Kategorier

Bloggere

60 deltagere til temaaften om Isefjordsørreden

peter-geertz-hansen-til-isefjordsaftenen

Det var faktisk en tanke, der opstod for længe siden, da jeg mere eller mindre frivilligt indvilligede i, at være med til at finde nøglefiskere til den store Isefjordsundersøgelse og blev kontaktet af Peter Geertz-Hansen fra DTU Aqua, der stod fadder til selve undersøgelsen. Burde vi ikke afholde en aften med fokus på den solide bestand af havørreder i vandløbene rundt om Isefjorden og det deraf forrygende fiskeri i fjorden?

Heldigvis var der fuld opbakning til arrangementet i Arbejdsgruppen i Tuse Å’s Ørredsammenslutning, og det flaskede sig yderligere således perfekt, at i mellemtiden havde Holbæk Kommune tilsluttet sig Fishing Zealand, hvilket gjorde, vi kunne indgå i et samarbejde med FZ-repræsentanten i Holbæk, Kasper Funch Vinding om afholdelsen af selve arrangementet.

TØS skulle sørge for alt det praktiske, så kunne vi låne kantinen på Rådhuset, idet der både var plads og IT-hjælpemidler.

Jeg fik arrangeret en dato med Kasper, da kantinen ofte er booket til arrangementer, og Peter Geertz-Hansen tog turen fra DTU Aqua i Silkeborg til Holbæk.

Vores egne folk i TØS, der også er tilknyttet FZ, ville gerne stille op, og derfor sammensatte vi et bredt program, der gav Peter Geertz-Hansen mulighed for at udbrede sin store viden om de foreløbige undersøgelsesresultater vedrørende Isefjordsundersøgelsen (link: www.fiskepleje.dk/isefjorden).

Peter Henriksen, der er fiskefaglig rådgiver for FZ og samtidig har foretaget en masse fiskeundersøgelser i både Holbæk, Lejre og Odsherred Kommune, tog sig af den mere nørdede del af aftenen.

Lars Juel Hansen, der er certificeret FZ-guide sluttede aftenen af med at give en række formidable tips til, hvordan man griber fiskeriet an i Isefjorden ud fra en ”keep-it-simple-filosofi”.

Jeg fik lov til at fortælle om TØS’ mange projekter, og hvordan vi griber tingene an udfra en hollistisk tilgang til vand- og fiskeplejen, -alle stadier af en havørred-livs-cyklus skal jo være til stede for at ørreden i sidste ende (og helst), både kan gyde i vandløbene og dermed reproducere sig selv, og fanges i fjorden til glæde for en lystfisker.

Invitationen til arrangementet blev slået op på både internettet, Facebook, og i den lokale presse. Dermed mødte 60 deltagere op, der hver havde givet en lille sjat til øl og vand. Overskuddet endte med at blive på et par tusinde kroner for arrangementet, hvilket vi vil bruge på flere restaureringsprojekter og arrangementer til glæde for alle lystfiskere med hang til fisk og flex.

Det blev en forrygende aften, og de mange deltagere fik (forhåbentlig) en masse med hjem. Både at tænke og glædes over, samt mulighed for at fange lidt flere fisk, næste gang fisketuren henlægges til Isefjorden.

Der var stof til eftertanke, for af de mange tusinde ørreder, der hvert år sættes ud i Isefjorden, er fire ud af fem af de havørreder, der fanges i fjorden, naturlige fisk fra vandløbene og kun hver femte fanget havørred er altså en ”udsætter”!

Hvor bliver de udsatte havørreder af, -dør de, vandrer de ud af fjorden, eller er de mon ”klogere” end de naturlige fisk, der hugger på lystfiskerens bedrag. Sjovt nok, bliver vi kloge af undersøgelser, men det er også en kendsgerning, at så snart vi ved noget, rejser det nye spørgsmål om alt det, vi ikke ved. Med dette in mente, foreslog Jan Aggerholm, der er formand for Sjællands Ørredsammenslutning, hvor også TØS er aktiv, at vi skulle afholde endnu en aften, hvor vi prøvede at blive kloge på alle aspekter af fiskeplejen i Isefjorden.

Afholde en nørde-aften, hvor fiskerikontrollen deltager, foreningerne deltager, biologer deltager, DTU Aqua deltager, og andre, der ved noget. Måske kunne vi samle en masse løse ender, og gøre det bare lidt bedre. Dermed blev tema-aftenen afsluttet med et håndslag om, at vi mødes igen.

I Tuse Å’s Ørredsammenslutning og Fishing Zealand skal der lyde en meget stor tak til deltagerne for at møde op med en masse gode spørgsmål, smil på læben og et par tusind kroner til vand- og fiskeplejen i Isefjorden.

Sidst, men bestemt ikke mindst, også en stor tak til Kasper Funch Vinding for det fine samarbejde, -og jeg lagde godt mærke til, at Kasper var på job for at servicere alle med IT-hjælpemidler, dørmand og ”udsmider” til tiden.

 

Bandeleder, Rune Hylby.