Kategorier

Bloggere

Askehaveløbet i Guldborgsund Kommune brolagt for større variation

Allerede tirsdagen inden projektet, dukkede gydesubstratet op. Det var den lokale vognmand, Preben Andersen, der kom med det og som det fremgår af billedet, var gydegruset præcist så tørt som Askehaveløbet som skulle modtage det.

Da vi i 2018 restaurerede en længere strækning af Askehaveløbet på Østfalster i Guldborgsund Kommune, lagde vi en masse gydesubstrat og håndsten i vandløbet for at skabe gode gydeforhold for havørrederne i denne del af Fishing Zealand og ligeså skjul for den yngel, der ville klække i de nyanlagte gydebanker. Projektet var som sådan rigtig fint, men vi havde overset en lille detalje. Askehaveløbet render fra tid til anden tør for vand, så det er ikke hvert år, der kommer yngel ud af det.

Den variation, vi havde skabt tilbage i 2018, var ikke tilstrækkelig til at holde på vandet. End ikke i middeltørre sommerperioder. Nu er vi blevet klogere. Derfor gik Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn og jeg fra Grusbanden, sammen om at lave et projekt, hvor vi i højere grad havde fokus på at skabe større variation end tidligere og dermed større sten end en flok små håndsten kan udrette i et vandløb med 3 ‰ fald og store svingninger i vandføringen.

Der skulle mange flere og meget større sten til. Blandt andet med afsæt i, at Askehaveløbet på projektstrækningen løber beskygget i et tæt skovområde med deraf følgende alt for brede profil. Netop ovenstående faktorer, -faldet, beskygningen og de store udsving i vandføringen, har forårsaget en forøgelse af profilet med op til 5-7 gange den regulativmæssige strømrendebredde.Sand aflejres dermed og Askehaveløbet har ikke kunne holde den ørredbestand, man kunne forvente.

Når vandløbet tillige tørrer ud med jævne, -årlige mellemrum, så tænkte vi, det kan vi gøre bedre.

Vi ville skabe dybe høller, dybe render og i det hele taget snævre vandløbet ind således, at vandløbet passer bedre til vandføringen året igennem.

Corzelitze Gods, der er lodsejer, var med på idéen og projektet blev godkendt af Guldborgsund Kommune i foråret og vi manglede nu kun midler til det via Gruspuljen, som alle lystfiskere i Danmark betaler til via Fisketegnsmidlerne.

Benjamin Niebuhr, kone og mindste datter, Sophia i gang med at rive gydebanke til rette sammen med et par af de øvrige børn, der deltog i projektet. Michael Berents og datteren, Emma samler skjulesten på brinken.

Vi fik gudskelov også grønt lys til projektet fra DTU Aqua, der administrerer fisketegnsmidlerne og vi kunne derfor sætte hinanden stævne i sidste weekend.

Jeg havde bestilt lidt gydesubstrat til en håndfuld nye gydebanker som erstatning for de ”tilsandede”, samt en ordentlig flok skjulesten i en anseelig størrelse. I alt godt 10 tons gydesubstrat og 70 tons skjulesten!!!!

Således så en del af projektstrækningen ud inden vi restaurerede Askehaveløbet. Billedet er taget i januar 2023, og gydebanken i forgrunden var netop blevet brugt af et par havørreder under gydning.

I dagene inden dukkede gydesubstratet op, og vi kunne gudskelov lægge det direkte ned i vandløbet til etablering af fem flotte gydebanker.

Skjulestenene blev lagt langs brinken, -mere eller mindre tæt på vandløbet. Derfor bestod vores første indsats i sidste weekend, at rive gydesubstratet til rette således, at ørrederne kan få glæde af det.

Vi mødtes klokken 10.10 ved P-pladsen på Tunderup Strandvej og kørte dernæst ind i skoven til Askehaveløbet. Vi var en ordentlig flok i alle aldre.

29 deltagere, heraf mere end en håndfuld børn, der var meget ivrige for at komme i gang.

Lyndsey Samantha Craft, vandløbsmedarbejder i Guldborgsund Kommune havde taget både mand og børn med, og ligeledes havde Michael Berents, -også fra Guldborgsund Kommune. Michael havde både taget sin voksne datter Emma med sig, samt to børnebørn, samt svigersøn.

Benjamin Niebuhr, der tidligere har deltaget med både kone og børn var også blandt deltagerne, og i det hele taget, havde vi skruet op for den store familieskovtur til stor glæde for alle, ikke mindst børnene.

Tænk engang at kunne få lov til at samles med et godt formål, knokle en vis legemsdel ud af bukserne og så samtidig høre glade barnestemmer, der kaster sten i vandet!!!!

Sidstnævnte er dog en sandhed med visse modifikationer, -for der var ikke noget vand!

Askehaveløbet var løbet tør for vand for anden gang i denne sommer-sensommer.

Lyndsey fortalte, at for en lille måned siden, havde der været 10 cm vand i Askehaveløbet. Det var der til gengæld ikke længere. Men det kommer der. Og når det kommer, vil de mange sten gøre en kæmpe forskel! For vi lagde (næsten) alle 70 tons i vandløbet. Kun en lille rest på knapt 5 m³ måtte vi lade være på brinken, fordi vi henad klokken 15.00 var godt trætte i armene og ved Gud havde gjort det godt.

Samme motiv, blot med den lille forskel, at vi nu den 23. september har udlagt nyt gydegrus og en masse skjulesten for netop at skabe større variation.

60 tons sten havde vi håndteret med arme og ben og et par trillebøre, der kørte i pendulfart mellem bunkerne af sten og Askehaveløbet. Kors, hvor gjorde alle de frivillige det godt.

Allan Hansen, der er formand for Nykøbingforeningen og jeg var dybt taknemmelige over den fantastiske indsats, deltagerne havde bidraget med.

Askehaveløbet var forvandlet, og det så nærmest komisk ud med de mange sten i et vandløb uden vand. Men jeg ved, det bliver godt.

Jeg ved, vi kan holde vand i Askehaveløbet, de fleste år frem i tiden, om ikke andet i små pytter, som vi har sikret gennem de mange sten.

Jeg måtte dog lige, for god ordens skyld, ringe til skovfogeden for at tale med ham om, at når man nærmest brolægger et vandløb med sten, ser det meget voldsomt ud, -når der vel at mærke ikke er vand. Det tog han nu meget stille og roligt, velsagtens også set i lyset af, at skoven præcis som Askehaveløbet mangler vand.

Der blev knoklet med trillebøre, de bare næver og en masse knofedt. 60 tons skjulesten blev lagt i vandløbet med håndkraft.

Den sidste rest sten har Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn, i et nydannet samarbejde med Guldborgsund Lystfiskerforening lovet at klare en dag ved lejlighed inden de gydemodne havørreder fra Østersøen dukker op i slutningen af november måned.

Jeg er mega spændt på, hvordan den kommende gydesæson kommer til at forløbe.

Sidste år registrerede man 9 gydegravninger, og jeg er nærmest ved at sprænges af nysgerrighed på, hvordan havørrederne tager imod vores nye tiltag.

Bandeleder, Rune Hylby,

Mobil, 2536 4280,

runehylby@gmail.com,

Askehaveløbet blev nærmest brolagt og det ser voldsomt ud, når der ikke er en dråbe vand i åen. Det tog skovfogeden stille og roligt, velsagtens set i lyset af, at også skoven mangler vand.