Kategorier

Bloggere

Program for årets Fishing Zealand konference

Fishing Zealand-Konference – Dagens program

Det er nu tid til den femte Fishing Zealand konference. Konferencen er gratis og finder sted d. 12. november kl. 9.00-16.00Grønnegades Kaserne Kulturcenter i Næstved Kommune.

Som de foregående år, ønsker vi, at så mange som muligt vil dukke op, så vi sammen kan udvikle Fishing Zealand som helhed, såvel som en masse enkeltstående aktiviteter og tiltag. Fra de tidligere konferencer ved vi, at der denne dag bliver skabt masser af nye samarbejder og netværk. Netop samarbejder, er det, der er kernen og styrken i Fishing Zealand. Derfor er konferencen en oplagt mulighed for lystfiskere, frivillige, politikere, kommunalt ansatte, virksomheder, fiskeguider og mange andre at mødes, skabe netværk og udvikle ideer sammen.

Konferencen vil i høj grad handle om visioner for fremtidens lystfiskerturisme og lystfiskeri, samt fokusere på kerneværdierne i Fishing Zealand, der på bæredygtig vis gavner miljøet, det lokale erhvervsliv og den sociale indsats over for børn og unge. Der er fortsat et stort udviklingspotentiale inden for vandpleje, lystfiskeriet og lystfiskerturismen på Sjælland, og der sigtes derfor mod at give deltagerne øget viden om Fishing Zealand-projektets mange fokus- og arbejdsområder.

Hvad byder dagen på?
Dagen vil bestå af fire oplæg i plenum samt to workshop-runder, som skal ruste turistråd, politikere, offentlig ansatte, virksomheder, lystfiskere generelt og andre interessenter til at være med i videreudvikling af bæredygtigt lystfiskeri i de kommende år. Blandt andet kommer Eva Kjer Hansen, Minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, og giver et oplæg i plenum. De enkelte oplæg dagen igennem vil bl.a. bidrage til at skabe en mere fyldestgørende forståelse af lystfiskere som målgruppe, betydningen af miljøindsatser, lystfiskeri som socialt middel til aktivering af børn og unge, samt lystfiskerturisme som indtægtskilde for lokale erhvervsdrivende.

I de forskellige workshops vil der være lejlighed til at debattere de udfordringer, der skal tackles i de kommende år, samt til at brainstorme over nye tiltag og udviklingsperspektiver.

Praktiske oplysninger vedr. parkering finder du bagerst i invitationen.

 

Dagens program:

9:00 Ankomst og morgenbord

9:30 Åbning og Velkomst

v/Helle Jessen, Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune og medlem af Fishing Zealands bestyrelse.

9:45 Fishing Zealand – Hvad skete der i 2018, og hvad byder fremtiden på af tiltag? (Plenum)

v/Niels Lagergaard Pedersen, Projektleder Fishing Zealand.

Niels giver et hurtigt overblik over aktiviteter og tiltag Fishing Zealand har stået for i den seneste tid. Derudover kigger vi fremad på den løbende udvikling af Fishing Zealand. Hvad vil vi gerne opnå? Og hvordan arbejder vi bedst sammen mod fælles mål?

10:25 – ”Tre pejlemærker i forhold til udviklingen af lystfiskeri og lystfiskerturisme” (Plenum)

v/Verner W. Hansen, Formand for Danmarks Sportsfiskerforbund

10:50 – Workshop-runde 1 – Du vælger selv, hvilken workshop du deltager i.

 

A ”Når Grusbanden og kommunen arbejder sammen”

v/ Rune Hylby, Frivillighedskoordinator i Fishing Zealand og Bandeleder i Grusbanden

Den sjællandske Grusbande udvikler sig hele tiden, -det gælder både i antallet af frivillige, hvor vi nu er mere end 650 frivillige ildsjæle, og det gælder indholdet af de projekter, og det samarbejde, der er med til at skabe de store resultater. I år har vi sat særligt fokus på samarbejdet med FZ-kommunernes vandløbsafdelinger, idet Den sjællandske Grusbande har bidraget med både initiativ og hænder, når der har været mulighed for dette. Utallige projekter er udført i det fællesskab, det samspil, kommunerne og Den sjællandske Grusbande har skabt sammen til fælles glæde. Denne workshop handler netop om dette univers.

