Kategorier

Bloggere

Ny rapport om sjællandske havørreder

Hvor mange ørreder findes der i de sjællandske vandløb, hvor findes de, og hvad skal der til for, at de sjællandske ørredbestande kan blive så store som muligt? Mange og svære spørgsmål, men alle svarene findes i ny rapport fra Fishing Zealand.

Der er grund til at kippe med flaget og sige til lykke til de sjællandske ørredfiskere! Med Fishing Zealands nye rapport Havørredbestandene på Sjælland – del 1 får både myndigheder og de frivillige ildsjæle blandt sportsfiskerne et unikt værktøj til at forbedre forholdene for landsdelens sårbare ørredbestande. Rapporten er skrevet af biolog Peter W. Henriksen, og den er finansieret af Fishing Zealand.

Havørredbestandene på Sjælland - del 1I Danmarks Sportsfiskerforbund er vi selvfølgelig begejstrede over værket. Netop det – at sætte vildfiskene på dagsordenen i endnu højere grad og dermed øge bevidstheden om værdien af vandløbene – var ét af hovedformålene, da vi i 2010 besluttede at sætte processen i gang, der nogle år senere mundede ud i Fishing Zealand.

Rapporten samler op på en masse undersøgelser og giver et unikt overblik over både de gode og knapt så gode vandløb. Med den i hånden kan sportsfiskere og kommuner sætte et mere målrettet arbejde i gang, der sikkert vil udmønte sig i større ørredbestande og et bedre kystfiskeri.

Baggrunden for rapporten er, at både Danmarks Sportsfiskerforbund og de sjællandske sportsfiskerrepræsentanter, som er udpeget til at yde en praktisk indsats i Fishing Zealand, har efterlyst et samlet overblik over, hvordan ørredbestandene på Sjælland og Lolland-Falster har det. Hvis fiskeriet langs øernes kyster skal blive bedre, skal der nemlig også fokuseres på landsdelens egne vandløb.

Derfor blev der i regi af Fishing Zealand i 2012 og 13 iværksat gydebanketællinger, og sammen med tidligere optællinger fandtes en stor mængde data i form af andre rapporter og resultater fra DTU Aquas elektrofiskeri. En sammenskrivning af alle disse fakta ville kunne gøre alle meget klogere. Ideen blev hurtigt solgt til projektgruppen i Fishing Zealand, der lægger kursen og administrerer budgettet.

Rapporten blev bestilt i det tidlige forår 2014 med levering i juli 2014. Den meget korte tidsfrist skyldes, at kommunerne i Fishing Zealand ønsker at bruge resultaterne fra rapporten i deres arbejde med at gøre vandløbene bedre så hurtigt som muligt.

Nu sidder du sikkert og hopper i stolen efter at finde ud af, hvordan det så står til i din del af Sjælland. Forståeligt nok, men du må her selv gøre en indsats. Enten ved at læse rapporten her: Havørredbestandene på Sjælland – del 1 eller ved at læse min artikel i september-udgaven af Sportsfiskeren, hvor jeg gennemgår de vigtigste resultater.

Men jeg kan da allerede her løfte sløret for, at der er masser af muligheder for at mangedoble den vilde ørredbestand og dermed gavne kystfiskeriet efter havørred langs de sjællandske kyster. Men hverken jeg eller forfatteren er blind for, at der også kan være andre begrænsende faktorer end dem, som behandles i rapporten.

Hvad betyder eksempelvis fiskeridødeligheden i saltvand for ørredernes mulighed for at kunne overleve frem til gydning? Og er fiskeridødeligheden så stor, at hovedparten af fiskene ikke opnår at gyde mere end én gang? Der findes allerede i dag en række undersøgelser, der i kombination med den viden, som serveres i rapporten, vil kunne give svar på nogle af de vigtige spørgsmål. Det er derfor glædeligt, at Fishing Zealand også har bevilget penge til en del 2, som udkommer i 2015.

Indtil da kan vi glæde os over, at Fishing Zealand med denne rapport er med til at vise vejen hen imod større ørredbestande og et bedre kystfiskeri. I samarbejde med kommunerne vil Danmarks Sportsfiskerforbund og de lokale sportsfiskere tage skovlen i hånden og sikre, at mængden af gydegrus og skjulesten i vandløbene vil blive øget markant de kommende år.

– Kaare