Kategorier

Bloggere

FZ præsenterer: Bæredygtige Begrænsninger

 

Store individer er afgørende for sunde fiskebestande og bør beskyttes frivilligt.
Store individer er afgørende for sunde fiskebestande og bør beskyttes frivilligt.

Fishing Zealand og en række foreninger og lystfiskere er nu gået sammen for at sikre bæredygtigt lystfiskeri på tre arter af rovfisk: gedder, aborre og sandart.

Sjælland har et fantastisk søfiskeri, som vi er mange der nyder godt af. Men det er også meget sårbart, bl.a. over for garnfiskeri, forurening og for højt et fisketryk fra lystfiskere. Fishing Zealand arbejder for at begrænse den negative effekt af alle disse faktorer, men vi lystfiskere påtager os gerne vores del af ansvaret. Det er en helt naturlig ting for lystfiskere og hjemtage en del af deres fangst til måltider, men det SKAL foregå på en bæredygtig måde.

Det vil Fishing Zealand og en lang række samarbejdspartnere gerne sikre på Sjælland ved at indføre et sæt frivillige anbefalinger med bæredygtige begrænsninger, som giver plads til lystfiskere at hjemtage fisk til spisning – men sikrer fremtidige bestande bedst muligt.

Vi lystfiskere viser at vi gerne går forrest, ved at vedtage dette nye frivillige forslag, der skal sikre et bedre fiskeri i de sjællandske vande.

Forslaget er udviklet af undertegnede samt fiskeguide og biologassistent Marcus Krag i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund og flere foreninger på Sjælland. DTU Aqua har været en værdsat sparringpartner undervejs.

Enkelte foreninger har efter diskussioner på bestyrelsesmøder og indført frivillige restriktioner i form af såkaldte ”vinduesmål” og eller ”fangstbegrænsninger” på rovfisk i deres søer. Fishing Zealand vil gerne fremme denne proces med enslydende anbefalinger som alle foreninger kan indføre.

Kan fiske bæredygtigt selvom man kan lide geddefrikadeller? Ja da.
Kan man fiske bæredygtigt, selvom man kan lide geddefrikadeller? Ja da.

Fangstbegrænsninger eller ”Bag limits” som det kaldes på engelsk sætter begrænsninger på hvor mange individer af hver art der må hjemtages per person pr. dag og vinduesmål bidrager ikke blot med et mindstemål, men også et maksimal således at de største individer også genudsættes.

De store individer er ikke blot de sjoveste at fange. De producerer generelt langt flere og større æg end mindre fra samme art. Det yngel, der klækker fra store æg, har også langt bedre overlevelseschancer end de, der kommer fra mindre æg. Derudover er flere arter også fleregangsgydere, hvis de får mulighed for det. Det er også tænkeligt, at de største individer har gode gener, som har sikret det enkelte individ en lang overlevelse og dermed gener, vi gerne ser gå videre i fremtidige bestande.

I Usa og Canada er der strenge krav om fredningstider, antal fisk, bag limits og vinduesmål. Over there har de indset den samfundsmæssige værdi af bæredygtigt fiskeri, og det bør vi i højere grad også tage hensyn til i Danmark. Socioøkonomiske beregninger viser at værdien for en stangfanget fisk er langt, langt højere end når den fanges i net, og at der dermed også er gode økonomiske argumenter for at sikre bæredygtigt lystfiskeri i vores søer. De mange gode argumenter for at indføre bag limits og vinduesmål kan ses her.

 

Men vi lystfiskere vil ikke vente på at myndigheder og lovgivning pålægger os nødvendige restriktioner for at sikre et bæredygtigt lystfiskeri i fremtiden. Derfor har lystfiskere og Fishing Zealand taget sagen i egen hånd og har udarbejdet dette sæt anbefalinger, som vi opfordrer alle lystfiskere og foreninger på Sjælland til at gøre brug af. Flere foreninger har allerede taget det til sig og adskillige er ved at tage det op på bestyrelsesmøder rundt omkring på Sjælland. – Vi ser selvfølgelig også gerne at det breder sig til andre dele af Danmark.

Fishing Zealand har bl.a. planer om at uddele gratis målebånd med anbefalingerne skrevet på, som frit kan benyttes af alle foreninger og lystfiskere på Sjælland og hjælpe til med at informere om de bæredygtige begrænsninger. Der arbejdes også på et lignende regelsæt for brakvand.

Vi arbejder også på øget information om håndtering og genudsætning af fisk, og samarbejder på sigt med DTU Aqua om øget registrering af fangster via fangstjournaler for at dokumentere effekten af bl.a. bæredygtige tiltag.

De konkrete anbefalinger, argumenterne for dem og lister med foreninger der støtter forslaget kan ses her.Jeg har fisket meget i bl.a. USA og Canada og set hvordan de med stor succes har indført denne type restriktioner til stor glæde for lystfiskerne selv. Jeg er ikke i tvivl om, at det er til vores egen fordel at gøre dette i Danmark og jeg er stolt over lystfiskerne frivilligt går forrest og viser at bæredygtigt lystfiskeri er fremtiden.

Jeg håber rigtig meget at I alle bakker op om dette tiltag!

– Gordon