Kategorier

Bloggere

Fishing Zealand-Konference – Dagens program


Det er nu tid til den sjette Fishing Zealand konference. Konferencen er gratis og finder sted d. 11. november kl. 9.00-16.00. Konferencen bliver i år afholdt i Kalundborg Kommune på Kragerup Gods.

Som de foregående år, ønsker vi, at så mange som muligt vil dukke op, så vi sammen kan videre udvikle Fishing Zealand som helhed – såvel som med en masse enkeltstående aktiviteter og tiltag. Fra de tidligere konferencer ved vi, at der denne dag bliver skabt masser af nye samarbejder og netværk. Netop samarbejder, er det, der er kernen og styrken i Fishing Zealand. Derfor er konferencen en oplagt mulighed for politikere, kommunalt ansatte, virksomheder, fiskeguider, turistråd, lystfiskere, frivillige og mange andre at mødes, skabe netværk og udvikle idéer sammen.

Konferencen vil i høj grad handle om visioner for fremtidens lystfiskerturisme og lystfiskeri, samt fokusere på kerneværdierne i Fishing Zealand, der på bæredygtig vis gavner miljøet, det lokale erhvervsliv og den sociale indsats over for børn og unge. Der er fortsat et stort udviklingspotentiale inden for vandpleje, lystfiskeriet og lystfiskerturismen på Sjælland, og der sigtes derfor mod at give deltagerne øget viden om Fishing Zealand projektets mange fokus- og arbejdsområder.

Hvad byder dagen på?
Dagen vil bestå af tre oplæg i plenum samt to workshop-runder, som skal ruste turistråd, politikere, offentligt ansatte, virksomheder, lystfiskere generelt og andre interessenter til at være med i videreudvikling af bæredygtigt lystfiskeri i de kommende år.

Blandt andre kommer Mogens Jensen, Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde og giver et oplæg i plenum.

Dagens oplæg vil bl.a. bidrage til at skabe en mere fyldestgørende forståelse af lystfiskere som målgruppe, betydningen af miljøindsatser, lystfiskeri som socialt middel til aktivering af børn og unge samt lystfiskerturisme som indtægtskilde for lokale erhvervsdrivende. I de forskellige workshops vil der være lejlighed og tid til at debattere de berørte emner.

Praktiske oplysninger vedr. tilmelding og parkering m.m. finder du nederst i invitationen.

 


 

Dagens program:

 

9:00 Ankomst og morgenbord.


9:30 Åbning og velkomst
v/ Martin Damm, Borgmester Kalundborg Kommune.


9:45 ”Lystfiskeri i Danmark” (Plenum)
v/ Mogens Jensen, Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde.

 

10:15 Fishing Zealand – Hvad skete der i 2019, og hvad byder fremtiden på af tiltag? (Plenum)
v/ Niels Lagergaard Pedersen, Projektleder Fishing Zealand.

Niels Lagergaard Pedersen giver et hurtigt overblik over de aktiviteter og tiltag, som Fishing Zealand har stået for i den seneste tid, herunder mange af de nye aktiviteter, der blev igangsat i 2019. Derudover kigger vi fremad på den fremtidige udvikling af Fishing Zealand.

 

10:55 – Kort pause

 

11:10 – Workshop-runde 1 – Du vælger selv, hvilken workshop du deltager i.

 

A. ”Fishing Lodge Fyn på verdenskortet!”
v/ Kenneth Birler, Broholm Slot

Med en smuk beliggenhed, og i Broholm Slots lokaler og omgivelser på Sydøstfyn, så Kenneth Birler hurtigt for sig, hvordan en unik fiskelodge kunne indrettes. Kenneth fortæller om opstarten og tilblivelsen af fiskelodgen samt ikke mindst om tankerne og ønskerne bag, samt de udfordringer som han uvægerligt stødte på i processen. Ligeledes fortæller Kenneth om, hvordan fiskelodgen markedsføres.

B. ”Fishing Zealand som en naturlige del af vandmiljøforbedringerne i kommunerne”
v/ Biolog Jacob Hald og biolog Palle P. Myssen, begge Næstved Kommune.

Naturgrundlagsgruppen hørende under Fishing Zealand har snart gennem en længere årrække arbejdet med og lavet mange forskellige miljøforbedrende og borgerinvolverende tiltag. Her fortæller Naturgrundlagsgruppen om nye såvel som afprøvede tiltag – alt sammen til glæde for borgere, fiskebestande og lystfiskeriet. Forslag fra workshoppens deltagere er meget velkomne og samles i et fælles idekatalog.

C. ”Brakvandsgedderne i det sydsjællandske lever ”på kanten”, kom og hør om arbejdet med at forstå og sikre bestandene”
v/Biolog Henrik Ravn og Seniorrådgiver Søren Berg, DTU Aqua og biolog Jimmi Spur Olsen, Vordingborg Kommune.

