Kategorier

Bloggere

Utålmodig ½-års ørred i Freerslevhegngrøften

Freerslevhegngroeften med nye gydebanker

”Nu er Freerslevhegngrøften klar til vinterens optræk af gydemodne ørreder”, fortalte Kaj Larsen fra Ølsted-Frederiksværk Sportsfiskerforening mig, da jeg talte med ham i telefonen.

Med god grund, for det lille vandløb vest for Hillerød, havde kun 3 gydebanker indtil i sidste uge, hvor Havelse Å-vandplejegruppen deltog i et større restaureringsprojekt i samarbejde med Niras, Hillerød Kommune, Grusbanden, DTU Aqua, og ikke mindst lodsejer Jan Oluf Kristensen. Freerslevhegngrøften er nemlig en del af Havelse Å-systemet, og der blev udlagt ikke mindre end 45 m3 gydegrus i det lille vandløb.

Det gav 18 nye gydebanker, som Kaj Larsen og Reinar fik rettet til, så bankerne er klar til vinterens gydning.

”Reinar stiller altid op, når vi laver noget fornuftigt”, fortalte Kaj i telefonen, -og det gør Kaj tit, kan jeg så replicere…!

Kaj fortalte blandt andet, at imens han var ved at lave en lille rende til den klukkende bæk henover én af de nye gydebanker, havde han ”besøg” af en lille 10-12 cm lang ½-års ørred, der med jævne mellemrum lige var fremme fra sit skjul for at inspicere gydebanken. Nærmest for at se, om Kaj gjorde arbejdet ordentligt og utålmodigt skyndede på ham!

Oplevelsen fortæller med al tydelighed, at så snart vi gør noget godt for ørredbestanden, kvitterer den med gode oplevelser og små sjove anekdoter, som i dette tilfælde. En dejlig livsbekræftende oplevelse for en god og gedigen indsats fra Kaj og Reinar.

I alt blev gydearealet i Freerslevhegngrøften forøget med 276 m2 gydeegnet bund, og jeg glæder mig meget over dels projektet, dels det fine samarbejde, og så glæder jeg mig til at høre fra Kaj igen, når de gydende havørreder står på de nyanlagte gydebanker, klar til at sikre en desto større ørredbestand i Havelse Å-systemet, der jo munder ud i Roskilde Fjord lidt syd for Frederiksværk i Fishing Zealand-kommunen, Halsnæs.

 

Bandeleder, Rune Hylby