Kategorier

Bloggere

Kort frist for udplantning af træer i Dammevandløbet

Projektet som vi udførte i 2019 med hjælp fra Møn Sportsfiskerforening, Grusbanden og øvrige frivillige mønstrede 25 mand m/k, der fik lavet et mega flot projekt.

Dammevandløbet på Møn er et eventyr som ikke kunne være skrevet bedre af Brødrene Grimm eller vores egen HC Andersen. Tidligere var dette vandløb rørlagt og havde naturligt nok ingen mulighed for at leve op til god økologisk tilstand.

Det ligger adskillige år tilbage nu, for Christian Skotte fra Møn Sportsfiskerforening var med, da man frilagde det lille vandløb, der desuden fik tilført en smule gydegrus, som sporadisk blev brugt af ørreder i en årrække.

Der blev fanget et par ørreder inden projektet i 2019, og allerede året efter så det helt anderledes positivt ud, da DTU Aqua var på besøg med elektroderne.

I 2018 var jeg sammen med Christian nede for at kigge på vandløbet. Jeg havde taget mit elektrofiskeudstyr med mig for at undersøge Dammevandløbet nærmere. Desværre var der ikke én eneste ørred.

Derfor restaurerede vi en strækning på 400 meter i efteråret 2019, hvor vi inden udlægning af gydegrus og skjulesten fandt en lille bestand af ørreder.

På tre stationer fandt vi kun ørreder på den ene strækning, og kun 3 stk. på 25 m² vandløbsbund, hvilket svarer til en bestand på 12 fisk på 100 m², som man bruger som mål for bestandens størrelse. For at opnå god økologisk tilstand skal der være 80 stk. (jf. Fiskeindekset for ørreder).

Så lagde vi gydegrus og skjulesten ud.

25 frivillige dukkede op og vi fik hurtigt lagt 6 gydebanker ud, samt 6 tons skjulesten, som skulle sikre variationen i det lille vandløb.

Allerede året efter var DTU Aqua nede for at undersøge vandløbet i forbindelse med Fiskeplejen, idet disse planer revideres hver 7-10 år ud fra de bestandsanalyser, DTU udfører i hvert enkelt vandløb.

I Dammevandløbet på projektstrækningen fandt DTU Aqua ikke mindre end 196 ørreder på 100 m² vandløbsbund året efter, vi havde restaureret strækningen.

Altså en 13-dobling af ørredproduktionen!!!!

Fantastisk effekt af vores restaureringsprojekt, allerede året efter, hvor der blev registreret 13 gange så mange ørreder som året før.

Nu skulle man jo tro, alt var godt. Det er det som udgangspunkt også, men, men…..

Vi vil gerne gøre det endnu bedre. Derfor indskrev vi allerede i projektet tilbage i 2019, at vi ville plante lidt træer langs vandløbet således, at træerne kunne holde temperaturen nede om sommeren ved at skygge vandløbet, samtidig skulle træerne også holde på brinkerne og sikre mod nedskridning, samt ikke uvæsentligt, -sikre en større biodiversitet omkring vandløbet i det hele taget.

Projektstrækningen og de 8 klynger af rød-el, vildæble, vild kirsebær mm. er på i alt 250 meter, da der er træer øverst på den 430 meter lange projektstrækning. 

Godkendelsen udløber desværre midt i maj måned i år, hvorfor vi pludselig måtte løbe lidt stærkt, Christian Skotte og jeg, samt Vordingborg Kommune, der har været behjælpelige med at bestille en flok træer til projektstrækningen.

Hvem skal så betale for denne beplantning med rød-el, vild kirsebær, vildæbler, og andre gode træsorter?

Det gør såmænd ”Møn-Session”, der har doneret et pænt beløb til os!!!!

6400.- kr for at være helt præcis og vi har naturligvis takket mange gange for beløbet og synes jo nok, pengene netop skal bruges på Møn, når nu donationen stammer fra den årligt tilbagevendende begivenhed, ”Møn-session”.

Men vi er som sagt nødt til at arbejde lidt hurtigt for at få købt, og ikke mindst plantet træerne langs vandløbet.

Det sker derfor allerede på tirsdag, -den 3. maj klokken 17.17.

Der er tale om en lille sjat rød-el på 120-130 stk. samt 24-36 enkeltstående træer, der skal plantes på banketten på en blot 250 meter lang strækning.

I alt er der tale om 8 mindre klynger, som ikke tager meget mere end et par timer højest at plante.

Denne gang bliver alle træerne plantet uden rør og anden beskyttelse, da hjortene primært fejer gevir i april og vores håb er dermed, at de lader træerne være (krydser mine fingre).

Du kan melde dig til denne meget vigtige udplantning, give et par timer af din tid, tirsdag den 3. maj klokken 17.17 i de pragtfulde omgivelser ved Dammevandløbet på Møn.

Vi mødes ved Lusmosevej 32, 4792 Askeby.

Du kan melde dig til projektet ved at skrive en sms til bandeleder, Rune Hylby på nummer: 2536 4280, eller ved at sende en mail til adressen: runehylby@gmail.com.

Du kan også tilmelde dig ved at skrive i ”kommertar-feltet” på Facebooksiden: Den sjællandske Grusbande, når projektet offentliggøres på denne side.

Du skal medbringe støvler, skridtstøvler og i øvrigt fornuftigt tøj. Derudover må du gerne tage lidt haveredskaber med, -rive, skovl, og spade.

Det er vigtigt, du melder dig til, idet jeg vil sørge for drikkevarer i dagens anledning.

Bandeleder, Rune Hylby,

Mobil, 2536 4280,

runehylby@gmail.com,