Kategorier

Bloggere

Særlig indsats for havørrederne på Vestsjælland

Åmose Å ved Bromølle.

Det går rigtigt skidt med havørredbestanden langs den vestsjællandske kyst. Derfor tog Kurt Jørgensen fra UFV 95 og jeg for et halvt år siden initiativ til en gruppe “Task force Vestsjælland”, som skal se nærmere på årsager og handlemuligheder for bestandene, som nærmest er kollapset. Gruppen består af repræsentanter for Halleby Å Sammenslutningen og UFV 95 med undertegnede fra FZ som faglig støtte.

Jeg har udarbejdet den faglige dokumentation for tilbagegangen med bl.a. data indsamlet af de lokale frivillige med moderfisk og gydetællinger. Den triste status er, at det bare er gået markant tilbage og nu er kritisk. Vi holdt i foråret et krisemøde med de gode lokale kræfter og efterfølgende drog Kurt og jeg til møde med DTU Aquas biologer i Silkeborg. Vi havde et godt møde med fiskegenetiker Dorthe Bekkevold, fiskeplejekonsulent Jan Nielsen og biolog Peter Geertz-Hansen. Alle sten i problematikken blev vendt, men trods det kunne vi ikke finde en enkelt og afgørende årsag til tilbagegangen.

Et af de store spørgsmål er, om bestandene arveligt set er for dårlige til at klare sig i de lokale områder. Det mente eksperterne var mindre sandsynligt, hvorfor det blev besluttet at undlade at indføre fremmede gener og arbejde videre med de lokale fisk. Da der imidlertid pt. er for få lokale moderfisk til avlsarbejdet, blev det besluttet, at udsætningerne i de kommende år skal være med yngel, som er første generations afkom af vilde ørreder fra Kolding Å, som også blev anvendt, da bestandene blev startet op for år tilbage. Den nuværende bestand antages derfor at ligne Kolding meget.

Kurt Jørgensen har efterfølgende fået en aftale i stand med Hvilested Dambrug og Kolding Sportsfiskerforening om, at de i den kommende gydesæson genoptager opfiskning af Kolding Å havørreder til avlen. Som støtte for avlsarbejdet blev det besluttet, at DTU Aqua bidrager med en DNA-undersøgelse af havørreder fra både Halleby og Tude Å fra udvalgte tilløb, som er mindst påvirkede af udsætninger. Derved får vi styrket vor viden om bestandenes genetik. Det er planen, at jeg hjælper foreningerne med at indsamle vævsprøver til efteråret.

På mødet blev det desuden understreget, at det er vigtigt, at vi fortsat overvåger bestandsudviklingen med gydetællinger mm. Dertil kommer, at det naturligvis er af fundamental vigtighed for genopretningsarbejdet, at der i gydevandløbene sikres en god vandløbskvalitet med god passage og en stor smoltudvandring.

Peter W. Henriksen