Kategorier

Bloggere

Gydegrus til Hulebæk-tilløb

Tilløbet til Hulebækken løber i skoven, og har et fint fald ned mod Hulebækken. Det er Iben Buhl og Christa Sofie Jensen, der taler om gydegrusets placering.

Jeg glæder mig ualmindelig meget til dette projekt, som Den sjællandske Grusbande skal lave sammen med Iben Buhl og Næstved Kommune i et lille tilløb til Hulebækken, der løber ud i Præstø Fjord. Projektet er udarbejdet af Iben, der var ansat som praktikant i Næstved Kommune, som en del af hendes uddannelse til jordbrugsteknolog. Som afgangseksamen valgte Iben at lave et restaureringsprojekt.

Vandet risler fint mellem stenene, men der er behov for gydegrus. Mens vi besigtigede vandløbet, så vi en enkelt lille ørred, der pilede i skjul under en trærod.

Siden projektbeskrivelsen har Iben deltaget i adskillige restaureringsprojekter i Grusbanden, og har virkelig gjort en kæmpe indsats for ørrederne overalt på Sjælland og øer.

Det er blandt andet på den baggrund, at jeg er særlig glad for, at Grusbanden nu kan hjælpe med at restaurere det lille tilløb til Hulebækken, for Iben har knoklet løs for de sjællandske ørreder, og det bliver rigtig rart, at kunne ”betale” lidt tilbage til Iben på vegne af ørrederne for den store indsats, hun har ydet.

Det lille tilløb til Hulebækken har et fint fald, og på store dele af vandløbet løber vandet over stok og sten på hård bund. Men der mangler gydegrus for at kunne udnytte det fine potentiale for en optimal udnyttelse af det lille vandløb. Det vil grusbanden, Iben og Næstved Kommune råde bod på. Derfor var vi på besigtigelse af vandløbet i slutningen af august, hvor både Iben, Jacob Hald fra Næstved Kommune, Christa Sofie Jensen, der er Ibens veninde, og jeg kiggede vandløbet igennem for at markere med stokke, hvor gydegruset skulle placeres.

Gydegruset ville lodsejeren selv hente, og han ville også selv lægge gruset langs vandløbet, for at afgrøderne ikke blev beskadiget. Det vil vi også gerne undgå, og jeg bliver glad, når positive lodsejere også stiller op, når der skal restaureres vandløb. Der er en verden til forskel, når lodsejerne deltager og vil støtte op om vores indsats.

Vi skal lægge 10 kubikmeter gydegrus i vandløbet fordelt over 8-10 gydebanker på en 3-400 meter lang strækning.

Vandløbet er en meter bredt, og vi vil lægge gydegruset i et 20 cm tykt lag.

Afvandingsmæssigt er der ingen problemer, idet vandløbet har et kraftigt fald og på en del af strækningen løber i et skovområde. Det giver gunstige forhold for de små ørreder, når de i fremtiden kommer frem af gruset i forårsmånederne, – masser af ilt og skygge fra træerne.

Du kan deltage i dette projekt, -du kan hjælpe med til at sikre, at ikke blot tilløbet, men også Hulebækken får ekstra ”ørred-liv”. Du kan også være med til at sikre et bedre fiskeri i Præstø Fjord og på den østsjællandske kyst ved at melde dig til at hjælpe.

Selve projektet udføres lørdag den 14. oktober, og vi starter kl. 12.12, hvor vi mødes ved vigepladsen ud for Hovedvejen 103 syd for Tappernøje. Det er dér, hvor St. Røttingevej støder til Hovedvejen.

Du kan melde dig til arrangementet ved at sende en mail til bandeleder, Rune Hylby på mail: hylby@mail.dk, eller en sms på nummer: 25364280.

Du kan også melde dig via kommentar-feltet, på Grusbandens facebook-side med adressen: https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/, når projektet bliver slået op på Facebook.

Jeg glæder mig meget til at gøre en forskel også i dette område, og netop på Sydsjælland er der et kæmpemæssigt potentiale for større ørredbestande.

 

Bandeleder,

Rune Hylby