Kategorier

Bloggere

Ny udgave af Miljø & Vandpleje – med store bidrag fra Fishing Zealand

Danmarks Sportsfiskerforbund udgiver ca. en gang om året tidsskriftet “Miljø & Vandpleje”. Her går Forbundet i dybden med nyt om miljø, fisk og forvaltning. I det seneste nummer 41 er temaet: Værdien, overvågning og restaurering af ørredvandløb. Fishing Zealand bidrager med 2 store artikler om henholdsvis status og fremtid for havørrederne på Sjælland og Lolland-Falster samt Fishing Zealands overvågning af bestandene. Her kan man læse om de overraskende store fiskerigdomme i form af havørreder, der forsvandt frem til 1980´erne og om hvordan mange vandløb nu igen producerer tusindvis af smolt. Den gode udvikling tog fart efter, at vi ændrede syn på fiskeplejen, idet plejen af fiskeri med kystudsætninger blev erstattet af arbejdet med at forbedre vandløbenes kvalitet og dermed havørredernes muligheder for at forplante sig naturligt. Med en stor indsats fra foreninger, amter og kommuner er vi godt på vej og perspektiverne er meget store, hvis vi fortsætter det gode arbejde.

Og den samfundsøkonomiske værdi af store sunde bestande af havørreder er meget stor. Som Jan Nielsen og Anders Koed skriver i deres artikel, så er værdien af en god producerende ørredbæk omkring 283 kr. pr. løbende meter i form af havørred på kysterne.  Og det vel at mærke år efter år uden at samfundet behøver investere i andet end at beskytte vandløbene.