Kategorier

Bloggere

Tre-enighed i Tranemosegrøften

Endnu en gydebanke i Tranemosegrøften bliver rettet til således, at den er klar til Sejerøbugtens havørreder under den nært forestående gydesæson.

Der var ikke et øje tørt i lørdags, -og for den sags skyld heller ikke noget andet, der var tørt, da vi restaurerede en længere strækning af Tranemosegrøften, der har sit udløb ved Vrøj i Sejerøbugten. Vrøj er et meget kendt havørredspot for lystfiskere, ikke blot i lokalområdet, men på hele Sjælland. Der er blevet fanget mange havørreder på denne kyststrækning, og der er ingen tvivl om, at ferskvandet fra blandt andet Tranemosegrøften er medvirkende årsag.

I selve vandløbet, der meget misvisende har fået prædikatet grøft, har der til gengæld ikke været tilstrækkelige forhold for ørrederne til at klare sig på tilfredsstillende vis.

Det er et fint lille vandløb med et gennemsnitligt fald på 2,85 ‰, som blot mangler variation og egnede gydestrækninger for ørreder.

Da jeg i slutningen af august måned, undersøgte ørredbestanden ved hjælp af elektrofiskeri, var der ikke tilfredsstillende tætheder i forhold til miljømålet.

På to stationer fangede jeg henholdsvis 20 og 30 ørreder pr. 100 m² vandløbsbund.

Ikke godt nok, for ifølge vandrammedirektivet skal der være 80 ørreder pr. 100 m² for at opnå God Økologisk Tilstand.

Det positive ved min undersøgelse var dog, at der trods alt var ørreder og dermed basis for, at der kan komme flere, hvis de rette forhold er til stede.

Det var i al sin enkelhed det, de frivillige fra Kalundborg Sportsfiskerforening og Den sjællandske Grusbande ville sørge for med projektet i Tranemosegrøften i weekenden.

Forud var et længere forløb med besigtigelse, projektbeskrivelse, sagsbehandling, og møde med lodsejerne, inden vi i torsdags kunne tyvstarte projektet ved at lægge an til gydegrus og sten til brinksikring og skjul. For de store mængder nedbør i den seneste måned, gjorde for alvor sit til, at det ikke skulle være nemt for os. Derfor indgik vi partnerskab med Kalundborg Kommune, der kom os til undsætning med maskinkraft til at lægge 30 tons gydegrus i en rende parat til den sidste finish fra vores side, samt lægge de 45 tons skjulesten i mindre bunker langs vandløbet således, at vi ”bare skulle håndtere dem, det sidste stykke ned i åen”.

Michael, Peter og én af projektmagerne, Tim Krarup i færd med at rette den øverste af de 9 gydebanker til. Gydebanken blev placeret i samråd med lodsejeren opstrøms således, at han kunne være tryg ved projektet og sikker på, der ikke ville ske opstuvning af vand på markerne.

Uden hjælp fra Kalundborg Kommune havde vi ikke været i stand til at håndtere de store sten i Naturstyrelsens skov, idet min sædvanlige vognmand ikke kunne køre af tidsmangel og hvor substitutten nægtede at køre af frygt for at sidde fast. Vi er derfor uendelig taknemmelige for den bistand, Kalundborg Kommune har bidraget med.

Vi kunne derfor mødes i lørdags, medlemmer af Kalundborg Sportsfiskerforening og ditto Grusbande for at tage hånd om projektet, samt Allan Kristensen fra Kalundborg Kommune, der også lagde vejen forbi.

Tre-enigheden mellem de frivillige og kommune, havde båret frugt og vi var klar med dagens gode gerning klokken 10.10, da vi mødtes 19 mand på P-pladsen i skovbrynet.

Unge, såvel som ikke-helt-så-unge-længere var mødt op for at gøre en forskel.

Dagens opgave gik i al sin enkelhed ud på at lægge 75 tons sten og grus i Tranemosegrøften på en næsten 900 meter lang strækning!

I silende regn, -vel at mærke.

Vi begyndte nederst på projektstrækningen med at rette den første af i alt 9 gydebanker til således, at ørrederne har gydesubstrat at lægge sine æg i om føje tid, når gydesæsonen begynder.

Vi inddelte os i tre hold og arbejdede os opstrøms.

Der blev knoklet med de store skjulesten og sten til sikring af brinken. Denne 200 kg tunge sten blev skubbet i Tranemosegrøften af Jacob og Peter. Om det er hårdt at være ”bandemedlem”? Ja, men det er også helt vildt sjovt.

Da alle 9 gydebanker var rettet til, hvoraf den øverste på projektstrækningen var placeret i samråd med lodsejeren opstrøms, kunne vi gå i krig med de mange skjulesten og sten til at sikre brinken.

Enkelte af disse sten vejede i omegnen af 250-300 kg, så det var ikke lige håndsten at slå smut med.

Der blev knoklet af de 19 deltagere og stenene blev efterhånden lagt i vandløbet til stor glæde for både deltagere og formentlig også ørreder, der venter på at få en standplads, hvorfra den kan søge skjul, når det er nødvendigt, og søge føde, når det er passende.

Vandløbet begyndte så småt at ændre karakter og begyndte at opføre sig, som vandløb nu engang er bedst til, -at slynge sig afsted mellem sten og vandplanter.

Tim Krarup og Peder Høpfner fra Kalundborgforeningen og med-projektmagere gik rundt med et større smil på læben.

De kunne se, at det blev godt.

Rigtig godt endda.

Vi glemte helt at holde frokostpause, og det blev derfor eftermiddag inden vi kunne samles for at drikke en øl eller vand og spise søde sager i form af basser og wienerbrød.

Et kærkomment tilskud af sukker ovenpå formiddagens anstrengelser.

Jerk Sönnichsen fra Flyfishing Federation Denmark kiggede forbi over middag, og ikke mindst jeg skylder ham og resten af bestyrrelsen i FFFD en stor tak. Det er nemlig foreningen, der har sponseret en stor del af mit elektrofiskeudstyr således, at jeg på vegne af Grusbanden kan dokumentere, at det vi gør virker!

Da vi rundede 14.14 på mit armbåndsur, besluttede vi os for at stoppe dagens kæmpe indsats.

Der manglede vi endnu omkring 15-20 tons sten, men vi var trætte og armene syntes noget længere end da vi begyndte.

Dem må vi tage på et senere tidspunkt, hvilket også er muligt for en flok ”stenkylere”, idet de allerede ligger langs vandløbet og blot venter på at blive lagt i vandløbet.

Våde, trætte, men mega glade og stolte, kunne vi spadsere op igennem skoven til P-pladsen, hvor der afslutningsvis blev sparket dæk og klappet på skulderen.

Hyggeligt, og da Tim ovenikøbet fortalte, at han havde set en 40 cm havørred umiddelbart oven for projektstrækningen, ville jublen ingen ende tage.

Og der kommer flere, -det er jeg sikker på.

 

Bandeleder, Rune Hylby,

 

Mobil, 2536 4280,

runehylby@gmail.com,