klækkeriet sidste år. Den er meget tynd, fordi den lige er blevet strøget.

Indtil nu (medio januar) er der registreret 5 – 10 havørreder med sender i fredningsbæltet lige uden for åen.  Bl.a. den legendariske hurtigsvømmer nr. 2050. Det mærkelige er, at kun én havørred med sender er gået i fælden i fisketrappen.

Det ekstremt tørre efterår kan have betydning og det forventes, at resten kommer, såfremt vi får noget nedbør og højvande i fjorden. Den genfangne var nr. 2040. En flot helfinnet hun på nu 66 cm (Se foto).

Da den blev mærket for et år siden var den 57 cm og lang – altså en vækst på 9 cm, hvilket er ret meget for en fisk, som er gået i gang med de årlige gydninger – ikke mindst set i lyset af den ekstremt varme sommer.

Jon Svendsen opererer.

Resultaterne har været så epokegørende, at DTU Aqua har besluttet at lave et lignende forsøg i 2019. Desuden vil DTU udvide undersøgelserne med  opdrættede smolt til foråret, som også får indopereret sendere.

På et møde i vores “Roskilde Fjord-gruppe” blev vi enige om at teste bl.a. effekter på vandring/overlevelse ved udsætning om dagen henholdsvis om natten.

Denne gang har DTU selv fundet finansieringen og det er fortsat biolog Jon Svendsen der, sammen med sine studerende, står i spidsen for projektet. Derfor vil der i 2019 kun forudsættes lokal frivillig hjælp.

De friske folk er naturligvis med igen og har sørget for at “gemme” ca. 50 af moderfiskene fra fiskefælden i langvad Å efter strygningen til brug for forsøget.

Midt i januar brugte vi så 2 dage på at implantere senderne og jeg hjalp til med bl.a. udtagning af skælprøver, som indgår dels i forsøget og dels i den overvågning af de sjællandske havørreder, som jeg laver for Fishing Zealand.

Jon ankom med en assisterende biolog og en studerende fra England. Mens den hårde kerne med Kim, Jonn, Torben og Uffe sørgede for det praktiske.

Så snart Jon og hans studerende er klar med friske resultater, vil de naturligvis blive omtalt på bloggen.