Kategorier

Bloggere

Rød-el skal afslutte projekt på søndag i Frejlev Å.

Stejle brinker er nogle gange svære at styre, når både vandet eroderer nedefra og maskiner trykker brinken oppefra. Derfor er der brug for din hjælp på søndag……!

Projektet i Frejlev Å, som Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og vi tog initiativ til for et par år siden og udførte i efteråret 2020, bestod af to del-projekter: Gydesubstrat og skjulesten nede i vandløbet, samt beplantning med rød-el og andre hjemmehørende træer og buske på brinken.

Frejlev Å er sine steder meget lysåben, hvilket vi vil råde bod på nu på søndag, hvor vi skal plante rød-el, eg, vild-æble mm. langs vandløbet for at sikre både brinker, lavere sommertemperaturer og biodiversiteten langs vandløbet.

LNF 1920 og Grusbanden sørgede for sten og gydesubstrat finansieret af Gruspuljen under Fisketegnsmidlerne.

Guldborgsund Kommune ville sørge for træer og buske, som vi skulle plante i forbindelse med projektet.

Nu kan vi få afsluttet dette projekt, idet træer og buske er bestilt og bliver leveret i den kommende uge til Guldborgsund Kommune, hvor June Buxbom fra vandløbsafdelingen har gjort et fantastisk arbejde for at få aftalen i hus med leverandøren.

Tak til June for dette engagement.

Træerne skal blandt andet være med til at sikre brinkerne mod nedskridning, idet der er meget stejle brinker langs både Frejlev Å og Smedeløbet. Ligeledes er beplantningen med til at sikre beskygning af den brændende sol i syden, og vil dermed afhjælpe høje sommertemperaturer og i øvrigt sikre, at en del af den grødevækst, der normalt springer frem i sommermånederne, ikke trives med helt samme eksplosive vækst.

Dermed er der flere gode grunde til at plante træer og buske langs Frejlev Å og Smedeløbet, som vi restaurerede i 2020 og med et fint resultat til følge.

Der er siden projektet med gydesubstrat og skjulesten, blevet gydt flere steder i Frejlev Å på de gydebanker, vi lagde ud og om alt går vel, kan vi dokumentere dette i sensommeren, når jeg kommer forbi med elektroderne for at lave en bestandsanalyse af effekten af vores indsats.

I alt etablerede vi 18 gydebanker af 12 m³ gydesubstrat og lagde samtidig 25 tons skjulesten ud på en 750 meter lang projektstrækning.

Alle aldre var repræsenteret, da vi lavede første del af projektet for halvandet år siden en fin oktoberdag i efterårsferien.

I den kommende weekend, -søndag den 3. april, skal udplantningen af rød-el, eg, vildæble mm. finde sted i Frejlev Å og Smedeløbet og vil dermed sætte punktum for vores engagement i dette fine vandløbssystem på Lolland.

Vi skal plante ca. 100 rød-el i klynger på brinken, samt 30-40 træer og buske af hjemmehørende arter helt oppe på banketten.

Træer og buske skal plantes på begge sider og vil i den grad gøre gavn.

Ikke blot i vandløbet som følge af beskygning og sikring af brinkerne, men i høj grad også i forhold til at sikre biodiversitet og vildt-korridor langs vandløbet.

To naturmæssige gevinster for lokaliteten, og miljøet omkring vandløbene.

Du kan være med til at hjælpe os.

Det kan du gøre ved at give et par timer af din tid, søndag den 3. april og give en hånd med udplantningen af træer og buske.

Vi mødes ved Eskemosevej 20, 4892 Kettinge klokken 10.10.

Du kan melde dig til projektet ved at skrive en sms til bandeleder, Rune Hylby på nummer: 2536 4280, eller ved at sende en mail til adressen: runehylby@gmail.com.

Du kan også tilmelde dig ved at skrive i ”kommertar-feltet” på Facebooksiden: Den sjællandske Grusbande, når projektet offentliggøres på denne side.

Du skal medbringe støvler, skridtstøvler og i øvrigt fornuftigt tøj. Derudover må du gerne tage lidt haveredskaber med, -rive, skovl, spade og meget gerne en trillebør.

Det er vigtigt, du melder dig til, idet Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn, samt Grusbanden vil sørge for drikkevarer i dagens anledning.

 

Bandeleder, Rune Hylby,

Mobil, 2536 4280,

runehylby@gmail.com,

Der blev for alvor hygget under etableringen af gydebanker og udlægning af skjulesten i efteråret 2020.