Kategorier

Bloggere

En fantastisk dag i fødevareministerens selskab  

Dan Jørgensen får en god snak efter konferencen med folkene fra Vandpleje Fyn.
Dan Jørgensen fik en god snak efter konferencen med mange af deltagerne. Her er det folkene fra Vandpleje Fyn. Fotos: Jakob Sørensen

I lørdags var over 200 mennesker samlet i Vejle til en konference om bæredygtigt lystfiskeri, som fødevareminister, Dan Jørgensen, havde taget initiativ til.  Der var repræsentanter fra mange parter: NaturErhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet, DTU Aqua, Dansk Kystturisme, og frem for alt en masse lystfiskere såvel som erhvervs- og fritidsfiskere.

Man kunne måske have frygtet at der ville være en masse uenigheder og konflikter, men sådan forløb det heldigvis ikke. Selvfølgelig var der ivrige diskussioner og forskellige syn på sagerne, men i bund og grund er der relativt fælles visioner for hvordan fremtiden for bæredygtigt lystfiskeri i Danmark kan forbedres.

Og fødevareministeren var helt med på dette. Konferencen var indkaldt på hans initiativ, og som han selv fortalte fra talerstolen, var formålet at indsamle inspiration og information, så han havde bedst mulighed for at handle – og for at handle hurtigt. Og det skal han have stor ros for.

Fishing Zealand lægger stor vægt på bredt samarbejde - og det vagte genhør i salen.
Fishing Zealand lægger stor vægt på bæredygtighed og bredt samarbejde – og det gav genklang i salen.

Jeg gav selv en præsentation om Fishing Zealand og om den måde vi arbejder på, eller endnu vigtigere: Den måde vi samarbejder på. Her fik jeg også mulighed for at fortælle om problematikkerne vedrørende brakvandsgedderne i Sydsjælland.

Fødevareministeren var ekstremt lydhør og nævnte selv flere gange bekendtgørelsen i Odense Fjord, hvor restriktioner på garnfiskeriet er blevet aftalt i samarbejde med fritidsfiskerne og lystfiskerne, til stor glæde for lokale lystfiskere såvel som tilrejsende lystfiskere og lokalsamfundet. Nu vil ministeren kigge på om en lignende løsning kan være det rigtige for bl.a. brakvandsgedderne og havørrederne flere steder i Danmark. – Og det er jeg personligt overbevist om, at det er.

Fødevareministeren er udmærket klar over den store socioøkonomiske værdi der er for hele Danmark i lystfiskeri, hvilket han bl.a. fortæller i de to klip fra TV2 Syd her. Men han fortalte også at han godt er klar over at vi ikke fisker for at bidrage til lokaløkonomien, men  fordi vi vil ud og nyde naturen. Og at vi skal holde fokus på naturpleje og miljø når vi taler udvikling af lystfiskeri i Danmark.

Der var også meget lærerige oplæg fra bl.a. Jon Fuglsang, Professionshøjskolen Metropol med forslag til hvordan folkeskole, lystfiskeri og madlavning kan kombineres. – Det gav i øvrigt inspiration til en masse ambitiøse ideer, som jeg håber på at føre ud i livet en dag…

Anders Koed fra DTU Aqua fortalte om hvordan biologisk data danner grundlag for beslutninger, og kunne bl.a. vise en graf fra Esrum Sø, der tydelig viste hvor meget mere lystfiskere fanger, når der ikke er erhvervsfiskeri på søen.

Formand Verner Hansen, fremægger Danmarks Sportfiskerforbunds visioner
Formand Verner Hansen, fremægger Danmarks Sportfiskerforbunds visioner – bl.a. med øget fokus på brakvandet.

Dette spillede glimrende sammen med Sportsfiskerforbundets visioner som Verner W. Hansen præsenterede på scenen. De inkluderer bl.a. et total stop for erhvervsfiskeri i søerne samt et omsætningsforbud på vores vigtigste rekreative arter. Du kan læse mere om DSF’s visioner her.

Alt i alt en fantastisk dag hvor rigtig mange emner blev berørt og et tydeligt tegn på, at vi går vi en meget spændende fremtid i møde. Og hvis ministerens intentioner er oprigtige, og han virkelig har tænkt at handle hurtigt ligesom han gav udtryk for, ja så er der meget godt i vente for bæredygtigt lystfiskeri!

Jeg benyttede selvfølgelig også lejligheden til at invitere fødevareministeren på en lille fisketur – ikke mindst for at have tid til at snakke nærmere om mulighederne for at udvikle lystfiskeriet i Danmark. – Og det ville han meget gerne.  Så det ser jeg  meget frem til, og I kommer helt sikkert til at høre mere om det, når det sker!

PS: Hvis du ikke selv havde mulighed for at deltage i konferencen, men stadig vil give dit input til ministeren, så send en mail på rekreativtfiskeri@naturerhverv.dk . De vil meget gerne høre fra os.

– Gordon