Kategorier

Bloggere

Den eksklusive Natur-grundlags-gruppe

Vi mødes i det skjulte, to til tre gange om året. En lille eksklusiv gruppe, der tæller præcis femten mand høj. Vi har ingen død mands kiste, men vi mødes på skift hos hinanden….!

Det kunne være indledningen til en fortælling om en hemmelig klan. Men det er det ikke. Det er Fishing Zealands Naturgrundlagsgruppe, der sætter hinanden stævne.

I gruppen er repræsentanter for hver af FZ-kommunerne, samt Peter Henriksen, fra Limno Consult, der er biologisk rådgiver for Fishing Zealand. Derudover deltager jeg fra Den sjællandske Grusbande.

Naturgrundlagsgruppen er sjælen i Fishing Zealand, -det er i denne gruppe, kommunernes naturfolk sidder.

Det er gode folk, mega kompetente og alle med fingrene dybt nede i bolledejen. Det er blandt andet biologer, der i årtier har gjort en kæmpe indsats, ikke blot for miljøet, men også for at få tingene, derude ved vandløbene, ved søerne, ved alle steder til at fungere.

Jeg har meget stor respekt for deres indsats, -derude i Kommunernes forvaltninger, hvor de pragmatiske løsninger ofte er den eneste farbare vej.

Nu sidder vi her i Naturgrundlagsgruppen og drøfter, hvilke indsatser, hvilke miljøtiltag, der giver god mening i FZ-kommunerne. Støtter hinanden, hjælper hinanden og der er en livlig snak om samarbejde på tværs af bordet, på tværs af kommunerne. Det er en fornøjelse at få lov til at være med til.

Sidst vi mødtes, var i Guldborgsund Kommune, hvor Søren Kock Laursen var vært for mødet.

Allerede under det første punkt, blev vigtige indsatser drøftet……-hvordan hjælper vi hinanden, og de lokale sportsfiskerforeninger med en mere eller mindre standardiseret projektbeskrivelse således, at sagsbehandlingen gøres mere smidig, mere tilgængelig. Der blev vist et par eksempler, og Grusbanden kunne også bidrage med en standardbeskrivelse, der nu har været brugt i både Lejre, Guldborgsund og i Vordingborg Kommune til stor tilfredshed.

Næste punkt handlede om etablering af gydebanker og en sjællandsk vejledning til at udforme dem, så de i højere grad passer til sjællandske forhold frem for den DTU Aqua har lavet.

DTU’s vejledning er god, men vores vandløb er ofte betydelig mindre. Derfor skal gydegruset også lægges en kende anderledes end de større jydske vandløb.

Jimmi Spur Olsen fra Vordingborg, Peter Henriksen og jeg skal arbejde videre med dette, og blandt andet bruge erfaringerne fra de projekter, Grusbanden har udført.

Næste punkt på dagens schedule var etablering af sandfang i FZ-kommunerne, og ikke mindst dimensionering, bortskaffelse af sediment etc. Vi blev enige om at arbejde videre med en vejledning til kommunerne til drøftelse af fordele, såvel som ulemper ved etablering af sandfang. Vejledningen skal der tages hul på i det nye år, og Jimmi, Peter og jeg skal kigge på et udkast inden vi mødes igen i begyndelsen af det nye år.

De tre sidste punkter til drøftelse handlede om FZ-hjemmesiden, udførte projekter i 2017, samt vandrådsarbejdet, der har været en meget stor arbejdsbyrde for kommunerne i år. Jeg ved det, for jeg har selv siddet i vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord, (vandopland 2,2), og her har kommunerne gjort en kæmpe indsats.

Sidste punkt på dagsordenen var et håndslag til hinanden om, hvor vi næste gang sætter hinanden stævne.

Det bliver i Vordingborg, og det bliver spændende. Det bliver endnu engang et møde, jeg glæder mig til.

Bandeleder,

Rune Hylby.