Kategorier

Bloggere

-Og så kom der hul igennem Ellerenden i Lejre Kommune.

Casper fra Grusbanden er i færd med at fjerne en svært passabel spærring i Ellerenden. Faldet er på 20-30 cm og ved lave vandføringer er der ikke nok afsæt til, at ørreder kan springe over.

Vi har haft den første efterårsstorm og med den, -brækkede grene, kviste og almindeligt løvfald i forbindelse med træernes forberedelse til vinterens frost og kulde. Sådan er det jo altid. Men fordi vi kærer os så meget om vores ørredbestande, giver dette ”sjusk” en række udfordringer i de små ørredvandløb.

De små vandløb, bækkene, giver nemlig en meget stor produktion af ørreder, netop på baggrund af dette ”sjusk”, -nedfaldne blade, kviste og andet ved, der giver en masse føde og en masse skjul. Men produktionen af ørreder giver først afkast, når vandløbene er passable, -og de giver ingen produktion, når de ikke er! Derfor havde TØS og Grusbanden et lille passage-projekt i weekenden, hvor Ellerenden i Lejre Kommune skulle kigges efter i sømmene for at sikre opgang af Isefjordens gydemodne havørreder.

Den lille private bæk, der løber på Ryegaard og Trudsholm Godser, løber ud i Fjorden ved Munkholmbroen. Det lille vandløb kan have en opgang på mere end hundrede havørreder. Jeg ved det, for jeg har ved flere lejligheder registreret gydegravninger netop her.

Kennet Egheim fra TØS og Grusbanden var headmaster for opgaven, der ikke tog mere end en times tid sammen med Casper og Søn fra Grusbanden. Men det er den vigtigste time igennem længe.

På kort tid har de sikret gydevandring, gydning, produktion af yngel, og i sidste ende også produktion af mange hundrede ørredsmolt, der efterfølgende kan vandre til Isefjorden om halvandet års tid, og bidrage til både fiskeri og til de kommende generationer af ørreder, når de selv om 2-4 år vandrer op i selvsamme Ellerenden, for at gyde. En cyklus, jeg synes er helt vildt fantastisk.

Det er ikke svært at forestille sig, at blot nogle dage mere med løvfald og spærringer som denne, -så er der lukket helt for opgang i de små produktive vandløb. Fantastisk indsats af de tre frivillige i weekenden.

Der var spærringer, og som det ofte sker i efterårsmånederne i forbindelse med løvfaldet, går der ikke længe fra det første blad sætter sig fast i en flok kviste, før der egentlig er tale om en regulær spærring. Jeg var nemlig forbi Ellerenden i forrige weekend, og da var der ingen spærringer. Det var der i den just forgangne weekend, blot en uge senere. Dermed er opgaven ekstrem vigtig og faktisk kan vi risikere, at skulle ud engang mere i takt med løvfaldet.

Kennet, Casper og Søn gik til den, og fik skabt en fin strømrende igennem de to strækninger, der ofte volder problemer. På den øverste strækning løber Ellerenden igennem en tidligere møllesø, hvor møllen for længst er pillet ned. Men den gamle møllesø udgør nu et sumpet næringsrigt fladt område, hvor Ellerenden har for vane at sive stille og roligt igennem. Men netop den lave sive-vandstand er gift for passagen. Området slammer nemlig til og gør det svært for ørrederne at passere. Det fik de tre frivillige vandløbs-folk taget hånd op.

Kennet fortalte mig, at der var en opstuvning af blade og grene på 20-30 cm ”i sumpen”!!!

Jeg er så glad for den indsats, Kennet, Casper og Søn leverede i weekenden.

De tre frivillige står først i køen, hvis det stod til mig, når fiske-guden fremover skal uddele ”sølvfisk” til glæde og gane.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

Far Casper og søn på en vigtig opgave. Denne stamme er fantastisk som skjul for en ørred af en anseelig størrelse. Men den rummer også problemer, når kviste og blade sætter sig fast og kitter spærringen sammen til en mur af naturligt ”sjusk”.