Kategorier

Bloggere

Stor gydesuccés i Døllefjelde Å

 

Én af de 14 gydegravninger, havørrederne havde gravet i Døllefjelde Å på projektstrækningen. I alt talte Martin 20 gydegravninger i åen, hvilket er mere end en fordobling i forhold til før restaureringen.

Jeg var ved at revne af spænding, da jeg hørte, at Martin Friis Mortensen var ude for at tælle gydegravninger i Døllefjelde Å på Lolland. Det var nemlig her, i Døllefjelde Å, der er et af de små fine ørredvandløb på Lolland, vi restaurerede en halv kilometer lang strækning i efteråret 2018.

 

Projektet blev udført af frivillige fra Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn (LNF1920) og Den sjællandske Grusbande.

Det lille fine ørredvandløb løber til Sakskøbing Å og via Sakskøbing Fjord er der adgang til Smålandsfarvandet nord for Lolland.

Restaureringen af Døllefjelde Å kom i stand i et større samarbejde, der udover de frivillige engagerede ildsjæle i Nykøbing-foreningen og Grusbanden, også involverede Døllefjelde Musse-fonden, Guldborgsund Kommune og ikke mindst lodsejerne langs åen. Lodsejerne var nemlig inddraget og alle syntes, det var en god idé at gøre noget godt for den spinkle ørredbestand, der var i åen.

Endnu en gydegravning, hvor det er tydeligt at se, at gydegruset, der i virkeligheden er mindre valnøddestore sten, er blevet endevendt af en ørred. Nede imellem porerne i gydebanken ligger æggene beskyttet og har blot brug for rent iltrigt vand.

Finansieringen af de miljømæssige tiltag i åen stod Døllefjelde Musse-fonden for, idet fonden adskillige år tidligere havde doneret et beløb til glæde for lokalsamfundet. Nu kunne pengene bruges til dette fælles projekt.

Der skulle lægges gydegrus i Døllefjelde Å, samt en håndfuld kubikmeter skjulesten. Martin Friis Mortensen fra foreningen og jeg stod for projektet, der blev sagsbehandlet af folkene fra Guldborgsund Kommune.

I alt blev der udlagt 25 gydebanker, samt skjulesten i efteråret 2018.

Nu var det jo overordentlig spændende at følge udviklingen fremadrettet. Ville projektet have en positiv indvirkning på bestanden af ørreder i åen, eller ville projektet så at sige og rent bogstaveligt, løbe ud i sandet?

Inden restaureringen var der som nævnt en lille ørredbestand, og Martin havde i en længere årrække registreret gydegravninger i det lille vandløb.

En gydegravning er der, hvor havørredhunnen har gravet i vandløbsbundens grus og sten for at lægge sine æg. Så snart hun har lagt sine æg, befrugtes de af en havørred-han, hvorefter hunnen dækker gydegruben til igen således, at æggene ligger beskyttet imellem stenene i gydebanken.

Registrering af gydegravninger er derfor en sikker metode til at bestemme gydebestanden i et givent vandløb. I dette tilfælde Døllefjelde Å.

Martin talte 4 gydegravninger på projektstrækningen og 8 gravninger i alt i Døllefjelde Å året inden restaureringen. På ingen måde prangende og netop derfor, ville det give god mening at lægge mere gydegrus i vandløbet.

Strækningen er gennemgravet og de mange gydegravninger vil bestemt give en god bestand af yngel i det kommende år, når de klækker i april-maj måned.

Som sagt, så gjort i efteråret 2018, hvor et dusin frivillige fra både foreningen, LNF1920 og Grusbanden deltog. En masse gydegrus, og hvordan er det så gået? Martin kender svaret, og jeg var som sagt ved at revne af spænding!

Hvordan så det ud i Døllefjelde Å?

Havde vi succes?

Det skal jeg da love for, idet Martin har talt ikke færre end 20 gydegravninger i åen i denne gydesæson, heraf ikke mindre end 14 gydegravninger, som var på selve projektstrækningen.

Tænk engang, -gydebestanden er mere end fordoblet i det lille vandløb, siden vi restaurerede strækningen, og netop her på projektstrækningen, er antallet af gravninger mere end tredoblet.

Det er svært ikke at smile fra øre til øre, og hvis jeg kender Martin ret, kan dette nye år 2020, ikke begynde bedre end netop på denne vis.

Projektet viser med al tydelighed, at hvis man gør noget godt for miljøet, som det skete i Døllefjelde i dette større samarbejde mellem de frivillige, lodsejere, kommune og en lokal finansiering fra Dølle Fjelde Musse-fonden, -ja, så giver naturen mere end rigeligt tilbage.

Tilbage er nu blot at få vished for, at det også for de små ørreder har betydning, at vi har restaureret en længere strækning af Døllefjelde Å.

Det finder vi ud af til efteråret, når jeg dukker op for at lave en bestandsanalyse for at se, om der også er kommet ørredyngel ud af gydningen.

I den forbindelse tænker jeg, alle skal være velkomne til at komme og kigge med.

Det betyder nemlig noget, -ikke blot for lystfiskerne og de øvrige frivillige, men for hele lokalsamfundet, når der pludselig er en god ørredbestand lige udenfor døren.

 

Bandeleder, Rune Hylby.