Kategorier

Bloggere

Møde med frivillige gydetællere i Næstved Kommune

Næstved Kommune havde den 6.12.2018  inviteret såvel erfarne som nye gydebanketællere til gydebankemøde på rådhuset. Efter en god gang biksemad fortalte Fishing Zealands fiskebiolog Peter W. Henriksen om de mange data, som er blevet samlet sammen hvert år siden 2008. Han koordinerer undersøgelserne og samler data sammen for Fishing Zealands medlemskommuner, som giver os en helt fantastisk stor viden om de lokale havørredbestande og deres udvikling. Den gode nyhed i Næstved Kommune var, at der igen gyder havørreder i  alle vandløbene og at de vandrer helt op i toppen af stort set alle vandløb. Den knapt så gode nyhed var, at antallet af havørreder kun i enkelte vandløb har næsten den størrelse, de burde have. De fleste steder er der ret langt til målet. Men med den store viden kan vi målrette indsatserne for at opnå større bestande.

Palle Myssen og Jacob Hald  fortalte efterfølgende om kommunens forskellige tiltag og planer for vandløbene i 2019 og mødet sluttede med, at der blev uddelt strækninger til de frivillige tællere. Den 22. december mødes de nye tællere med Peter Henriksen ved Ellebækken (Mødested Rådmandshaven 20 i Næstved kl. 10.00) og får en instruktion i, hvordan man registrerer. Der er mulighed for, at flere kan være med. Har du lyst til at give en hånd med, så send en mail til enten Jacob Hald eller Palle Myssen på hhv. jltha@naestved.dk / pamys@naestved.dk .

Næste uge er der et tilsvarende møde med gydetællerne i Vordingborg Kommune.