Kategorier

Bloggere

Nye slyngninger på Elverdamsåen

Et halvt hundrede deltagere var mødt op til åbningen af ”Den nye Elverdamså”, som nu slynger sig henover engen i Tempelkrogen Nord.

Det var som om, juleønskerne for mit vedkommende blev indfriet lidt før tid, da Lejre og Holbæk Kommuner i fredags åbnede for vandet i Elverdamsåens nye løb ud over engene i Tempelkrogen Nord.

Naturligvis var Tuse Å’s Ørredsammenslutning og Den sjællandske Grusbande med, idet jeg har været med under den lange fase, hvor projektet har taget form, og som næsten nærmeste nabo har fulgt gravearbejdet med stor spænding.

Det første spadestik blev taget af HedeDanmark, der har været entreprenører på projektet, som Lejre og Holbæk Kommuner har gennemført.

Det næsten 80 hektar store vådgøringsprojekt nord for Holbæk-motorvejen skal sikre fjernelse af kvælstof således, at næringsstofferne ikke havner i Isefjorden.

Forud var gået flere års planlægning, dels i forhold til selve projektet, dels i forhold til den jordfordeling, den slags store projekter kræver.

Området bliver en sand fornøjelse at følge i fremtiden, og fra motorvejen, idet projektområdet ligger klos op ad Rute 21, præcis som Tempelkrogen Syd, som blev indviet sidste år, også med deltagelse af TØS og Grusbanden, og som allerede nu rummer et rigt fugleliv, oversvømmede arealer og denitrifikation, som det hedder med et fint ord, når kvælstof omsættes i de våde enge.

Tempelkrogen Nord vil udvikle sig på samme vis, og vil blandt andet bestå af en permanent 40 ha stor sø. Foruden naturligvis Elverdamsåens nye smukke slyngede å-løb. Men det stopper ikke der, for i projektet er også Truelsbækken blevet involveret, idet dette lille, men vigtige gyde- og opvækstvandløb for laksefisk, er blevet forlænget, slynget og løber nu til Elverdamsåen hen over engene fremfor i en lige kanal ud i Isefjorden.

Dette lille vandløb bliver vanvittig spændende at følge i fremtiden.

Projektleder for vådgøringen er Eskild Dalsgaard Lund fra Lejre Kommune, og det var også ham, der i fredags bød velkommen, da det første ”spadestik” skulle tages for at lede vandet ind i det nye løb.

Det stod Jesper Sverdrup Kirkegaard fra HedeDanmark for.

Det var et stort øjeblik, da gravemaskinen fyldte graben og vandet begyndte at strømme ned ad det nye slyngede løb.

Det bliver spændende at følge udviklingen af det 80 ha store vådområde i fremtiden og fra Holbæk-motorvejen.

Å-løbet er fyldt med fine skjulesten og sten til at sikre strømhvirvlerne, så forholdene bliver så naturligt varierede som muligt.

Med på dagen var også TVØst, der lavede et fint indslag i nyhederne senere fredag aften. Klippet kan ses via linket: https://www.tveast.dk/nyheder/16-11-2018/1930/fisk-far-nyt-alob-boltre-sig-i?autoplay=1#player.

På bredden var 25 frivillige fra Tuse Å’s Ørredsammenslutning og Den sjællandske Grusbande klar til at iværksætte dagens redningsaktion, idet fiskene fra det gamle å-løb skulle flyttes over i det nye og slyngede å-løb.

Baggrunden for dette forehavende var, at det gamle å-løb skulle dækkes til med jord, og derfor var det vigtigt at flytte fiskene. Ellers ville de naturligvis dø.

På den gamle strækning stod blandt andet et stort antal gydemodne havørreder. Disse fisk er meget værdifulde, idet de skal sikre havørredbestanden i Elverdamsåen, -også i fremtiden.

Selve flytningen foregik ved hjælp af elektrofiskeri, som vi tog os af, altimens Fiskeristyrelsen (Fiskerikontrollen) var med på brinken.

Der blev fanget havørreder på over 80 cm, og såmænd også to vaskeægte laks, da TØS og Grusbanden flyttede fisk vha. elektrofiskeri.

Allerede efter de første dyp i vandløbet med elektroden, dukkede de første store havørreder op, og det gav et sus igennem de knapt 50 deltagere, der kiggede med fra bredden eller stod ”i vand til livet” sammen med mig.

De små fisk skulle flyttes over i det nye løb, og de store gydemodne ørreder skulle bringes til TØS, idet vi bruger de gydemodne havørreder som moderfisk til det avlsarbejde, vi er forpligtiget til ifølge Fiskeplejen på Isefjorden, der administreres af DTU Aqua i Silkeborg.

I alt blev der fanget op imod tusind mindre ørreder mellem 6-30 cm, samt 64 store gydemodne havørreder, ål, skaller, samt to flotte laks!

Det er ikke ualmindeligt, vi fanger laks i vandløbene rundt om Isefjorden. Der er dog tale om strejfere, og ikke en egentlig bestand.

Enkelte af havørrederne var i en anseelig størrelse og havde passeret 80 cm fra snude til halespids. Det er flotte og meget værdifulde fisk.

Da de sidste solstråler forsvandt bag bakkerne vest for det store projektområde, kunne vi, -de frivillige slukke for strømmen. En overordentlig god dag var forbi, og ørrederne må nu klare sig selv i de nye omgivelser.

Det gør de også, det er vi sikre på!

 

Bandeleder,

Rune Hylby.