Kategorier

Bloggere

En ensom ørred fik 450 nye venner i Gærde å

Sådan så de nye kammerater ud, inden de blev sat ud i Gærde å.
Sådan så de nye kammerater ud, inden de blev sat ud i Gærde å.

Vandplejefolkene fra Odsherred Sportsfiskerforening og Jan Aggerholm har i midten af september udsat 450 ørreder i Gærde å, som løber ud i Sejerøbugten. Læs her om en ensom ørred, som fik en masse nye kammerater.

En ensom ørred i et af Odsherreds største vandløb, er næsten ikke til at bære, syntes vandplejefolkene i Odsherreds Sportsfiskerforening, da Limno Consult og foreningen undersøgte Gærde Å for naturlig yngel. Men nu har den fået følgeskab af 450 stk. kammerater, som Jan Aggerholm og kredsen af frivillige vandplejefolk fra Odsherred-foreningen var ude ved åen for at sætte halvårsfisk ud i midten af september.

Gærde Å har et stort potentiale, og med udløb i Sejerøbugten, er det en vigtig lille ressource til fiskeriet i bugten. Derfor foretages der også mundingsudsætninger af smolt i april måned ifølge udsætningsplanen, hvor også den lille slat halvårsfisk indgår i Fiskeplejen. Odsherred Kommune har restaureret enkelte strækninger, men det har foreløbig ikke resulteret i nogen massiv bestand.

Vandløbet er dog stadig meget aktuelt, og Odsherreds Sportsfiskerforening vil meget gerne indgå i et samarbejde med Odsherred Kommune om fremtidige projekter, der kan optimere vandløbet og give den ørredbestand, som åen har potentiale til.

Vi stiller naturligvis også op i Fishing Zealand for at deltage i dette samarbejde. Ikke kun på baggrund af mulighederne for bestanden i åen, men også fordi vandløb med udløb i Sejerøbugten skal have ekstra opmærksomhed, synes vi, da området fra naturens hånd, ikke er begunstiget af de store ørredførende vandløb, som mange andre steder på Sjælland. Derfor er hver eneste naturlige ørredsmolt værdifuld, og det vil vi gerne støtte op omkring.

– Rune Hylby