Kategorier

Bloggere

Ørredsmolt i tusindvis

Billed 9, Nivå, 2016

Et halvt hundrede tilskuere var mødt op, da vi satte ørredsmolt ud i mundingen af Tuse Å i midten af april. Det blev en rigtig festdag med højt, klart solskin, som traditionen tro, skinnede om kap med de små ”sølvfisk”, der kække rutchede ud i åen fra Ove’s tankvogn.

Et halvt hundrede tilskuere var mødt op d.9. april til udsætning af fisk.

26.000 stk. ørreder blev det til i Tuse Å. Ørrederne er opdrættet på Fyns Laksefisk, hvor fiskemester, Linda Bollerup har passet på dem i halvandet år. De mange ørreder kostede i omegnen af 130.000.- kr, som er blevet betalt af Fiskeplejen, der finansieres gennem Fisketegnet, som alle danske lystfiskere skal betale.

Det koster 185.- kr for hver lystfisker i Danmark at løse det obligatoriske Fisketegn. Fiskeplejen administreres af DTU Aqua i Silkeborg, der fordeler fisketegnsmidlerne ud fra et bestands- og fiskerimæssigt grundlag, da ørredbestandene ikke kan klare sig selv.

Nordvestnyt og TV2Øst, var også mødt op, foruden Ole Brockdorff (S) fra Klima- og Miljøudvalget i Holbæk Kommune, samt Stina Kaufmann fra vandløbsgruppen, også i Holbæk Kommune, der jo lige har tilsluttet sig Fishing Zealand. Du kan se, eller gense klippet her.

Jeg bliver altid glad, når fiskene er sat ud, for så kan vi ikke gøre mere og det er nu op til naturen, at klare resten. Ringen er sluttet, og ørrederne sættes nu ud som små genetiske pragteksemplarer, der er præget af deres forældre-moder-fisk til netop at kunne klare sig i Isefjorden, for siden at vandre op i Tuse Å for at videreføre netop disse arveanlæg. Det er da fantastisk!

Billed 5, Odsherred, 2016
I Odsherred blev der udsat i alt 55.000 smolt.

Efter udsætningen i Tuse Å gik turen nordpå til Odsherred, hvor der samlet skulle sættes 55.000 ørreder ud. Den største portion skulle sættes ud i Lammefjordskanalerne, hvor der skulle sættes næsten 33.000 stk. ud i mundingen. Prisen for denne store udsætning beløber sig til 275.000.- kr, også betalt af Fiskeplejen. Ansvarlig for udsætningen er vandplejegruppen i Odsherred Sportsfiskerforening, der har til huse i Asnæs.

Foreningen har i årevis taget hånd om ørrederne, når de er kommet med fiskebilen i begyndelsen af april og Anders Brown Pedersen, Karl-Erik Mikkelsen og Sinnet Thueslev fra foreningen tog godt imod fiskene, foruden både Gry Annika Jensen og Mette Coulthard Flintholm fra Naturteamet i Odsherred Kommune, samt ikke mindst, Anna-Louise Atterman (S) fra Odsherred Kommunalbestyrelse. Anna-Louise Atterman sidder desuden i Styregruppen i Fishing Zealand.

Billed 2,
Akvariet fremviste fiskene, før de blev udsat d.9. april 2016.

Som repræsentant for Fishing Zealand deltog jeg, som Bandeleder for Grusbanden på Sjælland. Jeg havde sørget for lidt drikkevarer for at fejre den festlige begivenhed, da de mange ørreder igen fik friheden efter den lange køretur fra Odense. Akvariet blev også stillet op her, ligesom i Tuse Å, således at alle kunne se, hvordan en ”pubertets-ørred” egentlig ser ud. Derudover deltog en håndfuld børn, der fik lov til at sætte hver deres lille portion ørreder ud i Lammefjordskanalerne.

Dagen efter var turen kommet til Elverdamsåen og Ejby Å i Lejre Kommune, der også er tilknyttet Fishing Zealand. Knapt 27.000 stk. ørreder skulle sættes ud af folkene fra Tuse Å’s Ørredsammenslutning og jeg havde fået lov til at tage imod Linda og Ove, da de dukkede op omkring middagstid.

Den største ”portion” ørreder blev sat ud i Elverdamsåen, hvor mere end 15.000 ørreder nu skal vandre ud igennem mundingen og leve ”det frie liv” i Isefjorden. Desuden blev der udsat omkring 12.000 stk. til Ejby Å. De små ørreder er alle afkom af moderfisk fanget under elektrofiskeri i efteråret 2014 i Elverdamsåen, der munder ud i Isefjorden.

