Kategorier

Bloggere

Sådan gik FZ ugen 2023

Igen i år stod efterårsferien i fiskeriets tegn for børn & unge og familier. Det kunne tydeligt mærkes, at sæsonskiftet allerede var sat ind, da stormen kom midt i det hele og truede med at vanskeliggøre fiskeriet.

Generelt er vores arrangementer meget efterspurgte, og vi ser masser af gengangere fra år til år. Herligt, at mange forældre griber ud efter vores arrangementer og dermed medvirker til, at børnene får øjnene op for vores natur – og ikke mindst de oplevelser, der følger med!

  • FZ-ugen startede i Frederikssund Kommune lørdag den 14. oktober. Turen var fuldt booket på trods af en strid blæst hen over Grønlien Sø. Vi mødtes ved p-pladsen, hvor deltagerne mødte op med stor iver og lyst til at komme ud i efterårsvejret. Vi fandt nogle fiskesteder, hvor man stod nogenlunde i læ for vinden. Fiskene drillede os meget denne dag, da vinden havde rørt godt rundt i søens vand. Derfor var fangsterne langt mindre end normalt – men der blev heldigvis landet nogle skaller af de mest ihærdige fiskere. Under alle omstændigheder blev alle godt underholdt, og familierne fik sig nogle gode fælles naturoplevelser med hjem. Der blev også spurgt ind til køb af fiskegrej, da flere familier gerne ville starte fiskeriet op sammen med deres børn. Dette er netop én af tankerne bag FZ-ugen.
  • Dagen efter kom turen til Lejre Kommune, hvor vi inviterede til fiskeri i Skolesøen i Hvalsø. Skolesøen er normalt ikke åbent for fiskeri, men til disse arrangementer giver kommunen altid tilladelse. Her startede dagen stille og roligt i forhold til antallet af deltagere. Men da vejret blev bedre op ad dagen, dukkede mange familier op. Og alle børn blev belønnet med fangst af skaller i søen, som der er rigtig mange af. Enkelte deltagere nåede op på et tocifret antal fangede fisk – godt gået. Ligesom klokken rundede kl. 13.00 og arrangementet sluttede, kom der også en større regnbyge forbi – så godt at alle deltagere nåede at få fisk inden.
  • Næstved Kommune og Fishing Zealand havde inviteret til fiskeri i Susåen i Næstved by tirsdag den 17. oktober i samarbejde med Sportsfiskerforeningen Fladså og Fritidsfiskerne. Det var lagt op til den helt store fisketur for familien, og mange havde afsat formiddagen til at komme forbi og prøve lykken. Gennem dagen blev der fanget flere flotte aborrer og enkelte skaller. Efter fiskeriet kunne deltagerne nyde en varm kop kaffe og dertilhørende chokoladekiks, som blev serveret af Næstved Kommune. Sportsfiskerforeningen Fladså bød på en snak om, hvad man som medlem i klubben kan opleve, mens de serverede juice og snacks til børnene.
  • Samtidig i Guldborgsund Kommune var Guldborgsund Lystfiskerforening (GSLF) og en guide fra Fishing Zealand ude på kuttertur på havet for at overliste de arter, som lever længere ude. Dagen før havde deltagerne kunne møde op i GSLF’s klubhus, hvor formanden, Thomas, havde inviteret deltagerne til selv at komme forbi og fremstille det fiskegrej, som man på fisketuren skulle sætte på prøve. På selve kutterturen blev der fanget godt med fisk, bl.a. flotte makreller, rødspætter og skrubber. Det må siges at have været en stor succes for deltagerne, idet alle fangede masser af havets fisk. Der var egentlig planlagt en tur mere senere på ugen, men den måtte desværre aflyses pga. storm.
  • Vordingborg Kommune gav tilladelse til at fiske i voldgravene i Vordingborg by, hvor fiskeri normalt ikke er tilladt. Onsdag den 18. oktober havde Fishing Zealand og Sportsfiskerforeningen Storstrømmen stillet masser af fiskegrej til rådighed for de fremmødte. Allerede inden arrangementet gik i gang kl. 10.00 var de første allerede ude for at overliste de bidelystne fisk i voldgraven. En gruppe af drenge i 12-årsalderen gik benhårdt efter at fange en af de store karper, som lever i voldgraven. “High risk – big reward”, som en af dem sagde, inden de gik af sted med fiskegrejet. Dagen igennem kom flere af de ferieramte familier for at fiske med assistance fra guiden og medlemmerne fra Sportsfiskerforeningen Storstrømmen. Voldgravens aborrer var i hopla til stor glæde for de fremmødte. Der blev under arrangementet kåret 5 nyfiskere, der på dagen fangede deres allerførste fisk. Da arrangementet var ved at slutte, kom gruppen af drenge tilbage fra deres karpejagt. Det var sværere, end de umiddelbart havde regnet med, men var dog blevet belønnet med en stribe aborre. “Fisk er fisk”, som de så rigtigt udtrykte det.

Så var det, at FZ-ugen desværre blev ramt af storm, hvilket gjorde, at arrangementet i Odsherred Kommune måtte aflyses. Heldigvis var de tilmeldte deltagere selv begyndt at afmelde sig, så der var stor forståelse blandt deltagerne for at aflyse arrangementet.

  • I Roskilde Kommune var der fiskeri i Lynghøjsøerne lørdag den 21. oktober. På grund af den kraftige blæst, måtte arrangementet afholdes i det ene hjørne af søen. På trods af den begrænsede fiskeplads, blæsten og til tider kraftig regn, var arrangementet alligevel godt besøgt. Også i denne sø var der bidevillige aborrer, som blev fanget på orm et godt stykke nede i vandsøjlen. Nogle havde medbragt frokosten, som blev tilberedt på grill i det store læskur. Det blev, på trods af vejret, en rigtig hyggelig dag med masser af fisk.
  • FZ-ugen sluttede søndag den 22. oktober i Kalundborg Kommune med fiskeri langs havnekanten. Medlemmer fra Kalundborg Sportsfiskerforening og en guide fra Fishing Zealand havde rigget fiskegrej til, så havnens fladfisk kunne overlistes. Selvom ivrigheden for at fange en skubbe var til stede, delte fiskene ikke de fremmødtes begejstring. Fiskene var svære at lokke på krogen, på trods af at der blev fisket med ansjoser, stribefisk, regnorm og Gulp (kunstig agn). Det lykkedes dog at fange 10-12 flotte fladfisk i løbet af dagen.

Alt i alt en fantastisk og spændende uge med gode fangster og masser af nyfiskere fangede deres allerførste fisk.