Kategorier

Bloggere

Invitation til ”Open-air-udsætning” af tusindvis af ørreder på søndag

Ørrederne bliver sat ud i mundingerne af vandløb og kanaler til Isefjorden i den kommende weekend. En festdag og en fin sløjfe er bundet for ørredernes videre færd ud i det store hav.

 

Alle er hjertelig velkommen på søndag den 10. april, når Odsherred Sportsfiskerforening i samarbejde med Den sjællandske Grusbande, sætter tusindvis af ørreder ud i den nordlige Landkanal ved Audebodæmningen i Odsherred Kommune. Udsætningen finder sted ved Grevinge Kanalvej 1A klokken 18.30-19.00.

Tag gerne hele familien med på aftentur til åen, for der vil være mulighed for at komme helt tæt på og de som ønsker det, kan sætte deres egen lille portion ørreder ud.

Tusindvis af små ørreder mellem 10-25 cm ankommer søndag den 10. april til Odsherred, hvor de sættes ud i mundingen af vandløb og kanaler til glæde for de mange tusinde lystfiskere, der fisker med fiskestang i Isefjorden.

Det er nemlig en festdag, når Linda Bollerup Høeg fra FGU Fyn dukker op fra Odense med årets ørredsmolt til udsætning i mundingerne af vandløb og kanaler til Isefjorden (og Sejerøbugten).

Herfra vil de vandre ud i Isefjorden i de kommende uger, og indgå i den samlede bestand af ørreder i fjorden til glæde for både lokale lystfiskere, såvel som tilrejsende lystfiskere.

Du må meget gerne deltage og der er både mulighed for at kigge på ørrederne helt tæt på i opstillede akvarier og der vil såmænd også være mulighed for, at du kan sætte din egen lille portion ørreder ud (foto, Andreas Finding-Rottem).

Bestanden af ørreder i Isefjorden er dels de udsatte fisk, og heldigvis, også naturlige vilde ørreder, der selv har formået at klare naturens forunderlige gang.

De udsatte ørreder derimod, er en del af Fiskeplejen, der administreres af DTU Aqua i Silkeborg, og som alle danske lystfiskere betaler til gennem Fisketegnet.

I Isefjorden skal der ifølge Fiskeplejen udsættes i omegnen af 95.000 stk. ørreder i mundingerne af vandløb, der løber til fjorden.

Helt så mange bliver der ikke sat ud i år, for som med alt andet levende, går det ikke altid helt som planlagt.

I år udsættes omkring 70.000 stk. til Isefjorden.

Ørrederne er blevet opdrættet på FGU Fyn, hvor Linda dagligt har nusset om dem og givet dem optimale forhold i ”ørredvuggestuen og -børnehaven”, således at de har haft en ”tryg barndom”.

Nu skal de små ørreder så ud på egen hånd og stå på egne ben.

Vi sætter fiskene ud henunder aften i håbet om, at ørredsmolten har natten til at akklimatisere sig til de nye forhold.

De er nemlig udsatte, i dobbelt forstand, også mod predation fra måger, skarver og andre ”rovdyr” umiddelbart efter, de er sat ud.

Men under dække af skumringen og nattens mulm og mørke, slipper ørrederne forhåbentlig for den værste predation.

De små ørreder blev lagt i klækkeriet på Fyn som øjenæg i efteråret 2020 og er netop afkom af lokalt tilpassede moderfisk fanget under elektrofiskeri i Elverdamsåen og Tuse Å for halvandet år siden af frivillige fra Tuse Å’s Ørredsammenslutning og Odsherred Sportsfiskerforening.

Moderfiskene blev strøget for æg og sæd, og de små befrugtede æg blev derefter kørt til Fyn og lagt ind i klækkebakker i opdrætsanlægget.

Nu er de klar til udsætning og folkene fra Odsherred Sportsfiskerforening og Grusbanden inviterer derfor alle til ”Open Air-udsætning” ved Grevinge Kanalvej 1A, 4571 Grevinge, hvor man vil være værter for udsætningen af de små ørreder.

Grusbanden vil sørge for akvarier, så alle kan komme helt tæt på, og dem som ønsker det, kan sætte deres egen lille ”portion” ørreder ud, altimens de frivillige vil sørge for øl til de ”voksne”, og vand til de mindste, -både til børn og til ørreder.

 

Bandeleder i Grusbanden,

Rune Hylby

Mobil: 25364280.