Kategorier

Bloggere

Fiskeri på skoleskemaet – Kalundborg Kommune

Forårsmånederne byder traditionelt på ekstra megen travlhed i Fishing Zealand. Det er en periode, hvor vi har rigtig mange arrangementer i kalenderen og mange af dem henvender sig særligt til folk, der ikke tidligere har haft en fiskestang i hånden. Arrangementerne plejer at være ganske velbesøgte, så vi havde naturligvis glædet os til invitere endnu flere gæster ind i lystfiskeriets fantastiske oplevelsesunivers…

Netop som foråret stod for døren, blev vi dog indhentet af en Coronaudvikling, som gik i retning, som alle vist har været påvirket af. Regeringens initiativer for at begrænse smittespredningen fik således også sat en gevaldig kæp i hjulet for vores planlagte arrangementer i en rum tid.

Omsider tillod smittetrykket dog, at de yngste elever kunne vende tilbage til folkeskolen, omend undervisningen i videst muligt omgang skule foregå udendørs. Med andre ord, så var vi pludselig i en situation, hvor “Fiskeri på skoleskemaet” og projekt “Fang din første fisk” på alle måder gav rigtig god mening!

I Kalundborg Kommune gik det derfor pludselig hurtigt med at få planlagt et par undervisningsdage i samarbejde med Friskolen på Røsnæs, der i forvejen benytter de fantastiske udfoldelsesmuligheder på Røsnæs i tilrettelægningen af undervisningen. I første omgang var det den færdigetablerede Havnepark i Kalundborg, der dannede udgangspunkt for en dag med “Fiskeri på skoleskemaet”. Dagen blev indledt med snak om hornfiskens biologi og adfærd og senere fulgt op af anatomiske dissektionsøvelser. Senere blev der instrueret i den praktiske del af lystfiskeriet, hvor der til alt held var masser af “samarbejdsvilige” hornfisk i havnen. I middagspausen var eleverne med til at ryge hornfisk, der senere blev serveret som små “hapsere” på nybagt rugbrød. Dagen blev afsluttet med mere fiskeri og da “klokken ringede ud” havde næsten alle i klassen fanget deres første hornfisk :)

Senere i maj var det endnu en klasse fra Friskolen på Røsnæs, der skulle have en dag med “Fiskeri på skoleskemaet”. Selvom den nordlige vind på dagen, var lige til den kraftige side, så havde vi udvalgt os den lille hyggelige havn i Nyby, som udgangspunkt for dagens undervisning. Endnu en gang blev der dissekeret hornfisk, mens eleverne løste opgaver, der kunne lagre sig som vigtig viden om bl.a. fiskenes organer og anatomi. Senere var der flere dygtige elever, der fangede deres første fisk, selvom drivende vegetation og kraftig vind bøde på udfordrende betingelser. Dagen blev sluttet af med friskfangede hornfisk, der blev tilberedt i røgovne.