Kategorier

Bloggere

Vestsjælland har brug for Fishing Zealand

image_1I flere år troede jeg, at forholdene for ørrederne i Tude Å og dens mange tilløb var blevet væsentligt bedre. Op mod 10 millioner kroner har Slagelse Kommune brugt på at forbedre åernes tilstand. Men 2 dage på elfiskeri med DTU Aqua var noget af en øjenåbner. På nogle af de bedste gydebanker i Skovsø Å, Gudum Å, Vestermose Å samt en enkelt i Tude Å, var resultatet nedslående. Lige netop der, hvor ynglen, der klækkede i foråret, burde gemme sig på det lave vand, var der stort set ingen fisk. Kun på tre stationer opnåede vi mere end 10 fisk og endda ved en ekstra gennemfiskning af de 50 meter, der elfiskes på hver station. Det er dog ikke kun triste oplevelser jeg havde på de to dages elfiskeri. I Skidenrenden, ja det hedder den, prøvede vi at elfiske tæt på udløbet til Tude Å. Der fangede vi en bækørred på 26 cm, som sikkert er fra en tidligere udsætning af yngel, for der er ingen fisk der kan vandre op i Skidenrenden pga. et styrt ved udløbet i Tude Å. Slagelse Kommune er klar over potentialet og vil i august/september 2013 restaurere noget af Skidenrenden med anlæggelse af sandfang og gydebanker og ved at sikre brinker mod nedstyrtning, og inden for de nærmeste år fjerne styrtet, så havørreder derefter kan vandre over to kilometer op i Skidenrenden for at gyde. Det ville dog være rart, hvis styrtet allerede forsvandt i år, for hvorfor anlægge gydebanker, hvis ingen havørreder kan benytte dem?

Der er ingen tvivl om, at der mangler meget arbejde, før åerne kan producere de ørreder der skal til for at opretholde et fornuftigt fiskeri på kysterne. Jeg er dog glad for og stolt over at bo i Slagelse kommune, for de har gennem de seneste år gjort meget for at bedre forholdene for fiskene i kommunens vandløb. De ca. 10 millioner kroner, som kommunen hidtil har brugt, er blandt andet brugt på en genslynge Seerdrup Å på en strækning af 800 meter, plante i tusindvis af træer langs åerne for at skabe skygge, så temperaturen holdes nede i vandløbene, anlægge gydebanker og sandfang, udlægge større sten, så vandhastigheden øges og aflejring af sand på gydebankerne mindskes. På nuværende tidspunkt har kommunens biologer Thomas Hilkjær og Lars Gaarn flere projekter i støbeskeen, som alle forhåbentligt er et lille skridt på vejen for en bedring af Tude Å’s vandsystem.

I dette efterår/sensommer vil jeg starte rugbrødsmotoren og cykle forbi åerne for at se om grødeskæringen er blevet mere nænsom, for jeg har desværre set, hvor hårdhændet maskinerne kan gå til værks, når det ikke bliver gjort rigtigt. Sten som burde ligge på bunden af åen, er flyttet på land, hvor de ikke gør gavn. Det gør ondt at se når et flot stykke å, fra den ene dag til den anden, ligner en kanal uden skjulesteder for ynglen.

Jeg er den fødte optimist, så jeg tror på at det igen vil gå fremad med Tude Å og dens tilløb, så turister vil komme til Vestsjælland for at fiske efter havørreder. Potentialet er enormt, hvis vi fortsætter det gode arbejde. Jeg håber virkelig Slagelse Kommune går med i Fishing Zealand og bliver en del af det netværk af kommuner, som allerede er med i projektet.