Kategorier

Bloggere

ØrredPatruljen GØR en forskel

I mange lystfiskerklubber drøftes det meget om hvordan man får unge ind i klubberne, men også hvad der skal til for at kunne fastholde dem. Rolk havde fornøjelse af at være vært for DSF ved et af deres fællesmøder for formænd på Sjælland i forbindelse med forbundets nye strategi. Her fonemmede man fra en del formænd frustration over vigende medlemstal og specielt det vanskelige i at få unge i klubberne.

Stolt ØrredPatruljemedlem modtager diplom for at have udført et godt og meningsfyldt arbejde for ørreden.
Stolt ØrredPatruljemedlem modtager diplom for at have udført et godt og meningsfyldt arbejde for ørreden.

Mit udgangspunkt for udviklingen af projektet ØrredPatruljen er netop, at vi herigennem kan skabe nyt liv i klubberne og få de unge ud i naturen på en meningsfyldt måde til gavn for alle. Det kan være med til at få flere unge i gang med denne fantastiske sport.

Den 25. april 2015 indviede Rolk Trekroner Bækken, hvor vi havde udlagt mange tons gyde/skjulesten. Her overakte Roskildes Borgmester Joy Mogensen diplomer og bevis til de sidste 2 hold i ØrredPatruljen som derved blev en del af dette fælleskab. De unge får automatisk 1. års gratis medlemskab i ROLK. Ved samme lejlighed satte vi ørredyngel ud fra vores eget klækkeri.

IMG_2954

Siden indvielsen har vi sammen med ØP’erne arbejdet på at forvandle bækken med de golde brinker til en smuk bæk. De unge har ”designet” bækken med skjulesten, udplantning af Vandranunkler, osv. og derved skabt de optimale betingelser for havørredyngel. Kundskaber de har lært gennem projektet ØrredPatruljen, hvor de får 9 timers undervisning i Vandløbet – Havørredens livscyklus – Vandløbsrestaurering.

I sidste uge var der igen ”arbejdsdag” for ØP’erne i Trekroner Bækken, vi skulle tjekke om de fisk vi havde sat ud i foråret havde overlevet. På en strækning på ca. 40-50 m fandt vi ved elfiskeri 26 flotte havørreder, den største på 14 cm, det var fantastisk!

At se den glæde og begejstring der var i alle ØP’ernes øjne, var dagens oplevelse. Her så de at deres arbejde i bækken betyder noget og gør en forskel, at fiskene trives ved de gode skjulesteder og at vi sammen havde skabt et levested for bl.a. havørreder. Det giver mening, ikke kun at snakke om det men at gøre noget og det giver begejstring hos de unge.
ØrredPatruljen er et projekt jeg vil opfordre mange klubber til at gå ind i. I FZ arbejdes der på at få flere kommuner og fiskeklubber ind i projektet, jeg forventer at Kalundborg, Vordingborg og Gribskov er nogle af dem der kommer i gang inden længe. I Rolk har vi budt velkommen til 28 nye unge medlemmer gennem ØP.
Hele ØP projektet er udarbejdet således at klubber, institutioner alle kan komme i gang med projektet. Uddannelsesmaterialet er udviklet så det er let for en person der har lidt biologi erfaring sammen med FZ vandløbsrestaureringskursus kan være instruktør for de unges uddannelse.

Nogle vil spørge – hvordan kommer vi i gang? Det er sikkert besværligt, osv. osv. Men ØP er måske nøglen til at skabe nyt liv i jeres klub? Der er oprettet et ØP sekretariat, hvor I kan få hjælp til næsten alt! Fishing Zealand har sat ØP på næste års budget, det betyder at klubberne ikke skal bekymre sig om økonomien i projektet, det er jo fantastisk!

Læs mere om hele ØrredPatrulje projektet her

Jeg stiller gerne op til møder med klubber der gerne vil i gang, så kontakt mig endelig hvis du har spørgsmål. uffec@rolk.dk eller 40532775. Jeg ser frem til at høre fra dig/jer!

Knæk & bræk

Uffe