Kategorier

Bloggere

Kommuner på Ørredpatruljekursus

 

Ørredpatrulje projektet spreder sig som insekter i et sundt vandløb. Jeg var med til at se Fishing Zealand-kommuner, sportsfiskerforeninger og ørredentusiaster gå sammen om dette projekt som skal få unge ud i naturen for at værne om ørreden og naturen.

Den 18. august, blev der afholdt kursus i vandløbsrestaurering. Jeg glædede mig meget til at lære mere om hvad Ørredpatruljen går ud på og lære de mennesker, som arbejder med projektet at kende. Det var lækkert at se mennesker med så forskellig baggrund støtte op om dette helt unikke projekt. Gribskov Kommune havde en naturvejleder på opgaven. Han er meget interesseret i at arbejde med at få unge ud i naturen. Han siger, at arbejdet med unge er vigtigt, da det uddanner dem i at være en del af naturen og bidrage til et nyt fællesskab for unge miljøforkæmpere. Sportsfiskerforeningerne havde flere repræsentanter med, som også så lyset

Hårdt arbejde. Efter at have siddet i et undervisningslokale kom Ørredpatrujlen på hårdt arbejde, da de skulle lægge gydegrus og skjulesten ud i en bæk.
Hårdt arbejde. Efter at have siddet i et undervisningslokale kom Ørredpatrujlen på hårdt arbejde, da de skulle lægge gydegrus og skjulesten ud i en bæk.

i Ørredpatruljen. Lokale repræsentanter fra skoler deltog også på kurset, for at få baggrundsviden om projektet, men i ligeså høj grad om hvilken påvirkningen et projekt som Ørredpatruljen kan have på miljøet, såvel som det sociale aspekt. Målet med kurset var selvfølgelig at give kursisterne erfaring med vandpleje, men også at sælge idéen på et initiativtager-niveau, hvor projektet kan spire, så Ørredpatruljen kan blive udbredt til flere dele af landet.

Uffe Clemmensen, som er initiativtager, holdt et kort, spændende oplæg i starten af kurset om hvordan man får unge mennesker ud i naturen og hvorfor man bør gøre det. For der er nemlig mange fordele ved at få børn væk fra computeren og ud under den blå himmel. At være en del af Ørredpatruljen giver dem større forståelse for økosystemet og en stolthedsfornemmelse. Når børnene er færdig med kurset, får de udleveret et diplom, som gør dem til medlem af Ørredpatruljen og de modtager også materiale om alt det de har lært, samt en jakke og kasket med logo. De er nu en del af et eksklusivt fællesskab.

Jeg kender kender til meget af Kaare Eberts arbejde med vand og miljø, men har aldrig været på kursus med ham. Kaare havde også hans praktikant Martin Larsen med, som jeg læser på samme studie som mig i Vejle. Lækkert at mødes med sine klassekammerater i under nye og spændende forhold. Kaare kommer fra Danmarks Sportsfiskerforbund og underviste de mere livserfarne herrer i havørredens biologi og hvad der skal til for at skabe de mest optimale forhold for en gydende havørred. Han fortalte om de problemer, som dansk miljø står overfor i dag og hvorfor det er så vigtigt at Ørredpatruljen kommer og gør en forskel. Kursisterne samlede insekter fra vandløbet i små bakker, så man har mulighed for at kategorisere dyrene efter hvor rent vand der er. De fandt frem til, at de dyr de har indsamlet, er dyr som kræver rene forhold og derfor har bækken en god renhed, som giver optimale overlevelsesmuligheder for ørreden. Sidst på dagen var kursisterne ude for at elektrofiske og se om tidligere års udlægning af gydegrus har haft nogen påvirkning af ørredbestanden. Det havde det! Vi fangede omkring ti små ørreder, på en ganske kort strækning, hvor der ikke før har været observeret ørreder. For mig at se, er dette et helt konkret bevis på at de ting, som bliver gjort langs åerne har en indvirkning. Til sidst fandt de et passende sted til et godt gydestryg, som skal være fremtidens grydeplads. Her lagde de gydegrus og skjulesten ud på de helt rigtige pladser og sørgede for at der kommer endnu flere ørreder til fremtidens generationer. Og så vi lystfiskere kan fange flere bækørreder.

Fiskeplejekonsulent Jan Nielsen fra DTU Aqua deltog også og gennemgik, hvordan man kan finde relevant viden på hjemmesiden www.fiskepleje.dk, bl.a. de ”Planer for fiskepleje”, der fortæller om vandløbenes  fiskebestande, og hvor der er behov for at restaurere vandløb. Jan opfordrede til, at man kontakter ham og hans kollega Finn Sivebæk, hvis man har brug for gode råd om restaurering og fiskepleje i vandløb.

Nu er jeg også uddannet under Ørredpatruljen og kender til det store arbejde som Fishing Zealand og de frivillige lægger i at beskytte den danske natur. Det er bestemt et privilegie at en del af det eksklusive fællesskab som Ørredpatruljen er og jeg har stor respekt for Uffe og hans instruktører, som virkelig gør en forskel.

Friskklækkede Ørredpatrulje-instruktører fra bakken. Det er en god blanding af kommunefolk, frivillige fra sportsfiskerforeningerne og skolelærere.
Friskklækkede Ørredpatrulje-instruktører fra bakken. Det er en god blanding af kommunefolk, frivillige fra sportsfiskerforeningerne og skolelærere.