Kategorier

Bloggere

Ny viden om smolt og brakvandsgedder i Fladså

Smoltfælden sættes op.

Næstved Kommune gennemførte i foråret en undersøgelse af både smoltudtræk og opgang af aborrer og gedder i Fladså med mig som projektleder. Undersøgelsen blev lavet med 2 store fælder – en til nedvandrende smolt og en til gedder og aborrer på vej op i åen fra Karrebæk Fjord. Frivillige fra Fladså Sportsfiskerforening ydede uvurderlig hjælp med feltarbejdet i de to måneder projektet stod på. Nu foreligger rapporten og der blev fundet spændende ny viden, som er vigtig for det fremtidige arbejde med at forbedre bestandene (se rapporten her).

Smolt på 1 og 2 år. De fleste var 1 år gamle.

Masser af smolt fra Fladså

Fangsterne startede nølende i slutningen af marts, men tog fart med stigende vandtemperatur og især i forbindelse med regn og dermed stigende vandføring i åen. Vi fangede op til 273 pr. dag, hvilket gav travlhed for fældepasserne og jeg kunne til slut beregne en udvandring på i alt omkring 8.000 stk. smolt, hvilket var i samme niveau eller en smule større sammenlignet med en undersøgelse tilbage i 2010. Herved er Fladså et af de mest produktive af de 11 sjællandske vandløb, hvor jeg hidtil har undersøgt produktionen. Det betyder f.eks., at vi i vurderingerne af effekter af de nye fiskeriregler på Karrebæk Fjord kan konstatere, at det ikke er produktionen, der er begrænsende for havørredbestanden. Samtidig kunne jeg se, at der er en realistisk mulighed for at øge produktionen en halv gang ved yderligere miljøforbedringer i åen.

En meter gydemoden brakvandsgedde fra Fladså.

Store brakvandsgedder overraskede

Der var ingen viden om, hvorvidt der var opgang og gydning hos brakvandsgedder før undersøgelsen, så spændingen var stor, om end der ikke var de store forventninger. Her skulle vi så få undersøgelsens største overraskelse, idet der i en periode gik den ene store gedde efter den anden i fælden. På en dag fangede vi 5 gedder på op til 110 cm. Så er der voldsomt liv og glade dage i rusen, skal jeg hilse og sige. Opgangen kunne skønnes til mindst 18 stk., rogntunge hunner og gydemodne hanner, hvorved det for første gang blev dokumenteret, at der er en gydende bestand i Fladså. Den viden er vigtig for arbejdet med at genoprette den meget pressede bestand i Karrebæk Fjord. Ikke mindst fordi ny viden har vist, at brakvandets gedder med stor sikkerhed søger tilbage til deres egne fødesteder for at gyde på samme måde som havørred og laks. Der er således al grund til at passe på de nuværende gydesteder og til at undersøge mulighederne for at lave flere. Det vurderes, at forbedrede gydeområder på oversvømmede enge og lignende ved Fladsåen kan blive storleverandører af små gedder til Karrebæk Fjord.

Brakvandsaborrer og andre arter

Vi fangede også 79 store gydemodne brakvandsaborrer op til 47 cm samt en masse småaborrer i smoltfælden, hvilket viser, at der er en produktion til fjorden. Det ret beskedne antal skal nok ses i sammenhæng med den bølgedal, hvor bestanden har været i nogle år. Andre arter som store rimter og skaller blev også set sammen med en del sortmundet kutling. Kutlingerne blev slet ikke set i 2010, hvilket passer meget godt med, at den invasive art først for alvor indvandrede i årene efter. En stor overraskelse var fangsten af en flodlampret, som viser, at der muligvis er en gydebestand i Fladsåen af det sjældne dyr.

Se eventuelt mere i dette TV-indslag: https://www.tv2east.dk/ud-i-naturen/ud-i-naturen-fisketaelling

Peter W. Henriksen