Brakvandsgedderne i det sydsjællandske er både unikke og et eftertragtet bytte for lystfiskeren. Gennem tiderne har bestandene varieret fra meget store til næsten ikke eksisterende. Søren og Henrik fra DTU Aqua fortæller om, hvad vi ved og ikke ved i dag, samt om de igangværende undersøgelser, som forsøger at aflure nogle af brakvandsgeddernes hemmeligheder. Jimmi fortæller om det lokale arbejde med at skabe nye ferske gydeområder ”geddefabrikker”, samt om arbejdet med at opdrætte yngel af brakvandsgedder.

 

12:10 Networking & kort pause


12:25 ”Danmarks nationale strategi for lystfiskeri og lystfiskerturisme – status for implementering og perspektiv for dansk lystfiskeri” (Plenum)
v/Projektleder Arne Kvist Rønnest, Assens Kommune


13:10 Frokost


14:10 Workshop-runde 2 – Du vælger selv, hvilken workshop du deltager i.

 

A. ”Sådan skaber vi et fantastisk lystfisker-besøgscenter i Assens – kom med dine ideer
v/Projektleder Arne Kvist Rønnest, Assens Kommune.

Arne Kvist Rønnest er meget interesseret i at få input fra deltagerne – for det er et hus, der skal favne alle danske lystfiskere. Derfor er gode ideer og betragtninger meget velkomne – både konkrete forslag til udstillinger, men også gennemgående temaer.

 

B. ”Nyeste viden om vandringer hos havørred og smolt i Roskilde Fjord”
v/ Seniorforsker Jon Svendsen, DTU Aqua/Biolog Frederik Hjort Hauge samt Kristian Maar specialestuderende ved DTU Aqua.

Vores viden om vandringer og dødelighed hos havørred i danske farvande, har hidtil været meget lille.  Derfor igangsatte DTU Aqua i samarbejde med Fishing Zealand og en række andre samarbejdspartnere Roskilde Fjord undersøgelsen, hvor havørreder blev udstyret med akustiske sendere i 2017. Undersøgelsen er nu færdig og i denne workshop fremlægger Jon Svendsen/Frederik Hauge de spritnye resultater.

Kristian Maar vil fortælle om nye resultater af undersøgelser af vandringer hos opdrættede smolt i 2019 i Roskilde Fjord. Målet var bl.a. at dokumentere om smolt udsat i dagslys, henholdsvis i mørke om aftenen, havde en forskellig vandreadfærd og dermed potentielt forskellig overlevelse. Mere viden kan få stor betydning for tidspunktet for mundingsudsætningerne og udbyttet af dem, som i dag er meget ringe.

 

C. ”Samarbejde mellem lystfiskerforeninger og kommuner”.
v/ Biolog Kaare M. Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund, Jørgen Pedersen og Gerhard Andersen, Odense Sportsfisker Klub og Projektmedarbejder Britta Birch, Kalundborg Kommune.

Hvordan og hvorfor skal lystfiskerforeninger samarbejde med kommuner, om andet end vandløbsrestaurering? Danmarks Sportsfiskerforbund nævner bl.a. nye tiltag, som nogle af deres foreninger har igangsat, herunder fiskeri med udsatte unge, fiskeri med integration for øje samt andre sundhedsinitiativer.


15:15 (plenum) Afsluttende bemærkninger og det officielle program slutter.


15:30 Networking med kaffe & kage.


16:00 Konferencen slutter.

 

Mød samarbejdspartnerne
I pauserne vil deltagerne få mulighed for at tale med repræsentanter fra flere relevante organisationer og foreninger. Her vil man bl.a. kunne møde repræsentanter fra:

DTU Aqua

Danmarks Sportsfiskerforbund

ØrredPatruljen

Peter Henriksen, Limno Consult

Fishing Zealand-guiderne

Fiskeklubber og foreninger

 

Tilmelding
Deltagelse på konferencen er gratis, men vær opmærksom på, at der kun er plads til 120 deltagere. Tilmelding foregår via mail til konference@fishingzealand.dk (Husk at skrive i tilmeldingen, hvem du repræsenterer). Tilmeldingsfrist senest 6. november 2019.

Du er først tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse. I tilfælde af overbooking forbeholder Fishing Zealand sig retten til at udvælge deltagere, for at få en repræsentativ bred dækning af både politikere, lystfiskere, institutioner, virksomheder osv.


Adresse
Konferencen afholdes på Kragerup Gods, Kragerupgaardsvej 33, 4291 Ruds Vedby.


Konferencelokale og parkering
Lokalet hvor konferencen afholdes hedder ”Kviestalden” – og er at finde som bygning nr. 38 på oversigtskortet her. På samme oversigtskort vises de forskellige parkeringsmuligheder.


Overnatning
Der er mulighed for overnatning på Kragerup Gods, hvor konferencen afholdes. Se mere her.