Kategorier

Bloggere

Opfølgning på Humbæk-metode i Ellerenden.

Humbæk-metoden i pindsvineknop.

For ikke så få uger siden, var jeg til møde med Godsejer, Johan Scheel fra Ryegård og Trudsholm Godser. På mødet deltog også Anne-Marie Christensen fra Lejre Kommune.

Vi kiggede på den strækning af Ellerenden, vi forsøgsvis vedligeholdt ved hjælp af Humbæk-metoden sidste år.

Strækningen så rigtig fin ud, og der var en frisk strøm over det meste af strækningen. Gydegruset lå flere steder klart til den kommende vintersæson. Men der var også enkelte aflejringer af sand og slam, hvilket ikke helt kan undgås, idet man jo sætter det i drift ved Humbæk-metoden, da vandløbet jo pludselig får lov til at arbejde naturligt med de kræfter, det frigøre.

Aflejringerne aftager dog gradvist, efterhånden som vandløbet udvikler sig, og på sigt vil man få et vandløb, der vedligeholder sig selv.

Ved drænrørene var der problemer, og vi enedes om, at Johan skulle grave dem fri, hvorefter vi, for at gøre det så skånsomt som muligt, ville følge efter med endnu en omgang Humbæk-metode. Derfor skal Den sjællandske Grusbande og TØS give Ellerenden en omgang i næste weekend. Det bliver så godt, for allerede nu kan man se den gode udvikling.

Projektet bliver dermed en opfølgning af sidste års indsats, hvor Den sjællandske Grusbande, TØS og ikke mindst, Roskilde Tekniske Skole tog hånd om grøden i det lille vigtige gyde- og opvækstvand, for at sikre varierede miljøforhold og vandafledningen.

Ellerenden er én af de vigtige ”leverandører” til ørredbestanden i Isefjorden.

Der blev gået til stålet sidste år.

I år bliver arrangementet koncentreret omkring strækningen opstrøms for Elverdamsvej, men der er stadig mødested ved P-pladsen ved Munkholmbroen (østsiden), af hensyn til trafikale udfordringer. Adressen er: Munkholmvej 325, 4300 Holbæk.

Projektet udføres den 13. oktober med start kl. 10.10.

Medbring waders, støvler og gerne river, skovle, spader, le, buskrydder og den slags redskaber, for der er behov for knofedt og smil på læben.

Du kan melde dig til arrangementet ved at sende en mail til Jan Larsen, jan.flyfisher@gmail.com, eller en sms på nummer: 53 63  62 76.

Du kan også skrive til Rune Hylby, hylby@mail.dkeller sms, 25 36  42 80.

Du kan også melde dig via kommentar-feltet, på Grusbandens facebook-side med adressen: https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/, når projektet offentliggøres der.

Bandeleder,

Rune Hylby.