Jeg ved det, for jeg har selv fanget hver eneste af moderfiskene, hvor blandt andet TV2/Lorry deltog. Du kan se indslaget fra elektrofiskeriet her.

Billed 6, Odsherred, 2016
De mindste af de fremmødte deltagere viste stor interesse for de små ørreder, som blev sat ud.

Prisen for de mange ørreder løber op i ca. 135.000.- kr. og bliver også her betalt af lystfiskerne i Danmark gennem Fisketegnet. Ørrederne har nu forladt vandløbene til Isefjorden og er vandret ud i fjorden, hvor de vil spise sig større, forhåbentlig, for derefter at vende tilbage til selv samme vandløb, som de er vandret ud fra. Det er i hvert fald intensionen, og at dømme på fiskeriet i Isefjorden, giver de små ørreder brede smil på læben, når de fanges igen af fjordens store og trofaste lystfiskerskare.

Derefter gik turen til Højbro Å i Gribskov Kommune, der også er tilsluttet Fishing Zealand. Gribskov Kommune er hjemsted for Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening, og derfor mødte John Christensen fra foreningen op sammen med Benny Østergaard fra Esrum Å-laug, idet fiskene er genetisk afkom fra netop Esrum Å. Moderfiskene er fanget under elektrofisket i efteråret 2014.Ørrederne er derfor også her genetisk godt rustet til at kunne klare sig livet i Kattegat og Øresund.

På selve udsætningslokaliteten blot få hundrede meter fra Kattegat, var der faktisk flere gydebanker, der er blevet benyttet i denne vinter. Et godt tegn, og John kunne fortælle, at der var flere længere opstrøms i Højbro Å.

Gudskelov er de små nye ørreder, der snart skal klække naturligt i bankerne, ikke dukket frem endnu, for de mange smolt er sultne. Smolten har forladt Højbro Å inden de naturligt klækkede smolt kommer frem, og sådan er naturen så visseligt indrettet!!!! Prisen for de 12.500 stk. ørreder løber op i ca. 65.000.- kr. og bliver betalt af lystfiskerne i Danmark gennem Fisketegnet. Du kan se et klip fra Gribskov lokalavis via dette link.

Billed 10, Nivå, 2016
Der var også solidt fremmøde til udsætning af fisk i Nivå.

Nu var Ove’s tankbil ved at være tom, men vi manglede dog lige et par steder mere. I Nivå blev der udsat knapt 28.000 stk. ørreder i Fredensborg Kommune. Også her er ørrederne afkom fra moderfisk fanget i Esrum Å, og derfor deltog Benny Østergaard også her.

Derudover deltog en snes interesserede foreningsmedlemmer fra Nivå Lystfiskerforening, der var mødt talstærkt op for at markere den glædelige begivenhed. Det er nemlig første gang, Nivå Lystfiskerforening selv er med til at sætte de små ørreder ud i foreningens vandløb. Blandt andet deltog en håndfuld børn, der fik lov til at sætte hver deres lille portion ørreder ud i Nivå.

Også her havde jeg sørget for lidt drikkevarer for at fejre den festlige begivenhed, og ligeså kom akvariet til sin ret, således at ikke mindst børn og andre barnlige sjæle kunne se en lille del af ørrederne inden de blev sat ud. Ifølge Fiskeplejen skulle der sættes 25.500 ørredsmolt ud i Nivå, hvilket beløber sig til ca. 140.000.- kr. og bliver betalt af lystfiskerne i Danmark gennem Fisketegnet.
Nivå-folkene købte dog 2500 ekstra ørreder af egen lomme, således at den samlede mængde ørreder blev 28.000 stk. til Øresundskysten. Du kan læse om den festlige dag i Hørsholm Lokalavis.

Afslutningsvis kørte Linda, Ove og jeg til Mølleåen, hvor de sidste 5000 stk. ørreder blev sat ud i mundingen af Mølleåen. Det er dog en helt anden historie, og den kan du også læse om her.

Alt i alt var det en fantastisk weekend sammen med en masse tilskuere, heraf en masse børn, frivillige foreningsfolk, politikere, medarbejdere fra forvaltningerne, Linda og Ove, og ikke mindst næsten 150.000 stk. små genetiske vidunder-ørreder……!

Rune Hylby