Kategorier

Bloggere

Kiloprisen på gedde er over 1.200,-

DSC_2163 (2)Vi er mange, der har råbt højt om, hvor stor en værdi lystfiskeri har for det danske samfund, så det er skønt, når TV2 Østjylland rapporter, at hver laks i Gudenåen er 6400,- kr. værd for lokalsamfundet, eller når P4 kan fortælle, at en stangfanget havørred har en værdi af 3000,- kr. Undersøgelser fra Havørred Fyn viser ligefrem, at havørreden har en socioøkonomisk kilopris på over 2500,- kr. (Kilde: Miljø og Vandpleje)

Selvom havørred og laks får meget fokus, og med god grund, er vi også mange lystfiskere, der er meget passioneret omkring rovfisk i fersk- og brakvand, hvor gedden nok er den mest populære art. Vi kan konstatere, hvordan mange bestande bliver fisket ned med garn og overdrevet lystfiskeri, eller hvordan forurening og andre miljøproblemer giver fiskene vanskelige levevilkår. Heldigvis er der dog også positive historier om søer, hvor bestandene er i fremgang – oftest i forbindelse med vande, hvor garnfiskeri er blevet udfaset.

For laksefiskene er der flere grundige undersøgelser, der beviser deres store bidrag til samfundsøkonomien, men mig bekendt fandtes der desværre ikke nogen tal for kiloprisen på gedde set fra en socioøkonomisk vinkel. – Indtil nu!

Jeg tog personlig kontakt til Christian Skov, seniorforsker hos DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og Økologi, og spurgte om sådanne tal fandtes, eller om det var muligt at lave en beregning for kiloprisen på gedden. Der fandtes på det tidspunkt ikke et konkret tal, men DTU Aqua mente, at der var nok tilgængelige data til at lave en relativ grundig beregning og nå frem til et brugbart estimat på en kilopris på geddernes værdi for det danske samfund.

Christian Skov og hans kollega Anders Koed har efterfølgende foretaget nedenstående estimat og beregning og nåede frem til en værdi på 1.208- kr. pr. kilo for gedden!

Dette høje tal viser tydeligt, at gedderne er en værdifuld fisk for samfundet, en fisk der også er værd at passe på og prioritere. Både for os lystfiskere og for samfundet generelt. Bevidstheden om den høje værdi af lystfiskeriet for samfundet er ekstrem vigtig, da penge er et argument alle kan forstå. Denne bevidsthed danner grundlag for at politikere, myndigheder og lokalt erhvervsliv bliver motiveret for at værne om vores vande og prioritere fiskeriet endnu højere. En gedde i vandet til glæde for lystfiskere og turister er meget mere værd end en, der bliver fanget i garn og solgt til relativt få kroner.

Men vi er også nødt til at forstå, at vi skal kunne dele vores vande med andre. Klart nok skal alle lystfiskere have lidt hemmelige pladser og vandhuller, som vi holder for os selv. Det har jeg da også… Men vi skal også huske, at bæredygtig lystfiskerturisme er med til at øge den socioøkonomiske værdi for lokalsamfundet, noget som også er med til at skabe grundlaget for bedre fiskemuligheder for os alle i fremtiden.

Det er også vigtigt, at vi lystfiskere selv gør en indsats for at passe godt på gedderne ved at dyrke bæredygtigt lystfiskeri og behandle fiskene skånsomt, hvis/når de skal genudsættes. Men når det så er sagt, er gedden jo ikke en truet art, og hvis nogen har lyst til en geddefrikadelle en gang imellem, ser jeg ikke det store problem i det. Bare husk, at til 1200,- kr. kiloet er det nogle dyre frikadeller I spiser!

Nedenunder kan du se de beregninger, der illustrerer, hvordan DTU Aqua er nået frem til kiloprisen på de 1208,- kr.:

 • Gedde, aborre og sandartfiskeri på landsplan udgør 8 % af det samlede fiskeri (jf. Cowi raport)
 • Vi antager, at geddefiskeriet udgør majoriten af de 8%, og anslår det til 5% af det samlede rekreative fiskeri i DK
 • Værdien af det rekreative fiskeri på landsplan (jf Cowi rapport): 2.900.000.000 kr. (2.9 mia. kr.)
 • Værdien af geddefiskeri alene udgør således 5% af dette: 145.000.000 kr.
 • Det danske søareal udgør som følger:
 • Søareal Sjælland: 15761 ha
 • Søareal Fyn: 1245 ha
 • Søareal Jylland: 26295 ha
 • Næste trin er at udregne, hvor mange gedder, der fanges pr. ha i de danske søer.
 • Som konservativt estimat bruger vi Esrum Sø, hvor der fanges godt med gedder.
 • Søareal Esrum Sø: 1731 ha
 • Antal gedder fanget i Esrum Sø i 2009 (Skov unpublished data; Jansen et al. 2013) 1600 stk.
 • Esrum Fangst af gedder pr. ha (inkl. C&R) 0,924321202 stk.
 • Nu kan vi så gange dette tal ud på søarealet for de danske søer.
 • Sjælland – Fangst af gedder: kr. 14.568 stk.
 • Fyn – Fangst af gedder: kr. 1.151 stk.
 • Jylland – Fangst af gedder: kr. 24.305 stk.
 • Total fangst af gedder i DK: kr. 40.024 stk.
 • Nu kan vi så udregne værdien for hver fanget gedde (145.000.000/40.024)
 • Værdi af hver fanget gedde: kr. 3.623
 • Værdi pr. kilo under antagelse af. at en gennemsnitsgedde fanget i Danmark er 3 kilo: kr. 1.208

En mere skudsikker analyse af dette vil kræve flere data end der er tilgængelig på nuværende tidspunkt, og det har været nødvendigt at lave en del antagelser i beregningerne, som man kan være enig eller uenig i, forklarer Christian Skov. – Når det så er sagt, mener vi, at det trods alt er et fornuftigt bud på et realistisk tal og formodentlig det bedste, der kan frembringes på nuværende tidspunkt. På nogle områder mener vi, at tallet er konservativt. Fx havde vi valgt en anden sø end Esrum Sø, hvor der blev fanget færre gedder pr. ha, var kiloprisen øget. Ligeledes hvis gennemsnitsgedden fanget i DK er mindre end 3 kilo, er kiloprisen større, slutter Christian Skov.

Du kan også se hele rapporten om de lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen her eller læse rapporten fra Ministeriet for Fødevarer (2010) , hvis tal danner basis for ovenstående beregning. Rapporten viser, at der årligt omsættes for over 2,85 milliarder danske kroner i forbindelse med lystfiskeri, og at over 500.000 danskere fisker!