Kategorier

Bloggere

Hvordan vandrer havørrederne i Roskilde Fjord?

Tænk hvis man kunne følge havørredernes vandringer i havet? Det har til alle tider været et hedt ønske hos lystfiskere, forskere og fiskenørder i almindelighed. Det har lige så længe været en uopnåelig drøm, fordi teknologien ikke var på plads. Det er den nu, og den er allerede taget i brug flere steder. Og som et af de første steder i Danmark bliver vandringsmønstret nu undersøgt i Roskilde Fjord. Resultaterne skal bl.a. bruges til bedre forvaltning af fiskeriet, og timingen er perfekt i forhold til de andre indsatser, der er på trapperne med forbedringer i vandløbene til Roskilde fjord og omlægning af udløbet fra Kattinge Sø.

Lyttebøjernes placering

Muligheden for at undersøge havørreders vandringer i Roskilde Fjord opstod, fordi DTU Aqua er i gang med at undersøge vandringerne hos udsatte pighvarrer i Roskilde Fjord. Metoden går i al enkelthed ud på at indoperere en sender i fisken. Signalet fra senderen opfanges efterfølgende på et antal lytteposter, som placeres strategiske steder ud igennem fjorden. Jon C. Svendsen (forsker og leder af pighvarreundersøgelsen) kontaktede Uffe Clemmesen fra ROLK (Roskilde og Omegns Lystfiskerklub) for at høre, om de lokale foreninger var interesserede i at deltage med havørreder, nu hvor lytteposterne alligevel var i vandet. Blot skulle foreningerne selv finansiere senderne til havørrederne.

Hurtigt blev der stillet et hold af folk fra Roskilde og Omegns Lystfiskeklub – ROLK og Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord med faglig hjælp fra Fishing Zealand ved biolog Peter W. Henriksen. De fornødne tilladelser blev indhentet, og der blev skrevet ansøgninger om økonomisk medvirken. Og nu er alt på plads. Med hjælp fra kommunerne omkring Roskilde Fjord, Fisketegnsmidler og Fishing Zealand er der indsamlet de 110.000 kr., som sendere til cirka 50 havørreder koster. Vi valgte at købe sendere, som også måler temperatur og vanddybde. På den måde fås et meget detaljeret billede af fiskenes adfærd.  I december vil 50 moderfisk fra Langvad Å få indopereret en sender, for derefter at blive sat ud i bunden af fjorden. Fra da af kan fiskenes vandring registreres ud igennem fjorden.

Inden mærkning af fiskene opsætter DTU Aqua flere lytteposter ud igennem fjorden (se kort) og herfra vil data så blive hentet igennem det kommende år. Der er stor faglig interesse om projektet, og en eller flere studerende ventes at blive tilknyttet. Bl.a. vil en studerende pejle havørrederne fra båd og derved hente data, om havørredernes foretrukne områder i fjorden og den temperatur, som de færdes på.

Hvis man fanger en mærket havørred, er det meget vigtigt at mærket indsendes til DTU Aqua. Følg linket her for at indsende information om fangst af mærket fisk.

Der vil løbende blive bragt nyt om vandringerne her i bloggen.

Peter W. Henriksen

Transmittere som opereres ind i fisk. De mellemstore typer bliver anvendt ved undersøgelsen i Roskilde Fjord.