Kategorier

Bloggere

Invitation til tema-dag i Roskilde for større bækørredbestande

Dagens tema er at bevare, og gerne forøge bestandene af bækørreder i vandløbene. Hvad skal der til, hvad ved vi, -og hvad ved vi ikke……! Det sætter vi fokus på og håber på deltagere fra både nær og ikke mindst fjern. Tilbagegangen af vores elskede bækørred er landsdækkende, så lad os få alle ombord på ”hjælp-bækørred-skibet”!!!

Det er flere år siden, jeg har fanget en stor bækørred. Med stor bækørred, mener jeg over en halv meter. Det var det ikke tidligere.

Tidligere, -eller i gamle dage, vil nogle måske sige, var det muligt med jævne mellemrum at fange store bækørreder. Den største jeg har fanget, var en skønhed i Vorgod Å i Skjernå-systemet på 65 cm. Men også på Sjælland, har jeg fanget store bækørreder: Mere end en håndfuld over halvmeteren og mange mellem 40-50 cm.

Liste-fiskeri skulle der ganske vidst til, -men belønningen var tilsvarende stor, når hugget faldt og den flotte bækørred med de mange røde pletter, lod sig fange og siden genudsættes til mere og længere liv i åen. Men i de senere år er vores bækørredbestande gået tilbage og særligt de store bækørreder mangler i mange vandløb.

Det sætter vi fokus på i Roskilde, hvor Den sjællandske Grusbande, der er et samarbejde mellem Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund, byder alle velkommen til tema-dag, der afholdes i samarbejde med Roskilde Kommune og Byens Hus.

Temaet for dagens indhold er, at de danske bækørredbestande er pressede, og at bestandene i mange vandløb er gået tilbage. Derfor vil vi kigge nærmere på, hvordan vi sikrer gode store bestande.

Der vil være oplæg af Henrik Dalby Ravn fra DTU Aqua. Henrik vil præsentere problematikken ud fra den viden, DTU Aqua besidder, herunder, hvilke faktorer, der påvirker bestandene og mulige tiltag for at forbedre, og i det mindste sikre bestandene i Danmark.

Store bækørreder skal leve et langt liv i vandløbet, hvilket stiller store krav til de miljøforhold, der er afgørende for disse fisk. Denne fisk har ”overlevet” 8-10 år i et sjællandsk vandløb, inden jeg fangede den og naturligvis, -genudsatte den efter et hurtigt billede.

Dernæst vil biolog Kaare M. Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund give sit bud på, hvilke faktorer, der presser bækørreden, -med fokus på prædatorer som skarv og odder. Han vil også komme med eksempler på, hvordan foreninger rundt omkring i landet forvalter fiskeriet efter bækørreden, og han vil fremlægge tal for foreningernes frivillige arbejde med at restaurere vandløbene.

Temadagen tager afsæt i disse to kapaciteter på området, men vil i høj grad også indeholde vidensdeling og networking, der tilsammen vil give os redskaber til at tage hånd om én af vores oprindelige og meget smukke fisk.

Ørreden er jo ikke kun en trofæ-fisk for lystfiskere, -også i kommunerne er fisken værdifuld, idet den er en indikator for, om vandmiljøet i vandløbene har det godt i den forstand, at den indgår som parameter for god økologisk tilstand.

Alle er velkomne til dette hyggelige arrangement, -lystfiskere, biologer, kommuner, og andre naturinteresserede. Samt ikke mindst folk fra Fyn og Jylland, der kan være med til at berige os med deres viden, og måske endda, kan vi også bidrage til en lidt større viden for vores broderfolk i vest. Forhåbentlig går vi alle lidt klogere derfra.

Det er vigtigt, du tilmelder dig arrangementet, der afholdes den 19. januar fra klokken 11.11-16.16 i Byens Hus, -den gamle Byrådssal, på Stændertorvet 1 i Roskilde.

Vi vil servere en sandwich og drikkevarer i løbet af dagen.

Du kan tilmelde dig via Den sjællandske Grusbandes facebookside, når arrangementet offentliggøres der.

Du kan også skrive en mail eller sms til Bandeleder, Rune Hylby på mail runehylby@gmail.com eller telefon: 25364280.

Endelig kan du tilmelde dig via facebook under begivenheder med adressen:  https://www.facebook.com/events/2453834378077854/.

Arrangementet er gratis.

 

Bandeleder, Rune Hylby.