Kategorier

Bloggere

Egemarkeløbet i Kalundborg Kommune er blevet ørredførende!!!

Lige inden lukketid for årets projekter sidste år, nåede vi lige at restaurere det lille og i mange henseender, -undseelige vandløb, Egemarkeløbet ved Havnsø i Kalundborg Kommune. Baggrunden for, vi havde sat hinanden stævne var, at der for et par år siden var observeret en havørred på vej op i vandløbet, -måske for at gyde. Det var en lokal pige, der så den energiske havørred på vej op over strandkanten ved Egemarkeløbets udløb i Sejerøbugten. Hun havde ovenikøbet optaget en lille film af fisken.

Samtidig var der ”vist nok” for år tilbage også set en gydegravning i åen, hvorfor det pludselig blev lidt mere interessant.

Sidst, men ikke mindst, har Egemarkeløbet et fint fald sine steder, der er vand hele året og så bliver der sat 500 stk. ørredsmolt ud i mundingen, hvilket talte for at restaurere vandløbet, der i den grad trængte til en kærlig hånd.

Derfor mødtes medlemmer fra Kalundborg Sportsfiskerforening, Den sjællandske Grusbande, samt et par engagerede sommerhusejere, den 20. november sidste år for at etablere et par fine gydebanker, samt lægge en masse skjulesten i vandløbet for at skabe variation.

I Egemarkeløbet fik vi i den grad gjort forholdene bedre for både ørreder, insekter og vandplanter sidste år, da vi restaurerede en længere strækning. Her er det lokale folk fra grundejerforeningen, der er i færd med at rette en gydebanke til så ørrederne kan gyde på den.

Projektet var nemlig kommet i stand, da to grundejerforeninger i sommerhusområdet nord for Havnsø, -grundejerforeningen 3F og Havnsø Park Grundejerforening, gerne ville have mere natur og større biodiversitet, hvilket vi jo lige nøjagtig er garanter for, når lystfiskere, grusbande og lokale folk arbejder sammen om et projekt som det i Egemarkeløbet.

Kalundborg Kommune var naturligvis også en ivrig spiller i samarbejdet og havde blandt andet sørget for en dumper således, at sten og gydesubstrat var blevet lagt en kende tættere på vandløbet end sædvanligt.

Projektet blev udført i strålende sol, godt humør og med årets første rimfrost i græsset, da vi mødtes en lørdag klokken 10.10.

Mængder af sten til variation blev lagt i vandløbet og det er disse sten, der skal sikre, at den nyklækkede ørredyngel også kan overleve hen over vinteren. Her kan de finde både skjul og føde.

Vi fik skabt et lille paradis for insekter, vandplanter og ikke mindst ørreder med masser af sten til skjul, to store gydebanker som vandet rislede henover og fik lagt lidt dødt ved i vandløbet ved samme lejlighed.

Kalundborg Kommune har siden plantet lidt rød-el på projektstrækningen, for yderligere at sikre en rig og varieret natur.

Jeg var selv forbi for at kigge på vandløbet i januar måned i år, og Egemarkeløbet var ikke blevet ringere af den noget større vandføring i vintermånederne.

Jeg så såmænd også en nygravet gydegrube på den nederste gydebanke, og jeg kunne ikke lade være med at smile ved tanken om, at der allerede i den første gydesæson, faktisk havde været et par havørreder oppe i vandløbet for at reproducere sig.

Det store spørgsmål, der nu meldte sig var, -om der nu også var kommet yngel frem på banken, og om ynglen havde overlevet april-maj måneds tørke?

Det fik vi bekræftet den 28. august, da Michael Holm fra DTU Aqua var forbi vandløbet for at lave de periodiske bestandsanalyser, der finder sted hvert 7-10 år i alle danske vandløb. Michael har skrevet i sine noter, at vandløbet har et jævnt fald, bunden er overvejende blød og sandet, men også, at der er etableret flere gydebanker, hvor bunden er hård og stenet. Ligeså har han skrevet at profilet er bredt, -op til 2,3 meter og man kan med fordel udlægge yderligere dødt ved for at indsnævre vandløbet og dermed få skyllet bunden ren for sand og mudder.

Michael Holm fra DTU Aqua i færd med at lave en bestandsanalyse. Disse undersøgelser er drøn-vigtige for at vurdere, om vi har gjort det godt. Det har vi…..!

Men det bedste af det hele er, at Michael fangede ikke mindre end syv styks ørredyngel på den 50 meter lange strækning, der blev elektrofisket.

Se det er da en fantastisk god nyhed.

Tænk engang, da DTU Aqua sidst var forbi Egemarkeløbet, -det var i 2013, var der ikke én ørred i vandløbet.

Nu var der 7 på den befiskede strækning!

Endnu engang har vi gjort en kæmpe forskel, og min forventning er helt klar.

De små ørreder, der nu har overlevet sommerens varme og lave vand, -har masser af skjul og føde til overlevelse hen over vinteren, så de kan smoltificere til foråret og bidrage dels til bestanden i Sejerøbugten (hvor der ikke er i tusindfold af ørredførende vandløb), og samtidig kan de vende tilbage til Egemarkeløbet for at gyde, når de bliver store nok.

Det glæder mig, at vi har startet denne gode udvikling for ét af de vandløb, der ligger i Kalundborg Kommune, og som bidrager til ørredbestanden i Sejerøbugten.

Når det så er sagt, er der et stykke vej til det, der hedder god økologisk tilstand.

Men om alt går vel, så skal ørrederne jo lige opdage, at vi -so to speak- har redt brudesengen for dem med projektet sidste år.

Tak til de frivillige, der knoklede på sidste år i november og tak til Michael Holm fra DTU Aqua, for at dele denne glædelige nyhed med os.

/Bandeleder, Rune Hylby