Kategorier

Bloggere

Hjælp til restaurering af Tranemosegrøften med udløb i Sejerøbugten

Tranemosegrøften er et pragtfuldt lille vandløb, men der mangler skjul og gydesubstrat, hvilket vi vil lave om på lørdag den 6. november.

Allerede på lørdag i den kommende weekend skal vi restaurere endnu en vandløbsstrækning, der i den grad trænger til et løft.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Kalundborg Sportsfiskerforening og Den sjællandske Grusbande, samt naturligvis lodsejere og Kalundborg Kommune.

Vi har dog i den grad brug for hjælp!

Du kan hjælpe til og dermed gøre en kæmpe forskel for ørredbestanden i et hjørne af Sjælland, der ikke umiddelbart er begunstiget af store selvreproducerende ørredvandløb, men som ikke desto mindre har et par fine små bække, der kan give Sejerøbugten og området omkring Røsnæs et ørred-boost!

Sidste år restaurerede vi Bregninge Å med et fantastisk resultat til følge og måske Danmarksrekord i ørredtætheder for ny-restaurerede vandløb.

I år er turen kommet til Tranemosegrøften, der er et mindre vandløb, men ikke desto mindre vigtigt vandløb på den yderste grænse af Sejerøbugten, vest for Saltbæk Vig.

Strækningen er knapt en kilometer lang og vil have en kæmpe betydning for vandløbet, der har et fint fald, men desværre blot en lille og sporadisk opgang af havørreder.

Der mangler skjul og gydegrus.

Det er netop det, der skal lægges i vandløbet, der på projektstrækningen løber gennem Naturstyrelsens arealer, som er udlagt til skov.

Vi skal have etableret 10 gydebanker, og der skal udlægges en ordentlig håndfuld sten til skjul og brinksikring.

Kun enkelte steder er der variation og det er naturligvis også her, der er lidt yngelforekomster.

Begge dele er helt essentielt i forhold til at skabe en større gydebestand og samtidig, hvilket er mindst lige så vigtigt, skabe en større smoltproduktion.

Det er netop smoltproduktionen, der har den store betydning for ”den-gode-ørred-spiral”.

Selve udlægningen kommer til at foregå med maskinkraft, så det bliver et projekt, hvor vi i stor stil kun skal sikre den sidste finish inden den kommende gydesæson, og den næste gydesæson og den næste…..!!!

Da jeg i begyndelsen af august var forbi Tranemosegrøften sammen med Mark Holm og Allan Kristensen fra Kalundborg Kommune, Tim Krarup og Peder Høpfner fra Kalundborg Sportsfiskerforening for at lave en bestandsanalyse som reference til det projekt, vi skal udføre på lørdag, var der på to stationer kun henholdsvis 20 og 30 ørreder på 100 m² vandløbsbund.

Slet ikke nok til opfyldelse af Vandrammedirektivet for God Økologisk Tilstand, men dog nok til, at det giver mening at restaurere strækningen.

Er der en lille bestand, -kan vi altid forbedre forholdene til en større bestand.

Det har vi set utallige gange, og forhåbentlig ligeså i Tranemosegrøften.

Foruden en forventelig større ørredbestand, vil projektet, der er finansieret af Fiskeplejemidler gennem Gruspuljen, i den grad også skabe forbedrede forhold for andre dyr og planter, idet vi forbedrer variationen i vandløbet og dermed skaber muligheder for flere arter at etablere sig.

Det giver større biodiversitet og miljøtilstand i det hele taget.

Tim Krarup fra Kalundborg Sportsfiskerforening og jeg mødtes en kold forårsdag i 2021 for at aftale det samarbejde, der nu udmøntes i projektet i Tranemosegrøften.

Projektet løber af stablen allerede på lørdag den 6. november, forudsat der ikke allerede er gydning i vandløbet.

Vi mødes kl. 10.10 ved P-pladsen i skoven umiddelbart efter Kåstrup Holmevej 11, 4400 Kalundborg.

Du kan melde dig til projektet ved at skrive en mail til Rune Hylby på adressen, runehylby@gmail.com, sende en sms på nummer 2536 4280 eller ved at melde dig til, via Grusbandens facebook-side, når projektet offentliggøres der.

Det er vigtigt, du melder dig til, for jeg vil naturligvis tage drikkevarer med til tørstige ganer og mon ikke, vi kan finde ud af lidt sødt til ganen også.

 

 

Bandeleder, Rune Hylby

Mobil, 2536 4280,

runehylby@gmail.com,

 

Kort over projektstrækningen og mødested på lørdag.