Kategorier

Bloggere

Nu vrimler det med ørreder i Madegrøften ved Halleby Å

made2Tirsdag den 9. juni var dagen, hvor vi skulle se, om ørrederne havde fået det bedre i Madgrøften. Frivillige fra Halleby Å Sammenslutningen gik sammen med Biolog Peter Henriksen og hans elfiskeudstyr på jagt efter ørredyngel ved Madegrøften ved Flinterup.

Sidste år blev der etableret et samarbejde mellem Halleby Å Sammenslutingen, lodsejere, kommunen og ikke mindst 2C fra Kalundborg Gymnasium og deres biologilærer, Thomas Bach Møller, om at forbedre gydeforholdende for de lokale havørreder.

Gymnasieklassen målte en række kemiske parametre i vandet og studerede insekt- og planteliv, samt deltog i en bestandsundersøgelse, inden vi forbedrede forholdene.

FishingZealand arrangerede et vandløbsrestaureringsskursus, hvor frivillige fra sjællandske sportsfisker foreninger, herunder også Kalundborg og Gørlev, deltog. Her lærte vi, at udlægning af gydegrus er det, der skal til for at forbedre gydeforholdene. Kurset brugte Madegrøften som eksempel og man udlagde den første af de 3 gydegrus banker.

De næste 2 gydebanker, af 10 meters længde hver, blev udlagt af gymnasieklassen og frivillige fra Halleby Å sammenslutningen, og derefter indviet ved formanden for Teknik og Miljø, Svend Erik Autzen. Forinden havde kommunen gravet et sandfang, der som ordet siger, har til formål at opfange sand -og ler partikler så de ikke lægger sig på gydegruset.

Og så var det bare at vente og se, om havørrederne ville bruge de nye gydebanker. I december kunne man allerede se, at havørreder havde gravet og lagt deres æg i gruset. I januar og februar kunne vi desværre også se en del ubudne gæster. Det var undslupne regnbuer, som rodede rundt i havørredernes gydebanker.

Derfor var vi meget spændte, da vi begyndte at elfiske efter havørredyngel i tirsdags. Havde regnbueørredernes hærgen ødelagt alle havørredernes æg eller havde mange overlevet?

made 3Knap have biolog, Peter Henriksen, sat elektroden i vandet før den første lille havørred dukkede op. Og så den næste, og så 3 til og sådan fortsatte det.

Sidste år, før gydebankerne blev etableret,  fandt vi  5 stk. havørredyngel pr 100 m2. I år var det meget bedre. Vi undersøgte 2 strækninger. På den ene fandt vi 46 stk. ørredyngel pr 100 m2 og på den anden 84 stk. ørredyngel. Det er en mangedobling af havørredyngelen. Det er cirka 15 gange mere end sidste år, på trods af besøg af regnbueørreder.

Dette er et fantastisk godt resultat. Dette projekt har for os været et rigtig godt eksempel på, at vi kan skabe væsentlige forbedringer for havørrederne i Halleby Å ved et godt samarbejde mellem lodsejere, skoler, frivillige og kommunen til gavn og glæde for alle kommunens beboere og turister.

Fra Halleby Å Sammenslutningens side vil vi gerne sige en stor tak til lodsejere, Kalundborg Gymnasium, Kalundborg Kommune og Fishing Zealand.

Halleby Å Sammenslutningen vil naturligvis arbejde fortsat på nye projekter til forbedring af havørredens opvækstbetingelser i Halleby Å. Det er jo de havørreder, der fødes og vokser op i Halleby Å, som vi senere kan fange langs Kalundborg Kommunes kyster.

Med venlig hilsen,

Jørgen Topp-Jørgensen, Halleby Å sammenslutningen