Kategorier

Bloggere

Ørredbestanden i Vintersbølle Bæk steget med 1275 % siden projektet sidste år!!!

Projektet sidste år blev udført yderst innovativt, idet skrænterne omkring Vintersbølle Bæk ikke just var egnet til trillebørskørsel eller andre af de normale metoder vi bruger, når der skal udlægges gydegrus.

Jeg har længe ønsket at komme en tur sydpå for at undersøge ørredbestanden i Vintersbølle Bæk et år efter vores restaureringsprojekt. Tiden har dog været knap, så jeg har været nødt til at udskyde bestandsanalysen ad flere omgange. Men da mine elever gik på efterårsferie i uge 42 med den traditionsrige motionsdag som sidste aktivitet inden en uges ferie, havde jeg mulighed for at rive en dag ud af kalenderen, pakke elektrofiske-udstyret i bilen og drøne sydpå mod Vordingborg Kommune.

Jeg havde to ærinder. Dels havde jeg stor lyst til at besøge Anne Sofie og Frederik Laks Lorentsen på Møn, og dels skulle jeg lave en bestandsanalyse i Vintersbølle Bæk sammen med Christian Skotte, der er Danmarks Sportsfiskerforbunds Miljøkoordinator for Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn. To meget imødesete ærinder og med kursen stik syd, gik det over stok og sten i den efterhånden tiltagende vind i torsdags.

Her er jeg i færd med at lave en bestandsanalyse. Disse undersøgelser er drøn-vigtige for at vurdere, om vi har gjort det godt. Det har vi…..!

Frederik og Anne Sofie er to fantastiske unge mennesker, som blandt andet har deltaget i adskillige projekter i Grusbanden. Frederik har jeg kendt i mange år, idet vi begge i en årrække har arbejdet freelance for Danmarks Sportsfiskerforbund som lokalredaktører. Siden er Frederik valgt ind i DSF’s bestyrelse, og vi har mødtes mange gange i forskellige sammenhænge.

Frederiks søde kone, Anne Sofie er tatovør af uddannelse, men arbejder med alt muligt andet også. Kunstner er vel egentlig den mest præcise karakteristik af Anne Sofie.

Jeg havde aftalt med Frederik at dukke op klokken 12.00 til en kop kaffe. Heldigvis var også Anne Sofie hjemme, altimens deres søn, Kalle var i vuggestue.

Lystig snak i stuen i deres mega hyggelige hjem på Øst-Møn, om fælles venner og bekendte, om fiskeri, Grusbanden, Frederiks job i fiskegrejsbranchen og Anne Sofies glæde ved at udfolde sig kreativt. Hold op, hvor jeg nød at være sammen med de to unge mennesker. Af hjertet tak, Frederik og Anne Sofie.

Desværre måtte jeg bryde op efter halvanden time, der fløj afsted. Elektrofiskeriet i Vintersbølle Bæk ventede, -og det gjorde Christian Skotte også.

Vel fremme ved den lille bæk i det naturskønne område omkring Nyråd, lidt øst for Vordingborg, hvor vi sidste år udlagde 55 tons sten og gydesubstrat på en knapt 500 meter lang strækning.

Vintersbølle Bæk er seriøs svær at komme til, og derfor havde vi sidste år fået hjælp af Vordingborg Kommune, idet Jimmi Spur Olsen havde hjulpet os med lidt maskinkraft.

Jeffrey synes også, elektrofiskeri er spændende og ville gerne følge med i alt, hvad der foregik. Særligt generatoren var kim til bjæffende ”begejstring”.

Vi havde tillige brugt mine 15-20 meter lange måtter til at rutsche gydegruset ned i åen fra de høje skrænter omkring Vintersbølle Bæk, der ligger dybt nedskåret under 20 meter høje skrænter.

Projektet forløb over al forventning, ikke mindst støttet af frivillige fra Nyråd Lokalhistoriske Forening, der serverede frokost og efterfølgende kaffe for os i Beværterhuset.

Jeg havde ikke været forbi bækken siden, og var derfor meget spændt på, hvordan den så ud.

Jeg havde modtaget en enkelt film optaget i vinterens løb af en havørred på gydevandring, men ellers havde jeg ikke hørt noget fra bækken. Jeg var ved at revne af spænding. Havde vi gjort det godt, -det måtte bestandsanalysen vise?

Sidste år inden projektet havde jeg lavet en tilsvarende bestandsanalyse for at have et mål for vandløbets tilstand før vi lagde gydegrus og skjulesten i bækken. Den blev foretaget i september måned sidste år.

Jeg fangede blot 4 ørreder på en 50 meter lang repræsentativ strækning. Siden lagde vi sten og grus i vandløbet.

Christian Skotte havde taget sin nye hund med, Jeffrey, -en hvalp på kun 7 måneder som syntes, elektrofiskeri var meget spændende. Det syntes vi også.

På præcis samme strækning som sidste år, fangede jeg i år ikke mindre end 55 små og store ørreder. Tre forskellige aldersklasser med den største på 26½ cm, som stod under en nu underskåret trærod på den strækning vi har restaureret. Et fuldstændig fantastisk resultat, idet vandløbet kun er en meter bredt.

Diagram over bestanden, som den ser ud nu og som den så ud sidste år. Absolut mageløst, at ørredbestanden er steget med mere end 1000 %!!!!!

Det betyder i praksis, der er 110 ørreder på 100 m² vandløbsbund. Langt over det antal, der skal være, for at miljømålet under vandrammedirektivet er opfyldt.

Christian og jeg i skoven og fuld af begejstring over ørredbestandens kvittering for vores projekt. Jeg tror, man fornemmer en vis stolthed i motivet, idet Christians telefon kan tage selfies uden man behøver have ”Gibbon-arme”!

Jeg er jo matematiklærer for min 7. og 9. klasse på Osted Skole og kunne derfor ikke lade være med at beregne stigningen fra 2022 før projektet til i år, 2023 efter projektet.

Ørredbestanden er steget med 1275 % på den restaurerede strækning!!!!! Det svarer til 14 gange flere ørreder på samme strækning fra 2022 til 2023. Er det ikke mageløst, -nærmest uvirkeligt!

Det fortæller os, at vi har gjort det godt sidste år, og det fortæller os også, at i samme øjeblik, vi gør noget godt for naturen, kvitterer den med større tætheder, mere biodiversitet og i det hele taget et bedre vandmiljø.

Hvor er det livsbekræftende, og jeg skylder en kæmpe tak til de mange frivillige, der knoklede sidste år med trillebøre, skovle, river og knofedt.

I har gjort en kæmpe forskel.

I har sikret God Økologisk Tilstand i Vintersbølle Bæk.

Det var med et stort smil om munden, Christian og jeg kunne tage afsked med hinanden i torsdags, sidst på eftermiddagen inden stormen for alvor satte alting i bevægelse.

Bandeleder, Rune Hylby,

Mobil, 2536 4280,

runehylby@gmail.com,

Denne store ørred på 26½ cm stod under en trærod, som nu dannede et fantastisk spot. Denne ørred, der jo ret beset er klækket i Vintersbølle Bæk allerede inden projektet, har kunnet overleve igennem en årrække, -måske netop på baggrund af projektet og den variation, der er kommet.

 

Vintersbølle Bæk som den ser ud i dag efter udlægning af 55 tons sten og gydegrus. Vandløbet er varieret, med lave stryg af gydegrus, med dybe huller, hvor vandet har eroderet brinken, men også med partier, hvor sandet har lagt sig.