Kategorier

Bloggere

Én kilometer Kærby Å-restaurering!

Projektet i Kærby Å blev et af de overkommelige af slagsen, og kun få fik sved på panden. Et par af dem, var Jacob Risum i forgrunden og Flemming Biggas i baggrunden.

Nogle projekter får vi nærmest foræret, hvilket var tilfældet med Kærby Å i Kalundborg Kommune.

Ganske vidst har de lokale lystfiskere fra Kalundborg Sportsfiskerforening igennem en årrække haft kig på det lille vandløb, der munder ud i bunden af Kalundborg Fjord, og vidst har både de og jeg skrevet et projektforslag for en mindre strækning af åen.

Men det projekt, Kalundborg Kommune i sidste ende har udført for de nationale midler i forbindelse med Vandplanerne, er i en helt anden kaliber end det, vi kunne præstere.

Det er fantastisk.

Også Anders Werth fra Kalundborgforeningen tog del i ”tilrettelæggelsen” af stenene. De største sten på gydebankerne blev enten flyttet ind til brinken, eller flyttet foran gydebanken, hvor de gør bedst gavn.

Måske biolog Mark Holm fra vandløbsafdelingen har haft det samme lille fromme ønske som vi lystfiskere, da han tilbage i gymnasietiden på Kalundborg Gymnasium skrev den større skriftlige opgave om de ting, der kunne forbedre tilstanden i Kærby Å.

En kendsgerning er det i hvert fald, at Mark Holm og hans kollega Mikkel Jeppesen har ydet en kæmpe indsats for at realisere netop det vandplansprojekt, vi i fredags kunne afslutte sammen med blandt andet Mark, der havde taget en fridag fra efterårsferien og var mødt ind på arbejde.

I øvrigt sammen med datteren, Ida, der havde fået lov til at komme med far på arbejde.

Med på dagen var også direktør i Kalundborg Kommune, Michel van der Linden, der blandt andet roste det samarbejde, vi frivillige har haft med både Kalundborg Kommune og lodsejerne på projektstrækningen således, at vejen har været banet for en god dialog med landmænd og andet godtfolk, da projektet tog fart i Kalundborg Kommune.

Netop dialogen med lodsejerne er én af vores spidskompetencer, og her har ikke mindst Jens Risum og Peder Høpfner fra Kalundborgforeningen været helt oppe på beat’et for at skaffe den nødvendige forståelse og opbakning fra lodsejerne til at forbedre tilstanden i Kærby Å.

Men selve rugbrødsarbejdet har Kalundborg Kommune stået for, -også i form af de endelige aftaler med lodsejerne.

Ét af de to etablerede sandfang på projektstrækningen. Sandfang er i mange af de sjællandske vandløb vigtige for at forhindre sedimenttransport. Sand og slam i gydebankerne er skidt og ligeså på de langsomtflydende dele af vandløbene.

Kæmpe ros for den indsats, og som vi stod dér på broen over Kærby Å ved Ærtevangen og kunne kigge ned i vandløbet efter der var lagt gydegrus og skjulesten deri, var det ikke svært at finde superlativerne frem.

Det må vi have noget mere af, -altså projekter, hvor lodsejere, Kommune og de frivillige samarbejder om alle de gode ting, vi kan blive enige om.

Selve projektudførelsen stod Leif Kongsgaard Sørensen fra WP Værktøj/Vandpleje for.

Leif har jeg tidligere samarbejdet med i forbindelse med andre projekter, og han gør det godt. I dette tilfælde skulle der både etableres sandfang, bunden skulle udskiftes og der skulle efterfølgende udlægges skjulesten og gydegrus.

Ikke mindre end 40-50 gydebanker er det blevet til på den ca. 1 kilometer lange projektstrækning, samt udlægning af et trecifret antal tons skjulesten. På et senere tidspunkt vil der blive plantet træer på en ca. 500 meter lang strækning nedstrøms gydebankerne.

Da vi snakkede af, blev der både drøftet kommende projekter til glæde for natur og lokalbefolkning, og der blev i høj grad også hyggesnakket om alt muligt andet. Jo, -den sociale del af vores mange projekter er vigtig og skaber ejerskab af Grusbanden og sammenhæng med foreningerne, kommune og lodsejere.

Vores opgave i fredags bestod i at lægge netop skjulestenene til rette således, at vi fik størst mulig glæde af dem. Det er nemlig stenene, der skaber den største variation i vandløbet ved at bryde det monotone snorlige vandløb.

Stenene kan sikre vandets meandrerende vej nede i profilet ved at skabe mindre strømrender.

Netop denne påvirkning er vigtig, da vandløbet ellers blot antager motorvej-status, og ikke sikrer variationen gennem forskellige dybder, bredder og hastigheder.

Tre variationer, der sikrer vandløbets potentiale.

I alt mødte et dusin frivillige op, og derfor blev vores opgave, -at rette stenene til, meget begrænset.

Leif havde taget sig af alt det rigtig tunge arbejde, og vi kunne som et hold japanske turister i indre København, nærmest spadsere projektstrækningen igennem og glæde os over resultatet.

Vel var Anders Werth, Jacob Risum og Flemming Biggas nede i vandløbet for at rette enkelte sten på plads, men det var såmænd ændringer i petitesse-størrelse. Men så var der tid til snak, grin, latter og en masse små-drillerier, deltagerne fra Kalundborg Sportsfiskerforening og Grusbanden imellem. Det skal- og var der også plads til i fredags, da Kærby Å-projektet afsluttedes.

Én ting er sikkert, og det er, at de havørreder, der står i mundingen af Kærby Å lige nu og venter på mere nedbør for at vandre op i Kærby Å for at gyde, -de vil blive mødt af et utal af gydemuligheder på de mange gydebanker i åen.

Skjulestenene vil efterfølgende give mulighed for en stor smolt-overlevelse, og dermed også flere havørreder i Fjorden, når de vandrer ud af åen i fremtiden.

Jeg talte med én af lodsejerne, da vi gik langs projektstrækningen. Hun havde aldrig set andet i Kærby Å end hundestejler, og jeg kunne derfor give hende et par gode råd til havørredsafari på hendes egen matrikel.

Skulle hun ikke selv være heldig at dukke op under gydetiden, hvor havørrederne står på de nyanlagte gydebanker, er jeg sikker på, de frivillige fra Kalundborg Sportsfiskerforening vil tage hende i hånden en dag ved lejlighed og tage hende med ned til åen for at vise hende nogle af de fisk, der i de kommende måneder vil takke for den indsats, både Kalundborg Kommune og de frivillige har ydet i forbindelse med projektet.

Da vi snakkedede af ved bilerne efter den sidste sten var lagt, blev der blandt andet snakket om flere projekter at samarbejde om og jeg skal gøre mit til, at det også vil ske.

Det er nemlig én af mine spidskompetencer.

Bandeleder, Rune Hylby,

Mobil, 2536 4280,

runehylby@gmail.com,