 

B ”Lystfiskerturisme og lystfiskerforeningerne”

v/ Lars Rasmussen, direktør og Kaare Manniche Ebert, biolog – begge Danmarks Sportsfiskerforbund.

Danmarks Sportsfiskerforbund er vært ved denne workshop, hvor formålet er at belyse udfordringer og fordele ved samarbejdet mellem sportsfiskerforeninger og turisterhverv. Dette skal munde ud i konkrete anbefalinger til, hvordan der kan sikres et godt og stærkt samarbejde til fordel for alle i kommunen/lokalsamfundet. I paneldebatten deltager ligeledes Georg Bentzen, Næstved Turistforening og Heidi Larsen, SydkystDanmark.

 

C ”Vilde ørredbestande i vandløb er meget værd for samfundet – hvert år”.

v/ Jan Nielsen, Biolog og Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua

Danmark er kendt for sit fine havørredfiskeri, og de fleste havørreder bliver fanget langs kysterne, selv om alle vilde havørreder stammer fra gydning i vandløb. Det er også velkendt, at lystfiskerne skaber omsætning i samfundet, når de skal på fisketur. Kom og hør, hvordan DTU Aqua i en samlet analyse har vurderet, at et 1 km godt gydevandløb for ørred er mindst 283.000 kr. værd for samfundet – hvert år – og at en vild ørredsmolt fra gydning kan være mindst 500 kr. værd.

 

11:50 Networking & kort pause

 

12:10 ”Danmarks nationale strategi for lystfiskeri og lystfiskerturisme” (Plenum)

v/Eva Kjer Hansen, Minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde

 

Ministeren fortæller om landets nationale strategi

 

12:35 ”Bornholm som lystfiskerdestination” (Plenum)

v/Pernille Kofod Lydolph, Adm. Direktør i Destination Bornholm

Bornholm har succes som lystfiskerdestination. Gæsterne strømmer til øen for at nyde det søde lystfiskerliv på Bornholm. Men hvorfor lykkes Bornholm? Vi skal høre Pernille Lydolph, direktør i Destination Bornholm fortælle om erfaringerne i forhold til markedsføringen af Bornholm som lystfiskerdestination og samarbejdet internt på øen.

 

13:05 Frokost

 

14:00 Workshop-runde 2 – Du vælger selv, hvilken workshop du deltager i.

 

A ”Eksempler på succesfulde lystfisketurisme-projekter fra andre dele af Danmark”

v/ Kenny Frost, Laksens Hus ved Skjernå og Martin P. Hemrich, Havørred Fyn

Kenny Frost fra Laksens Hus fortæller om deres strategi for at få mere økonomi til lokalsamfundet igennem lystfisketurisme, herunder hvordan det lokale erhvervsliv kan inddrages. Der gives eksempler på nogle af de udfordringer og problemstillinger, de har stået overfor i opstartsfasen samt konkrete eksempler på nogle af de planlagte fremtidige tiltag.

Martin P. Hemrich fra Havørred Fyn vil bl.a. berette om den evaluering der fik foretaget i 2013 vedr. lystfiskerturisternes tilfredshed med de oplevelser de har på Fyn, herunder hvilke krav og forventning de havørredfiskene lystfiskerturister stiller. Det stærke (og vigtige) kommunale samarbejde på Fyn nævnes også.

