Kategorier

Bloggere

Grusbanden og TØS rydder op i Lejre Kommune!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Udløbet af Ellerenden er stort set groet til i ålegræs, og den trænger til en del oprensning.

Mange af vores mest produktive små ørredvandløb er bække, der løber i skygge, dybt skåret i landskabet igennem skov og krat. Disse små klare bække har ikke været underlagt Hedeselskabets udretninger, men har kunnet passe sig selv i årtier, da landskabet omkring dem ikke har gjort det muligt at dyrke arealerne tæt på åløbet. Derfor har man plantet skov i disse slugte, og bækkene har kunnet passe sig selv. Ydermere er mange af dem også private, da de er små og korte.

Tænk blot på Herredsbækken i Fakse Kommune, Helligrenden i Lejre Kommune, som vi lige har restaureret, Truelsbæk i Holbæk Kommune, og mange andre små vandløb overalt på Sjælland. Fælles for disse er, at de løber dybt i en slugt, og har en fantastisk reproduktion af ørreder. Men de er dog sårbare overfor selv små spærringer, idet blot nogle få nedfaldne grene, stammer og et kommende løvfald i oktober-november, kan sætte en brat stopper for yderligere gydevandring opstrøms.

Èt af de mere oversete skov-vandløb med en fin lille ørredbestand, er Ellerenden, eller Garverrenden, som den også kaldes. Dette lille vandløb, der munder ud i Tempelkrogen i bunden af Isefjorden lige syd for Munkholmbroen, har en meget fin lille ørredbestand. Jeg har selv været ude for at tælle gydegravninger for et par år siden, og talte 78 gravninger, så vidt jeg husker! Det er et privat vandløb, som løber på Ryegårds arealer i Lejre Kommune, og det var da netop også Godsejer, Johan Scheel, jeg ringede til for nyligt, da Ellerenden trænger til at blive efterset for små, såvel som store spærringer. Blandt andet helt nede ved mundingen, hvor der i sommerens løb var blevet lagt en række brædder, som forhindrede vandet i at løbe frit. En lille ubetydelighed, som sikkert blot er lagt for sjov og for tørre fødders skyld, men som faktisk kunne have været ganske alvorligt for opgangen af havørreder fra Tempelkrogen. Derfor ringede jeg til Johan Scheel for at få lov til at kigge på Ellerenden i sin helhed, -op igennem skoven mod hovedvejen mellem Frederikssund og Tølløse.

Strækningen på en lille kilometer trænger til at blive kigget efter i sømmene for at sikre, at der er fri passage til gydestrækningerne op igennem slugten, og videre op mod Ryegård et par kilometer opstrøms. Johan Scheel syntes det var en fremragende idé, og derfor tager Grusbanden fat, søndag i efterårsferien, den 23. oktober kl. 10.10, hvor du kan melde dig til et par timers meget nyttigt miljøarbejde og dermed sikre, at havørrederne kan vandre frit opstrøms i vandløbet.

Du skal medbringe gummistøvler, sav og en hel del knofedt. Der skal dels ryddes spærrende grene og stammer, og dels skal der slås lidt tagrør umiddelbart inden udløbet i fjorden, som er groet voldsomt til. Til gengæld kan vi garantere dig, at du kan komme igen om nogle måneder og glæde dig over resultatet, når havørrederne er i færd med at gyde blot få hundrede meter fra udløbet i fjorden.

Du kan melde dig til arrangementet enten via vores facebookgruppe, -den sjællandske Grusbande i ”kommentar-feltet”, eller ved at ringe direkte til Jan Larsen fra Arbejdsgruppen i Tuse Å’s Ørredsammenslutning, der er headmaster for ”oprydningen”.

Jan har telefon-nummer 5363 6276, og kan i øvrigt også kontaktes på mail: jan.flyfisher@gmail.com.

Vi ser frem til, du melder dig til arrangementet i Fishing Zealand-ugen, og glæder os til at gøre en forskel for ørredbestanden i Ellerenden, og dermed også bestanden af ørreder i Isefjorden.

 

Bandeleder,

Rune Hylby.