Kategorier

Bloggere

Selv de mindste følte sig store til World Fish Migration Day

TØS’er og Bandemedlemmer var mødt op til det internationale samarbejde omkring World Fish Migration Day, hvor vi stod for det ene af mere end 550 projekter på verdensplan.

Efter længere tids forberedelse, både hvad angik tilladelser og hvad angik deltagelse i denne verdensomspændende begivenhed, World Fish Migration Day, startede dagen helt perfekt med sol fra en skyfri himmel, fuglesang og et væld af gule blomster, der kappedes om at være de første på engen til at blive bestøvet.

Jeg var tidligt oppe for at indsamle nogle af ”de gode vandplanter” i et par af tilløbene til Tuse Å.

Vi skulle udplante vandranunkel på de nedre strækninger af Tuse Å, og de yngste deltagere kiggede nysgerrigt på ”de gode vandplanter”.

Første ”stoppested” var Regstrup Å, hvor jeg tidligere har fundet den gode vandplante, -vandranunkel. Denne plante er ikke så almindelig, men vokser dog flere steder i Regstrup Å, hvor den typisk vokser i den stærke strøm på og ved gydebankerne. Men på de sædvanlige voksesteder, var der ikke længere nogle planter og de få, jeg fandt andre steder, var små og undseelige.

Hmm, så kørte jeg til Kalvemose Å, hvor jeg håbede at finde den. Det gjorde jeg, og snart fik jeg fyldt en stor pose med vandranunkel således, at vi kunne udplante stiklinger fra denne vandplante i de nye sving på den genslyngede del af hovedløbet i Tuse Å, nedstrøms for Tusebroerne ude på engene.

Vandranunkel er af flere årsager en fantastisk god vandplante. Den giver vandløbet stor variation, uden at påvirke vandafledningen, og er dermed med til at sikre, at der er en masse forskellige levesteder for både fisk og smådyr. Vandranunkel er blandt andet fantastisk for ørrederne at skjule sig under eller ved siden af, og er samtidig levested for en masse af de vandinsekter, invertebrater, som netop ørreden lever af. Derfor gav det god mening, at være med til at udplante vandranunkel til den nye strækning nedstrøms for Tusebroerne, idet vandranunklen ikke har spredt sig til det nye løb endnu.

Clara på 8 år fik en vandranunkel til at plante på bunden af Tuse Å.

Det tager tid for de gode vandplanter at slå an, så derfor havde TØS taget initiativ til at forbedre miljøforholdene således, at Tuse Å kan leve op til vandrammedirektivets krav om god økologisk tilstand, idet vandplanter er én af tre målbare parametre. Der skulle plantes vandplanter, skulle der.

Udplantningen foregik i samarbejde med Den sjællandske Grusbande, der består af mere end 600 frivillige ”bandemedlemmer”, der hjælper til med at forbedre miljøforholdene i de sjællandske vandløb.

Vi mødtes derfor ved Tusebroerne, -TØS og Den sjællandske Grusbande, for at bruge nogle timer på at forbedre naturen til World Fish Migration Day, den 21. april 2018.

Netop denne dag er ”afsat” til, -world wide, at sætte fokus på vandrefiskene i et internationalt arrangement med lokalt fundament. Der var planlagt 552 projekter i hele verden, netop den dag (https://www.worldfishmigrationday.com/). TØS og Den sjællandske Grusbande stod for det ene af dem.

Et par håndfulde frivillige ildsjæle, heraf fire børn, var derfor mødt op ved broerne kl. 10.10. Vi lagde ud med at spise morgenbrød sammen, imens vi gennemgik dagens program, der i al sin enkelthed gik ud på, at fordele antallet af stiklinger fra vandranunkel på den mere end én kilometer lange strækning ud over engene. To hold blev sendt afsted med vandranunkel i hver sin pose.

At armene var for korte afholdt ikke Clara fra at hjælpe til og gøre en forskel til glæde for miljøet.

Vandstanden var lav, for det har ikke regnet i ugevis, og det var derfor let at sætte planterne på steder, hvor vi havde en formodning om, at de ville kunne slå an. Det gøres lettest med håndkraft, og med armene stukket dybt ned i det kolde vand, blev hver enkelt lille stikling omhyggeligt forankret i bunden.

Det gik hurtigt, da vi først kom i gang, og selv de mindste fik lov til at føle sig store nok til at gøre en forskel. Clara på 8 år måtte dog sande, at selv om vandstanden var lav, var armene dog en anelse for korte. Men det lod hun sig ikke afskrække af, og med stor iver fik også hun sat nogle gode vandplanter på bunden af Tuse Å. Med hovedet faretruende nær vandoverfladen, blev hele armen og såmænd også lidt af skulderen stukket ned i vandet for at plante vandplanter. ”Ærmet tørrer jo igen”, som hun sagde.

Efter et par timers indsats, kunne vi alle glæde os over, at vi havde gjort vores til at forbedre miljøforholdene i Tuse Å.

Vi håber nu på, de små planter kan vokse sig store, og de må meget gerne sprede sig i de nye slyngninger, for udover at give skjul og føde til ørrederne, er vandranunkel også med til at skygge den mere ”aggressive” vandplante, pindsvineknop, som vokser uhæmmet i de fleste danske vandløb, inklusiv Tuse Å.

Om en måneds tid, i midten af maj måned, vil vi gentage projektet og dér vil det vise sig, om de vandranunkler, vi plantede på strækningen i dag, nu også har slået an. Med det håb, blev der snakket af ved bilerne med en tår sodavand og juice.

Sikke en dejlig dag sammen med både TØS og Den sjællandske Grusbande til World Fish Migration Day.

Det gentager vi gerne.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

 

 

“The World Fish Migration Day (WFMD) is a one day global celebration to create awareness on the importance of open rivers and migratory fish and it is coordinated by the World Fish Migration Foundation. On World Fish Migration Day organizations from around the world organize their own event around the common theme of: CONNECTING FISH, RIVERS AND PEOPLE. Many of these events are open to the public. By working together we create a greater driving force to raise awareness, share ideas and secure commitments”.