 

 

B Fishing Zealands øgede fokus på børn og unge

v/Henrik Larsen, Fishing Zealand og Helen Holm, Naturvejleder, Næstved Kommune

Fishing Zealand arbejder målrettet mod at give flere børn og unge gode oplevelser med naturen og lystfiskeriet. I denne workshop vil Henrik Larsen, Børne- og ungekoordinator fra Fishing Zealand, sammen med Helen Holm, Naturvejleder i Næstved Kommune, stille skarpt på lystfiskeriet, som omdrejningspunkt for formidling, læring og sunde fællesskaber i naturen. Workshoppen tager udgangspunkt i konkrete eksempler fra “Lystfiskeri på skoleskemaet” og andre initiativer, der sigter mod at skabe en ny generation af lystfiskere og naturbevidste unge mennesker.

 

C ”Nyeste viden om fisk og vores fiskebestand på Sjælland”

v/Jon Svendsen, Seniorforsker og Dorte Bekkevold, Seniorforsker, begge DTU Aqua.

DTU Aqua bedriver genetiske analyser af de danske ørredbestande, som har givet stor ny viden om fordelingen af bestande i og udenfor Danmark. Hvad fortæller disse analyser om bestandene på Sjælland? Hvordan er bestandene i dag genetiskpåvirket af udsætninger? Hvordan påvirker udsætninger med fremmede stammer de lokale bestandes biologi og lokale tilpasninger? Hvordan anvender vi den genetiske viden til at optimere udsætningsarbejdet? Dorte Bekkevold vil fortælle om status og komme med sinebud på hvordan genetik-forskningen nu og fremover bidrager til fiskeplejearbejdet.

Der udsættes pighvarre og ørredsmolt i Roskilde Fjord og dens tilløb, men forskerne har meget begrænset viden om, hvordan fiskene udnytter fjorden. Derfor igangsatte DTU Aqua sammen med en række samarbejdspartnere Roskilde Fjord undersøgelsen i 2016. Voksne pighvarre og ørred blev mærket med transmittere og genudsat i fjorden, så forskerne kunne følge fiskenes vandringer. I denne workshop fremlægger Jon Svendsen de nye og overraskende resultater fra undersøgelsen, der er opnået indtil videre. Det viser sig bl.a., at teoribøgerne bør skrives om i forhold til de temperaturer, som ørreder oplever i havmiljøet.

 

15:15 (plenum) Afsluttende bemærkninger og det officielle program slutter.

 

15:30 Networking med kaffe & kage

 

16:00 Konferencen slutter

 

Mød samarbejdspartnerne

I pauserne vil deltagerne få mulighed for at tale med repræsentanter fra flere relevante interessenter. Her vil man bl.a. kunne møde repræsentanter fra:

DTU Aqua

Danmarks Sportsfiskerforbund

ØrredPatruljen

Peter Henriksen, Limno Consult

Fishing Zealand-guiderne

Fiskeklubber og foreninger

 

Tilmelding
Deltagelse på konferencen er gratis, men vær opmærksom på, at der kun er plads til 140 tilmeldte. Tilmelding foregår via mail på fishingzealand@gmail.com (Mailen er oprettet specielt til konferencen, så vores daglige mailboks ikke bliver overbelastet). Husk at skrive i tilmeldingen, hvem du repræsenterer. Tilmeldingsfrist senest fredag d. 9. november.

Du er først tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse. I tilfælde af overbooking forbeholder Fishing Zealand sig retten til at udvælge deltagere for at få en repræsentativ bred dækning fra både politikere, lystfiskere, institutioner, virksomheder osv.

Overnatning

Der er mulighed for at finde overnatning i området via Sydkystdanmark.dk

 

Parkering

  • Der er mulighed for at parkere på parkeringspladsen ved Grønnegades Kulturcenter. Denne parkeringsplads har 3 timers parkering, og der bliver holdt ”et vågent øje” med P-skiven.
  • Der kan parkeres på parkeringspladsen ved Rådmandshave 20. Vær opmærksom på, at der er parkering uden begrænsning og parkering med 3 timers begrænsning.
  • Der kan også parkeres i vores nye P-hus på Grønvej (bag togstationen